Terrorismebestrijding verbeteren met technologie

Thema:
Smart security and surveillance

Door slimme inzet van technologie verkleinen we de kans op een aanslag. Bij TNO dragen we bij aan internationaal veiligheidsonderzoek naar terrorismebestrijding en een veilig Nederland.

De aanhoudende jihadistisch-terroristische dreiging tegen het westen lijkt een blijvend onderdeel van de samenleving. De dreiging is in de afgelopen jaren veranderd, maar niet verminderd. Nog altijd geldt in Nederland het een na hoogste dreigingsniveau: substantieel. De kans op een aanslag is daarmee reëel te noemen.

Inzet technologie bij terrorismebestrijding

Er is een nieuwe manier van werken en een toenemend aantal personen van wie een dreiging uitgaat. Beide ontwikkelingen vragen om anticiperend en aangepast vermogen van de Nederlandse overheid, zodat we een vermeende aanslag op tijd kunnen afweren en terrorisme goed kunnen bestrijden.

De langdurige en hoge staat van paraatheid is uitputtend. Voor de aanpak van terrorisme is het belangrijk om meer technologie te gebruiken. Enerzijds gaat het om het voorkomen of weren van een aanval waarin kwaadwillenden technologie inzetten. Anderzijds om een slimme inzet van technologie voor capaciteitsbegroting en effectieve en efficiënte terrorismebestrijding.

Technologie voor terrorismebestrijding

In de publicatie ‘Technologie voor Terrorismebestrijding (pdf)’ geven we een overzicht van 8 technologiegebieden waarmee we de gezamenlijke aanpak van terrorismebestrijding versterken. Het maakt duidelijk welke kansen technologie biedt en welke combinaties van technologieën relevant zijn voor verschillende ketenpartners. En voor hun specifieke uitdagingen in de verschillende fasen van de keten van terrorismebestrijding.

Mogelijkheden voor de keten

Technologie helpt om vroegtijdig kwaadwillenden te herkennen of waar nodig bij te sturen met de juiste interventies. Technologie helpt ook om slimmere keuzes te maken in de inzet van mensen en middelen. Wij hebben kennis over hoe we de mogelijkheden in de keten van Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER) kunnen vergroten, versterken en ontwikkelen. We zetten deze kennis in om overheid en bedrijfsleven te ondersteunen in hun aanpak tegen terrorisme.

Onderzoek

Samen met de NCTV doen we onderzoek naar benodigde mogelijkheden in de terrorismeketen. Doel is de kans op een aanslag te verkleinen. Daarnaast dragen we bij aan verschillende internationale onderzoeken waarmee we de kennis van terrorismebestrijding verbreden en verdiepen, denk aan:

  • radicalisering
  • typen daders
  • terrorisme voorkomen
  • explosieven detecteren
  • dreiging met drones tegengaan
  • innovatieve beveiligingsconcepten ontwikkelen

Ook werken we aan kennis om een CBRN-aanval te detecteren en te neutraliseren en het bewustzijn van ‘hybride dreigingen’ te vergroten. De onderzoeken hebben vooral een technologische focus. Maar we bezien terrorismebestrijding in de volle breedte. Dus we betrekken ook organisatie, informatie en/of menselijke factoren in het totale beeld.

De toekomst van sensing voor veiligheid

‘Sensing’ is het vermogen van een organisatie om belangrijke informatie te verzamelen met sensoren, met de intentie tot opvolging. Met de onze publicatie 'De toekomst van sensing voor veiligheid' plaatsen we sensing voor veiligheid in een maatschappelijke context en helpen we onze partners om zelf tot een visie te komen. Download de publicatie. (pdf)

Risicosturing in het veilheidsdomein

Wat moet er gebeuren als de dreiging hoog is? En hoe schat je concrete veiligheidsrisico’s in? Daar is risicosturing op gebaseerd. Dit is een nieuwe werkwijze binnen het veiligheidsdomein, met meer efficiëntie en effectiviteit als gewenst resultaat. In de publicatie ‘Sturen op risico’s’ geven we een beeld van hoe we risicosturing toepassen binnen het veiligheidsdomein.

Laat je verder inspireren

18 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe wetenschap helpt in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel

Criminelen pakken door 'crimineel' te denken. Dit is het uitgangspunt van het Ondermijningslab, een samenwerkingsprogramma van TNO en alle RIEC’s in Nederland.

Elektronische verdediging

Informatietype:
Artikel

De afdeling Elektronische verdediging specialiseert zich in het gebruikmaken en het misbruiken van het elektromagnetische spectrum.

Rechtsstaat en opsporing

Informatietype:
Artikel

TNO vertaalt kennis van wetenschappers in concrete tools en werkwijzen voor professionals in de strafrechtketen. Dit draagt bij aan een veilig Nederland.

Veilig data delen

Informatietype:
Artikel

Ontdek hoe je veilig en privacyproof cybersecurity data kunt delen met andere organisaties om je eigen cybersecurity te verbeteren.

Nationale cyberweerbaarheid en de menselijke factor

Informatietype:
Artikel

Mensenwerk ligt ten grondslag aan zowel de oplossing als de oorzaak van cybersecurityproblemen. Daarom is dit bepalend in onze aanpak van cyberweerbaarheid.