Proefpersoon worden bij TNO

Bij TNO verbinden we mensen en kennis met elkaar en zorgen we voor vernieuwing die bedrijven helpt en het welzijn van de samenleving versterkt. We doen regelmatig experimenten waarbij proefpersonen nodig zijn, vaak op een van onze onderzoeksfaciliteiten in Soesterberg. Wil je proefpersoon worden bij TNO? Meld je dan aan.

Proefpersoon voor ons onderzoek

De experimenten zijn onderdeel van onderzoek dat we doen in opdracht van allerlei klanten. Bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie, de politie en de brandweer. Deze experimenten gaan bijvoorbeeld over:

  • het effect van soorten kleding en methoden om het lichaam te koelen bij extreme weersomstandigheden (hitte of koud)
  • onderzoek naar werkbelasting en werkstress en het effect op de fysiologie en cognitie
  • onderzoek naar (vlieg)simulatoren
  • geneesmiddelenonderzoek

Kortom: een diversiteit aan interessante activiteiten waaraan jij als proefpersoon actief een bijdrage kunt leveren.

Bekijk al onze experimenten

Nieuwsgierig naar onze experimenten? Bekijk ons overzicht.

Eisen en vergoeding

In de meeste gevallen kun je meedoen vanaf 18 jaar. Waaraan je moet voldoen verschilt per experiment en dit staat benoemd bij de beschrijving van het experiment. Je ontvangt altijd een financiële bruto vergoeding. De hoogte hiervan is afhankelijk van de duur en het soort experiment. Daarnaast vergoeden we gemaakte reiskosten op basis van 19 cent per kilometer vanaf je woonadres, tot een maximum van 15 euro per bezoek.

Meld je aan

Als je je aanmeldt als proefpersoon word je automatisch van al onze experimenten op de hoogte gebracht.

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag over ons proefpersonenprogramma? Bekijk het antwoord op je vraag tussen onze veelgestelde vragen.

Hoe kan ik me inschrijven voor een experiment?

Ga naar het betreffende experiment en meld je via die pagina direct aan.

Bekijk al onze experimenten.

Krijg ik voor deelname aan experimenten een vergoeding?

Voor elk experiment krijg je een bruto vergoeding. Deze moet je opgeven aan de belastingdienst en afhankelijk van je persoonlijke situatie en andere inkomsten moet je daar dus belasting over betalen. Ook krijg je een reiskostenvergoeding per experiment tot een maximum van 15 euro per bezoek.

Hoe gaat TNO om met mijn privacygevoelige documenten?

We hebben een privacyverklaring die je accepteert als je proefpersoon wilt worden. Daarom zie je onder andere wie verantwoordelijk is voor de verwerking van je persoonsgegevens, welke persoonsgegevens wanneer worden verzameld en hoe deze gegevens gebruikt worden. Wanneer je dit niet accepteert, kun je niet als proefpersoon worden geregistreerd.

Hoe weet ik of ik aan een experiment kan deelnemen?

De criteria voor deelname staan bij elk experiment benoemd. Als je hieraan voldoet, kun je je inschrijven via de aanmeldbutton op de pagina van het experiment. Je accepteert dan eerst het privacy-statement. Daarna kun je inloggen met je account. Heb je nog geen account, dan vul je je gegevens in en maak je een profiel aan.

Hoe vaak mag ik aan experimenten meedoen?

Je mag aan alle experimenten mee doen, als je maar voldoet aan de selectiecriteria van het betreffende experiment. Soms is het alleen niet mogelijk om deel te nemen als je eerder aan een soortgelijk experiment hebt meegedaan. Dit staat dan altijd bij het experiment vermeld.

Kan ik elk moment stoppen met een experiment indien ik mij bedenk?

Ja, dat is mogelijk. Soms ontvang je dan alleen niet de volledige vergoeding.

Wat is de Medisch Ethische Toetsingsommissie (METC)?

In erkende Medische Ethische Toetsingscommissies (MET’s) worden voorstellen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen beoordeeld. Dat is zo bepaald in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO). Zij beoordelen ieder onderzoek/studieprotocol op haar wetenschappelijke waarde, het respect voor de positie en veiligheid van de proefpersoon en de praktische uitvoerbaarheid. Zonder een positief oordeel van een METC mag het onderzoek niet worden uitgevoerd.

Ik heb geen mobiel nummer, kan ik me dan inschrijven als proefpersoon?

Dit is helaas niet mogelijk, omdat we een mobiel nummer nodig hebben zodat we je je inloggegevens kunnen toesturen.

Hoe schrijf ik me uit?

Om je uit te laten schrijven als proefpersoon kun je een e-mail sturen naar proefpersonenbeheer@tno.nl met het verzoek om je uit te schrijven als proefpersoon.

Wat houdt anamnese in?

Voor sommige experimenten is het nodig dat de arts beschikt over extra informatie over de proefpersoon. Wanneer dit noodzakelijk is, krijgt de proefpersoon die zich heeft ingeschreven voor een experiment een vragenlijst die moet worden ingevuld. Hierop staan vragen over de gezondheid van de proefpersoon.

De arts beoordeelt aan de hand van de ingevulde vragenlijst of de proefpersoon mag deelnemen aan het experiment. De ingevulde vragenlijst wordt vertrouwelijk behandeld en alleen ingezien door de arts. Ook wordt deze na de wettelijke bewaartermijn vernietigd.

Ik heb deelgenomen aan een experiment, wanneer word ik betaald?

Betaling van de vergoeding en de reiskosten (indien van toepassing) gebeurt doorgaans binnen 4 tot 6 weken na deelname. De betaling vindt plaats op het door de proefpersoon aangegeven rekeningnummer. Wanneer dit verandert, dan kan de proefpersoon dit veranderen in de profielinformatie. Heb je na 6 weken nog geen betaling ontvangen, stuur ons dan een e-mail op proefpersonenbeheer@tno.nl.

Contact opnemen

Neem contact met ons op als je geïnteresseerd bent om proefpersoon te worden.