Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is (ultra)fijnstof?

Thema:
Fijnstof
11 maart 2024

De blootstelling aan fijnstof leidt tot menselijk leed en hoge kosten. Maar wat is fijnstof precies? Wat maakt het zo gevaarlijk en wat doe je ertegen? Ties Korstanje, Programmamanager Fijnstof bij TNO, geeft je een ‘minicollege’ fijnstof en beantwoordt de belangrijkste vragen over fijnstof.

1. Wat is fijnstof en wat is ultrafijnstof?

Fijnstof is een containerbegrip voor allerlei kleine deeltjes in de lucht. Alles kleiner dan 10 micrometer noemen we fijnstof. Ultrafijnstof is het allerkleinste onderdeel van fijnstof. Het is kleiner dan 0,1 micrometer, dat is 1000 keer kleiner dan de doorsnede van een menselijk haar. Vaak wordt het afgekort tot UFP, naar het Engelse ultrafine particles.

Directe emissies van deeltjes in de lucht, noemen we primair fijnstof. Hieronder scharen we onder meer de deeltjes die door de mens veroorzaakt zijn, zoals PAK’s en metalen. Secondair fijnstof ontstaat door chemische reacties van gassen in de atmosfeer, zoals ammoniumnitraat ontstaat uit de combinatie van ammoniak uit de intensieve veeteelt en stikstofdioxide uit andere bronnen.

2. Wat doet fijnstof met je gezondheid?

In Nederland overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. 4 op de 5 keer is fijnstof de oorzaak. Fijnstof leidt tot menselijk leed. En vlak ook de sociale kosten niet uit. Als je het verlies aan gezonde levensjaren omrekent naar euro’s, kost het fijnstofprobleem in Nederland 10 tot 15 miljard euro per jaar. Niet zo gek dat TNO hier al jaren onderzoek naar doet. Wij ontwikkelen technologieën om fijnstof in kaart te brengen en bij de bron te bestrijden.

Verlies aan jaren door vroegtijdige sterfte en gezonde jaren door verschillende oorzaken in 2015.
Verlies aan jaren door vroegtijdige sterfte en gezonde jaren door verschillende oorzaken in 2015:

Luchtverontreiniging was in 2015 de oorzaak van 0,66 jaren verlies en 0,17 gezonde jaren verlies. Daarbij is het goed om te weten dat ruwweg 80 procent van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in Nederland toe te schrijven is aan fijnstof. (Bron grafiek: RIVM)

Het is belangrijk om te onderscheiden of de blootstelling om het grotere fijnstof of ultrafijnstof gaat; Omdat ultrafijnstof zo klein is, gedraagt het zich ook anders. Zo komt het grotere fijnstof (tot 10 micrometer) niet zo diep in de luchtwegen en longen, maar ultrafijnstof wel. Ultrafijnstof kan zelfs in de longblaasjes en in de bloedbaan terecht komen.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat ook ultrafijnstof een risico voor de gezondheid vormt. Dat geldt voor zowel korte hoge blootstelling als langdurige blootstelling aan ultrafijnstof. Hard bewijs ontbreekt nog, maar er worden verbanden gevonden met luchtwegaandoeningen zoals COPD en astma, hart- en vaatziekten en ontwikkeling van de foetus.

Effecten van ultrafijnstof in het menselijk lichaam
Hoe kleiner de deeltjes, hoe verder ze in het lichaam doordringen, zelfs tot in de bloedbaan.

3. Hoe ontstaat fijnstof en waar komt het vandaan?

Huishoudens (vooral door toename houtstook), industrie en landbouw leveren de grootste bijdrage aan de fijnstofemissie in Nederland. Andere bronnen zijn onder meer de zee- en binnenscheepvaart, het wegverkeer en de bouw. Verschillende bronnen veroorzaken verschillende fijnstofmengsels. En het ene mengsel is schadelijker dan het andere.

Fijnstof waarin metalen zitten, heeft een verhoogd risico op gezondheidseffecten. Belangrijke bronnen van metalen zijn slijtage-emissies uit het wegverkeer en industriële emissies.

Ook bij bepaalde organische componenten, bijvoorbeeld in houtrook, treden gezondheidsrisico’s op. En ook bij andere verbrandingsprocessen kan het fijnstofmengsel schadelijke componenten bevatten, zoals roet en PAK’s. Ultrafijnstof ontstaat vooral bij verbrandingsprocessen en bevat daarom ook allemaal schadelijke stoffen.

Bronnen weergeven die fijnstof veroorzaken
Verschillende bronnen veroorzaken verschillende fijnstofmengsels.

Gezondheidswinst

TNO gebruikt haar eigen technologie om fijnstofemissies te meten en heeft rekenmodellen ontwikkeld om voorspellingen te doen over de verspreiding en blootstelling.

Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verzamelen we bijvoorbeeld gegevens over de uitstoot van fijnstof door dieselvoertuigen. Ook hebben we samen met het RIVM onderzoek gedaan naar de relatie tussen blootstelling aan houtrook en gezondheidsklachten. En we meten al vele jaren (ultra)fijnstof op supersite Cabauw.

Met deze data over fijnstof zijn we nog beter in staat om luchtfilters te analyseren en de samenstelling en reactiviteit van fijnstof te bepalen. Het verzamelen van deze informatie geeft ons de mogelijkheid om fijnstofemissies effectiever te bestrijden dan we nu doen.

Hiervoor is een andere fijnstofaanpak nodig. We hebben een 5-stappenplan ontwikkeld waarmee we meer gezondheidswinst kunnen behalen dan we in Nederland nu al doen.”

Lees onze visie voor een nieuwe fijnstofaanpak

Download de paper met een concreet 5-stappenplan

Laat je verder inspireren

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

Een effectiever fijnstofbeleid in 5 stappen

Informatietype:
Insight
12 juli 2022

Waarom de huidige fijnstofnorm het probleem niet oplost

Informatietype:
Insight
12 juli 2022

De nieuwe fijnstofaanpak voor grotere gezondheidswinst

Informatietype:
Artikel