André Faaij

André Faaij

Functie:
Director of Science and Technology at TNO and Professor at Utrecht and Groningen University on Energy System Analysis
André Faaij

Mijn onderzoeksinteresses en -prioriteiten dragen bij aan de doelstellingen van TNO omdat deze gericht zijn op het verbeteren van de mogelijkheden en het gebruik van geavanceerde systeemanalysemethoden en -tools die in brede zin als basis kunnen dienen voor de energietransitie en de industriële transformatie.

Leerstoelen

Energy System Analysis (Universiteit Utrecht en Rijksuniversiteit Groningen).

Onderzoeksgebieden

Voornaamste onderzoeksinteresses zijn o.a.: biobased economie, technologieën voor hernieuwbare energie, analyse en modellering van energiesystemen en -scenario's, duurzaamheidsanalyses van energiesystemen, alternatieve transportbrandstoffen, decarbonisatie van fossiele brandstoffen, afvang en opslag van CO2, waterstofeconomie, afvalverwerking, materiaal- en energie-efficiëntie, technologische kennisvergaring en innovatie in energiesystemen, bodemgebruik, landbouw, milieusysteem- en impactanalyse, sociaal-economische impactanalyse, broeikasgasbalans en -boekhouding, energie en onderzoeksbeleid. Ik werk aan onderzoek naar vraagstukken op het gebied van energiesysteemintegratie, modellering, overgangsprocessen naar CO2-arme energiesystemen en de bijbehorende innovatie- en beleidskwesties.

De voortschrijdende energietransitie heeft steeds meer gevolgen voor de economie, gebruik van hulpbronnen, de maatschappij (bijv. structuur van de economie, werkgelegenheid, inkomenseffecten), ruimtelijke ordening, het gebruik van (natuurlijke) hulpbronnen en het milieu, zowel op positieve (synergiën) als op negatieve (conflicten en beperkingen) wijze. Om op alle niveaus weloverwogen beslissingen te kunnen nemen en enerzijds grote maatschappelijke conflicten te voorkomen en anderzijds de mogelijke voordelen van de energietransitie te maximaliseren, is het cruciaal gebleken om de volledige impact van de geïntegreerde aanpassing van het energiesysteem en de industriële transformatie vooraf te kunnen overzien. Mijn onderzoeksinteresses en -prioriteiten dragen bij aan de doelstellingen van TNO omdat deze gericht zijn op het verbeteren van de mogelijkheden en het gebruik van geavanceerde systeemanalysemethoden en -tools die in brede zin als basis kunnen dienen voor de energietransitie.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht