De nieuwe fijnstofaanpak voor grotere gezondheidswinst

Thema:
Fijnstof

Blootstelling aan fijnstof kan ernstige gevolgen hebben. Denk aan luchtwegaandoeningen en verergering van hart- en vaatziekten. In Nederland overlijden jaarlijks 9.000 mensen vroegtijdig doordat ze zijn blootgesteld aan fijnstof. Als we de strijd tegen fijnstof willen winnen en de luchtkwaliteit in Nederland permanent willen verbeteren, is een andere aanpak nodig. Op basis van een nieuwe zienswijze, die ervan uitgaat dat het ene fijnstofdeeltje meer impact op de gezondheid heeft dan het andere, hebben we een 5-stappenplan ontwikkeld.

Benieuwd naar TNO's nieuwe fijnstofaanpak?

Download TNO's visie met een concreet 5-stappenplan

Huidige fijnstofaanpak en Schone Lucht Akkoord

In het Schone Lucht Akkoord streven het Rijk, provincies en een groot aantal gemeenten naar een gezondheidswinst van minimaal 50 procent in 2030 ten opzichte van 2016. Met de fijnstofnorm en de metingen die we in Nederland en Europa gebruiken, wordt alleen gestuurd op fijnstofmassa: alle fijnstofdeeltjes die in een kubieke meter lucht aanwezig zijn.

Norm gehaald, probleem niet opgelost

Door succesvol beleid is de fijnstofconcentratie afgenomen, maar de laatste jaren stagneert de afname en boeken we steeds minder gezondheidswinst. Dat komt ook doordat de samenstelling van de fijnstofmix geleidelijk verandert. Beleid gericht op gezondheidswinst vraagt om een andere, nog effectievere aanpak.

Hoe verschillende fijnstofdeeltjes de luchtwegen binnendringen

Na inademing bepaalt de grootte van de fijnstofdeeltjes hoe diep deze in de longen doordringen, waarbij ultrafijnstof het diepst doordringt en in het bloed kan worden opgenomen.

De gezondheidsimpact hangt samen met de reactiviteit van de deeltjes in het fijnstof, en deze wordt weer bepaald door andere eigenschappen zoals de chemische samenstelling en de grootte van de deeltjes. Na inademing bepaalt namelijk de grootte van de fijnstofdeeltjes hoe diep deze in de longen doordringen, waarbij ultrafijnstof het diepst doordringt en in het bloed kan worden opgenomen.

De variabelen die pas echt de doorslag geven voor het boeken van verdere gezondheidswinst, worden nu niet meegenomen. Als de fijnstofnorm gehaald wordt, zijn de gezondheidsrisico’s hiermee niet verholpen. Beneden de norm betekent dus niet per se veilig.

Beter onderscheid leidt tot meer gezondheidswinst

Niet elk fijnstofdeeltje heeft dezelfde gezondheidsimpact. We moeten ook kijken naar:

  1. Ultrafijnstof: de zeer kleine lichte deeltjes die dieper in de longen terechtkomen.
  2. Hun vorm en chemische reactiviteit; want de samenstelling van fijnstof, en dus de schadelijkheid, is niet altijd hetzelfde.
  3. De bron van de deeltjes: Zo heeft het inademen van zout bij een strandwandeling een ander effect dan achter een dieselauto fietsen.

Nieuwe visie op fijnstofaanpak Nederland

In de strijd tegen gezondheidsschade door fijnstof heeft het weinig zin om alleen fijnstofmassa te meten, zoals nu gebeurt. Wij pleiten daarom voor een nieuwe fijnstofaanpak, die beter aansluit op de gezondheidsrisico’s: een bron-specifieke aanpak voor fijnstof.

We bereiken de grootste gezondheidswinst als we ons beleid baseren op de omvang van de deeltjes, hun vorm en chemische reactiviteit. Het is daarbij belangrijk te weten waar deze deeltjes zich bevinden; er is niet één aanpak die overal werkt. Voor het maken van de juiste beleidskeuzes hebben we een 5-stappenplan ontwikkeld.

Fijnstofaanpak in een notendop

Bekijk onze visie voor een andere fijnstofaanpak in een notendop.

Wat is fijnstof?

Fijnstof is een mengsel van microscopisch kleine vaste deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer. De ene keer bevat een fijnstofmengsel veel stoffen uit wegverkeer, de andere keer juist uit de industrie of landbouw. De mate van schadelijkheid van fijnstof verschilt dan ook per plek en moment. Om de juiste maatregelen te treffen, is onderzoek naar de samenstelling en variatie en dus de bron van fijnstof belangrijk.

Fijnstof meten, modelleren en adviseren

Bij TNO ontwikkelen we technologie die inzicht geeft in de schadelijkheid, bronnen en bijbehorende samenstelling van fijnstof. Zo helpen we bedrijven en overheden weloverwogen, effectieve maatregelen te nemen om de emissie te beperken.

Hiervoor gebruiken we de volgende onderzoekstechnieken:

  • We ontwikkelen sensortechnologie om op lokaal niveau en realtime te meten.
  • We passen rekenmodellen toe om voorspellingen over verspreiding en blootstelling te doen.

We ontwikkelen een realtime gezondheidsrelevante indicator van fijnstof in Europese steden. Op dit moment delen we op onze TOPAS-website al de bron (activiteit en herkomst) van het fijnstof. Onze dispersiemodellen met hoge resolutie helpen belanghebbenden om de gezondste optie te kiezen, bijvoorbeeld de gezondste fietsroute naar een bestemming.

Projecten fijnstof Nederland

Aansprekende projecten naar fijnstof in Nederland die wij uitvoeren voor een betere gezondheid zijn:

Laat je verder inspireren

34 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

Informatietype:
Insight
22 april 2024

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

Informatietype:
Insight
11 maart 2024