Informatietype:
Project
Unit:
Energy & Materials Transition

Brightsite brengt duurzame chemie binnen bereik

In samenwerking met

Brightlands Chemelot Campus, Sitech Services, Maastricht University

In het samenwerkingsverband met kenniscentrum Brightsite wordt gewerkt om de transitie te maken naar een klimaatneutrale, circulaire economie. Zoals het vervangen van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en materialen. Dit is nodig om de klimaatdoelen te bereiken.

Klimaatneutrale en circulaire economie

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de opwarming van de aarde af te remmen, stelde de Nederlandse overheid klimaatdoelen vast. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in de industrie met minimaal 59 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 gaat het zelfs om 95 procent.

En om daadwerkelijk de transitie te maken naar een klimaatneutrale, circulaire economie en tegelijk als voorbeeld te dienen voor Nederland en daarbuiten, besloten Brightlands Chemelot Campus, Sitech Services, Maastricht University en TNO de krachten te bundelen in het samenwerkingsverband Brightsite.

Brightlands Chemelot Campus

De transitie van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen naar duurzame energie en materialen, die nodig is om de klimaatdoelen te bereiken, vereist een grote investering van de industrie. Maar als die noodzakelijke transitie wordt benut door de vertaling naar een voortrekkersrol in innovatie, dan leidt dat tot vernieuwing en groei van de bedrijvigheid en aantrekkingskracht op talent.

De grootschalige bedrijvigheid op industrieterrein Chemelot en de daar groeiende activiteiten van Brightlands Chemelot Campus bieden een geweldig fundament om hiermee aan de slag te gaan. Het maakt Chemelot een uniek terrein in Europa, waar ondersteuning van nieuwe initiatieven voor ontwikkeling, demonstratie en opschaling van innovatieve processen en ervaring met bestaande hoog-volumeproductie samenkomen.

Elektrificatie, recycling en procesinnovatie voor verduurzaming en intergrale benadering

Brightsite gaat de noodzakelijke innovaties mogelijk maken door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie. Ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie en juridische en bedrijfseconomische haalbaarheid worden van meet af aan meegenomen. Dat doen de partners gezamenlijk in zes programma’s, waar verduurzaming en een integrale benadering samenkomen.

  • Elektrificatie: de experts richten zich op de productie van bouwstenen voor de chemie, zoals waterstof en etheen, door de inzet van duurzame elektriciteit.
  • Recycling: hier draait het om het vervangen van aardolie door hergebruik van kunststoffen.
  • Procesinnovatie: dit programma focust op het verlagen van emissies met verbeterde en nieuwe processen.
  • Vernieuwing: aan de basis staat een vierde programma, dat is gericht op het waarborgen van veilige en maatschappelijk geaccepteerde vernieuwing.
  • Overkoepelend: hierin werken de experts aan een veilige, duurzame en economisch verantwoorde transitie van Chemelot, om tijdig aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.
  • Opleiden: dit programma betreft het opleiden van de nieuwe generatie onderzoekers en medewerkers voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van duurzame circulaire technologie.

Deze programma's komen terug in de Brightsite Transition Outlook 2023.

Lees de Brightsite Transition Outlook 2023

De Brightsite Transition Outlook biedt je een uitgebreide analyse met inzichten in de grondstoffentransitie van de Nederlandse chemische sector en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Door realisatie van de klimaatdoelen ontstaan nieuwe technologieën, markten en banen

De partners van Brightsite zijn ervan overtuigd dat de klimaatdoelen van 2030 en 2050 kunnen worden gerealiseerd op basis van beschikbare en nieuw te ontwikkelen technieken, en dat daarmee kansen ontstaan voor nieuwe bedrijvigheid. Deze ontwikkeling biedt bovendien kansen voor een nieuwe generatie onderzoekers, ontwikkelaars en operators die de vernieuwing in praktijk gaan brengen.

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024
West-Noord-Brabant wordt dé hotspot voor biobased bouwstenen. Met 11 partners werken we samen om van plantaardige reststromen duurzame bouwmaterialen te maken: denk aan gras dat verandert in lijm en suikerbietenpulp die wordt omgezet naar verf.

Nieuwe faciliteit voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

Informatietype:
Nieuws
28 november 2023

Slimme ramen maken klimaatneutraal wonen beter bereikbaar

Informatietype:
Artikel

Klimaatneutraal wonen stap dichterbij met slimme energiezuinige ramen

Informatietype:
Nieuws
10 oktober 2023

Tijdmakers: Slimme ramen brengen klimaatneutraal wonen stap dichterbij

Informatietype:
Insight
10 oktober 2023