Maritieme operaties op en onder water

Thema:
Surface warfare
6 juli 2022

TNO werkt aan het veiliger en efficiënter maken van maritieme operaties. Dit doen we zowel op het water als onder water.

Operaties op het water

De transitie van bemand naar onbemand (of autonoom) varen is een belangrijke innovatieprikkel om de concurrentiepositie van de maritieme sector te verstevigen.

TNO werkt mee om nieuwe technologie te ontwikkelen, maar ook om huidige technologie beter te benutten voor de maritieme sector. Om de veiligheid op het water te verhogen is goede situational awareness en communicatie met de wal essentieel. Dat is bijvoorbeeld van belang als het autonome schip zelf niet kan ingrijpen. Denk aan een complexe situatie waar het de voorkeur heeft dat een mens vanaf de wal meekijkt en besluiten neemt.

Door de unieke combinatie van expertise op het gebied van situational awareness en human factors kan TNO een bijdrage leveren aan de transitie naar autonome operaties op zee.

Verder biedt TNO oplossingen om de veiligheid van autonome systemen te kwantificeren. Dit is nodig om uiteindelijk autonome schepen veilig en binnen internationale regelgeving te kunnen gebruiken.

Operaties onder water

Onderwater ‘drones’ bieden goede mogelijkheden voor de inspectie van bijvoorbeeld windturbineparken op zee. Daarvoor moeten de drones onder water kunnen communiceren. TNO beschikt over de expertise en technologie om geluid als efficiënt communicatiemiddel in te zetten. Dat moet leiden tot een doorbraak in de maritieme sector.

Werken met onderwaterdrones, in vakjargon ‘Autonomous Underwater Vehicles’ (AUVs), vergt een nauwkeurige voorbereiding. Je werkt meestal vanaf een schip en moet de missie goed plannen. Wat zijn de omgevingscondities, welke risico’s worden er verwacht, maar vooral: welk resultaat moet behaald worden en wat is daarvoor nodig?

Onderwaterdrones kunnen de veiligheid van offshore-inspecties en -monitoring vergroten. Duikers die inspectie en monitoring uitvoeren, kunnen in gevaarlijke situaties terechtkomen en dat wil je zo veel mogelijk vermijden. Andere inspectiesystemen vereisen bijvoorbeeld kabels, wat de inzetmogelijkheden van die systemen beperkt.

Geluid maakt onderwatercommunicatie met drones mogelijk. Zowel om de drones aan te sturen als voor het versturen van (meet)gegevens. Het bereik varieert – afhankelijk van de omgevingscondities en frequentiebandbreedte – van enkele honderden meters tot kilometers.

Onderwatergeluid

Geluid is voor zeezoogdieren en vissen erg belangrijk voor het vinden van hun voedsel, voor communicatie, oriëntatie en het horen van bedreigingen door roofdieren. Als hun gehoor verstoord wordt, kan dat nadelig zijn voor deze dieren. TNO doet hier, vaak in internationaal verband, onderzoek naar. Zo brengen we bronmechanismes in kaart, onderzoeken we hoe het geluid zich door de zee voortplant en hoe door het treffen van maatregelen de impact van het geluid op het zeeleven verminderd kan worden. Een voorbeeld van een dergelijk onderzoek is het Jomopans project.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe beschermen we onze onderzeese infrastructuur? Industrie experimenteert veiligheidssystemen voor kust van Scheveningen

Informatietype:
Nieuws
13 juni 2024
De dreiging van sabotage en digitale aanvallen op deze kabels en pijpleidingen is reëel en urgent. Samenwerking met de defensie-industrie is essentieel om deze dreiging het hoofd te bieden.

TNO ontwikkelt detectiesysteem ter bescherming kabels en pijpleidingen op zeebodem

Informatietype:
Nieuws
6 juni 2024

Hoe navigeer je op weg naar ethiek in AI?

Informatietype:
Insight
12 oktober 2023

Succesvolle grondtest toont mogelijkheden voor satellietidentificatie

Informatietype:
Insight
14 augustus 2023

Het PQC-migratie handboek

Informatietype:
Nieuws
4 april 2023