Jaarverslag 2021: Richting geven aan transities

Net als voor veel andere bedrijven en organisaties stond ook voor TNO het jaar 2021 voornamelijk in het teken van de coronacrisis. Ondanks de uitdagingen die daarbij horen kan TNO terugkijken op een goed jaar. De nieuwe strategieperiode 2022-2025 is officieel van start gegaan, er zijn weer vele nieuwe innovaties tot stand gekomen die een cruciale bijdrage leveren aan de grote maatschappelijke transities en de organisatie staat er financieel gezond voor.

Digitaal jaarverslag

In het jaarverslag ‘Richting geven aan transities’ kun je lezen wat TNO in 2021 precies heeft gedaan en bereikt.

Impact en maatschappelijke relevantie

In 2021 werd de impact van TNO wederom tastbaar in talloze innovaties. De tien belangrijkste ‘gamechangers’ zijn door dit jaarverslag heen opgenomen en worden daar verder beschreven. Daarnaast werd een serie ‘whitepapers’ gepubliceerd waarin vernieuwende inzichten centraal staan. Zo heeft TNO in 2021 onder meer gepubliceerd over energiearmoede, een ‘skills-based’ arbeidsmarkt van de toekomst, de verduurzaming van gebouwen, nieuwe autobelastingen en circulaire businessmodellen waarin digitalisering een hoofdrol speelt.

Strategie 2022 - 2025

In het voorjaar van 2021 presenteerde TNO haar strategie voor de periode 2022-2025, ‘Verbinden, veranderen, versnellen’, aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In de nieuwe strategieperiode staat TNO’s belofte aan de samenleving centraal. TNO’s ambitie is om bij te dragen aan oplossingen voor een veilige, gezonde, duurzame en digitale samenleving. Deze vier maatschappelijke uitdagingen verbindt TNO aan het versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie. TNO wil dit bereiken door systeemdenken en transdisciplinair werken centraal te stellen. In het jaarverslag wordt een apart hoofdstuk aan de afgeronde strategie 2018-2021 gewijd. Het bevat ook een vooruitblik op de komende strategieperiode 2022-2025.

Toelichting op het jaarverslag door Chief Scientific Officer Peter Werkhoven

B4x-challenges

De innovatiekracht van TNO werd in 2020 strategisch benut om kort-cyclisch met praktische oplossingen de coronacrisis te helpen bestrijden. Onder de noemer ‘Brains4Corona’ werden twintig projecten gelanceerd en uitgevoerd, waaronder de LAMP-test waarmee coronabesmettingen snel en betrouwbaar konden worden vastgesteld. In 2021 richtten TNO-experts zich in ‘Brains4Nitrogen’ op het stikstofprobleem. Doelstelling was om met oplossingen te komen die leiden tot het terugdringen van stikstofuitstoot. Wederom zijn hier vier succesvolle oplossingen uit voortgekomen, waaronder ‘Torwash’, een mestverwerkingsmachine waarmee de stikstof-footprint van boerderijen potentieel volledig kan worden gereduceerd.

Uitstekend werkgeverschap

In 2021 riep Randstad TNO uit tot meest aantrekkelijke werkgever in de categorie non-profit. Ook in 2014 en 2016 won TNO deze Randstad Award. LinkedIn kende TNO een derde plek toe in de ‘Top Companies Nederland’, een lijst van 25 bedrijven waar werknemers hun carrière het beste kunnen ontwikkelen.

Dank

Gelukkig kon TNO ook in 2021 op veel klanten en partners blijven rekenen. De Raad van Bestuur is hen zeer dankbaar voor hun vertrouwen in deze ingewikkelde periode. Wij zien ook in het komende jaar uit naar onze samenwerking!

TNO Duurzaamheidsverslag 2020 en 2021