Mathieu Baas

Functie:
Manager Vastgoed

“Onze bedrijfsvoering wordt een showcase voor ons onderzoek” - TNO wil een grote stap maken naar nog duurzamere onderzoeksfaciliteiten. Dat is ook de missie van Mathieu Baas, program manager Energy & Sustainability op de afdeling Corporate Real Estate & Facilities. "Veel van de expertise hiervoor hebben we al in huis."

"Drie jaar geleden begon ik aan het TNO Trainee Programme. In verschillende rollen heb ik me verder verdiept in de energietransitie, een onderwerp dat me aan het hart ligt. TNO adviseert de overheid en het bedrijfsleven over verduurzaming, maar dat zag ik niet prominent terugkomen in onze eigen bedrijfsvoering. Zo is er nog veel winst te behalen met het verduurzamen van onze eigen onderzoeksfaciliteiten.

In februari 2019 kreeg ik een uitnodiging voor ‘Koffie met De Krom’, waarbij onze CEO Paul de Krom met medewerkers in gesprek gaat over strategische onderwerpen. We hebben zo veel expertise op het gebied van duurzaamheid, maar met onze eigen onderzoeksfaciliteiten geven we niet het beste voorbeeld, zei ik. Daar kon De Krom zich in vinden. Hij bracht me in contact met de directeur Corporate Real Estate & Facilities. Sinds afgelopen zomer is hij mijn leidinggevende."

Practice what you preach

"De afdeling Corporate Real Estate & Facilities draagt bij aan het beheer en onderhoud van de TNO-locaties en het maken van de stap naar nog duurzamere onderzoeksfaciliteiten. Het unieke is dat TNO hiervoor al enorm veel expertise in huis heeft.

Ik heb een traject uitgezet dat collega’s aanmoedigt om hun innovaties ook toepasbaar te maken binnen de eigen bedrijfsvoering. Het initiatief ligt bij de onderzoekers; samen werken we de projecten verder uit. Het is ontzettend inspirerend om het eindresultaat te kunnen laten zien aan potentiële opdrachtgevers. Kijk, zo doen we dat bij TNO."

FITS

"Zo is er recent een subsidieaanvraag uitgegaan om onze onderzoekslocatie aan de Oude Waalsdorperweg in Den Haag te voorzien van een warmte-win-gevel die fungeert als zonnecollector. Dankzij de speciale coating op de panelen wordt ook de energie uit het onzichtbare deel van het zonlicht benut. En omdat je de coating een kleurtje kunt geven, is het een bouwmateriaal geworden waarmee je gerust het volledige geveloppervlak kunt gebruiken voor warmteopwekking.

In warme maanden kan het systeem gebruikt worden om het gebouw te koelen. TNO heeft dit vernieuwende gevelsysteem FITS (Façade panel with Invisible Thermal Solar collector) ontwikkeld in samenwerking met AkzoNobel en Emergo en al eerder kleinschaliger toegepast bij de renovatie van een gymzaal in Almere. Nu is onze locatie in Den Haag aan de beurt."

VR conferencing

"Zo zijn er meer innovaties die worden ontwikkeld waarmee we ook onze eigen klimaatdoelstellingen kunnen gaan halen. De unit ICT werkt bijvoorbeeld aan technologie voor virtual reality conferencing om online samenwerken realistischer en aantrekkelijker te maken. Deze wordt nu getest en kan in de toekomst worden geïnstalleerd op onze locatie in Eindhoven, waardoor collega’s geen kilometers hoeven te maken om bijvoorbeeld te kunnen overleggen met TNO Petten."

Betere wereld

"Tijdens een uitwisselingsproject in Indonesië zag ik hoe studenten daar hun kans grepen om op de universiteit kennis op te doen waarmee ze, eenmaal terug in hun dorp of stad, het leven van de mensen daar konden verbeteren. Die drive is voor mij nog altijd een inspiratiebron. Met mijn enthousiasme voor de gave dingen die TNO doet, wil ik ook mijn steentje bijdragen."

Den Haag - New Babylon

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den Haag

Postadres

Postbus 96800
2509 JE Den Haag