Industriële transformatie

Thema:
Industriële transformatie

De transformatie naar een CO2-emissievrije en circulaire industrie in 2050 is bij de juiste keuzes haalbaar en betaalbaar. Maar de vele keuzerichtingen dreigen de besluitvorming te vertragen. Daarom benaderen wij de industriële transformatie vanuit systeemperspectief. Ontdek hoe we dit doen.

We ondersteunen de grootverbruikers als de staalindustrie, petrochemie en raffinaderijen bij hun strategische besluitvorming door de gevolgen van keuzes door te rekenen. Terwijl overheden gefundeerde beslissingen kunnen nemen om de industriële energietransitie te versnellen. En om de energie- en grondstoffenvoorziening voor de toekomst schoon, beschikbaar en betaalbaar te houden.

De industriële energietransitie versnellen

De doelen van de Rijksoverheid en de Europese Unie zijn duidelijk: 55 procent CO2-emissiereductie (ten opzichte van 1990) in 2030 en 0 CO2-emissies in 2050. Dat betekent een zeer steile emissiedaling de komende 8 jaar. En de 20 jaar daarop zullen zelfs negatieve emissies nodig zijn. Daarnaast zijn er ook nog doelstellingen op het gebied van circulariteit. Hoewel deze transitie alle sectoren raakt, heeft de industrie als grootste uitstoter (32 procent) de grootste uitdaging.

Emissie-reducerende mogelijkheden

Gelukkig hebben industriële grootverbruikers voor hun industriële transformatie de keuze uit veel emissie-reducerende mogelijkheden, bijvoorbeeld energie-afvang, -opslag en -conversie. Zo is nog veel energiebesparing mogelijk binnen bestaande processen. Maar bedrijven kunnen ook investeren in geheel nieuwe, efficiëntere processen.

Groene energiedragers

De industrie kan zijn uitstoot ook terugdringen door fossiele grondstoffen te vervangen door biologische varianten. Een andere belangrijke stap naar decarbonisatie is het inzetten van duurzame energiedragers zoals groene elektriciteit, groene waterstof en ammoniak.

Blauwe waterstof

Waar de hernieuwbare bronnen niet volstaan, is het ook mogelijk fossiel schoner in te zetten. Door de koolstofdioxide in aardgas van tevoren om te zetten blauwe waterstof of na verbranden af te vangen en ondergronds op te slaan, voorkom je de grote emissies naar de atmosfeer. Als die CO2 uit biogene grondstoffen wordt onttrokken, ontstaan in combinatie met ondergrondse opslag zelfs negatieve emissies.

Circulaire grondstoffen

En dan staat de industrie ook nog aan het begin van de transitie naar circulaire grondstoffen zoals afval (recyclaat), biogrondstoffen of CO2. Het is dan met hernieuwbare elektriciteit zelfs mogelijk om koolstofdioxide als grondstof te gebruiken voor hoogwaardige chemische producten, voor de versterking van beton of bijvoorbeeld als transportbrandstof.

Industrieketen onderling afhankelijk

De grootste uitdaging voor de industrie is dat de gevolgen van keuzes nauwelijks te overzien zijn. Veel industrietakken zijn al verknoopt met toeleveranciers en afnemers en die ketens zullen in de energietransitie ook nog eens gaan veranderen. Het gevolg van die onderlinge afhankelijkheid is dat iedere beslissing niet alleen gevolgen heeft voor de eigen bedrijfsvoering. Maar ook voor de keten en uiteindelijk het gehele energie- en grondstoffensysteem. Voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbare industrie is samenwerking dan ook essentieel.

Maatschappelijk belang

Om de verschillende transitiepaden in banen te leiden en de industrietransitie te orkestreren is een onafhankelijke organisatie nodig die alle schakels verbindt. Als non-profitorganisatie zijn wij de aangewezen partij om het maatschappelijk belang van de energietransitie te vertegenwoordigen. Onze onafhankelijke wetenschappers bieden niet alleen de technische competentie om de industriële transformatie vorm te geven, maar ook inzicht in wet- en regelgeving, open innovatie en transitiemodellering.

Missie-gedreven onderzoek naar industriële transformatie

Bedrijven willen weten op welk moment in de tijd ze het beste kunnen investeren in duurzame technologie. Overheden hebben de maatschappelijke taak om industriële productie schoon, betrouwbaar en betaalbaar te houden. Terwijl burgers zich zorgen maken over de gevolgen van klimaatverandering, hoge energieprijzen en leefbaarheid.

Gelukkig laten de modellen zien dat de kostprijs van staal, plastics of bijvoorbeeld meststoffen niet significant hoger worden bij emissievrije productie. Maar dan moeten de bedrijven en overheden wel de juiste keuzes maken, samenwerken, lasten delen en de transitie goed plannen. Daar zijn wij, met missie-gedreven onderzoek, een sterke, onafhankelijke partner bij.

Volg de laatste ontwikkelingen

54 resultaten, getoond 1 t/m 5

Kosten productie duurzame waterstof via elektrolyse in kaart

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2024
De kosten zijn gestegen en toekomstige daling is onzeker door gebrek aan transparantie in kostenopbouw. TNO analyseerde gegevens van veertien elektrolyseprojecten en verwerkte deze in een rekenmodel.

Alternatieven voor PFAS in elektrolysers en brandstofcellen

Informatietype:
Insight
17 mei 2024

Wereldprimeur: groene waterstof van zee naar land

Informatietype:
Insight
8 mei 2024

Onderzoek TNO en HCSS: Europa onder druk door Chinese opmars in wind- en elektrolysetechnologie

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2024

Beperk afhankelijkheid Europa van Chinese windenergie en elektrolysers

Informatietype:
Insight
1 mei 2024