Jaarverslag 2022: prominente plek voor duurzaamheid

18 mei 2022

Begin vorige eeuw bracht de beroemde theoretisch natuurkundige en Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz aan de Nederlandse overheid een advies uit voor een toegepast onderzoeksinstituut. In 1932 leidde dat tot de oprichting van de Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek oftewel TNO. Onze doelstelling stond vanaf het begin vast: wetenschappelijke kennis toepasbaar maken voor bedrijven en overheden.

Digitaal jaarverslag 2022

In het geïntegreerde jaarverslag kun je lezen wat TNO in 2022 precies heeft gedaan en bereikt.

TNO 90 jaar

In 2022 kon TNO met trots terugkijken op negen decennia aan innovatie met impact voor de maatschappij. Dat deden we onder andere met een TNO90-evenement voor relaties en collega’s.

Doelen voor 2030

Onze 90ste verjaardag gaf ook aanleiding om onszelf grote ambities te stellen. De wereld om ons heen is snel aan het veranderen, wat betekent dat ook TNO wendbaarder moet worden. Snelheid en een kleine afstand tot de markt zijn daarbij van groot belang. De vraag is niet zozeer óf een innovatie er komt, maar wie de eerste is. Meer en meer is het een race om zo de economische, militaire en geopolitieke voordelen binnen te halen en een duurzame samenleving te creëren.

Daarom werkt TNO met ‘moonshots’: duidelijke doelen die we vóór 2030 willen halen. Zo wordt heel concreet elke impact TNO wil realiseren. Dat we dat ook op een duurzame manier willen doen, blijkt uit onze blijvende inzet voor de United Nations Global Compact en haar principes voor duurzame bedrijfsvoering.

Mooie plannen, maar een jaarverslag zou strikt genomen alleen een terugblik moeten zijn. Toch wilde ik u het tipje van de sluier wat betreft mijn eigen ambities voor TNO niet ontzeggen.

Het voor u liggende document vertelt u precies wat u moet weten over onze prestaties in 2022. Zo leest u over onze resultaten van het eerste jaar van TNO’s nieuwe strategieperiode 2022 – 2025,  inzake onze belofte aan de maatschappij, om bij te dragen aan oplossingen voor een veilige, gezonde, duurzame en digitale samenleving.

Over de verschillende NPOV’s, gelanceerde spin-offs en gestarte strategische veranderprogramma’s die hieraan bijdragen. We zijn zichtbaar op tal van innovatieve fronten in de samenleving. En we staan er financieel gezond voor en onderscheiden ons als een aantrekkelijke werkgever.

In een volledig geïntegreerd jaarverslag, in een geheel nieuwe huisstijl en met een verse indeling, zodat het nog duidelijker is welke cruciale maatschappelijke bijdrage TNO blijft leveren. Op naar de 100!

Namens de Raad van Bestuur,
Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO

TNO in de media 2022

Bekijk het jaaroverzicht van de keren dat er aandacht is geweest voor het werk van TNO voor samenleving en markt.

TNO duurzaamheidsverslagen 2020 - 2021