Bescherming en overlevingsvermogen van marineschepen

Thema:
Naval ship vulnerability and protection

Het vermogen van een marineschip om te overleven en operationeel te blijven na een aanval, is van levensbelang voor de marine én de bemanning. Voor de marine betekent een goed ontworpen schip dat het een aanval kan weerstaan, blijft drijven, bestuurbaar blijft en zichzelf kan blijven verdedigen.

Jarenlang zijn schepen met name ontworpen om met conventionele dreigingen om te gaan, zoals raketten, granaatvuur, mijnen en torpedo's. Meer recent zien we echter een proliferatie van supersonische en hypersonische raketten. En dat brengt nieuwe uitdagingen en risico’s met zich mee.

TNO levert al meer dan 40 jaar ondersteuning aan ministeries van defensie en andere klanten en partners in de marinesector. Zo hebben wij zeer efficiënte modellen ontwikkeld voor het beoordelen van de kwetsbaarheid van militaire vaartuigen, het ontwikkelen van beschermende maatregelen en het vergroten van hun overlevingsvermogen. Er zijn explosiebestendige deuren en innovatieve schotten ontwikkeld, evenals instrumenten om schade te beperken en een schip zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.

Oorlogsschip met explosie ernaast.

Bescherming van marineschepen en dreigingen

Een schip kan extra schade oplopen door andere dreigingen boven water, waardoor brand, lekkage of constructieve schade kan ontstaan en het schip wordt uitgeschakeld. Explosies onder water veroorzaken hoge druk, schokbelastingen, hydrodynamische krachten en mogelijk ook vernietigende waterstralen. Daar is de afgelopen decennia het risico van terrorisme bijgekomen, waarvan een onvoorspelbare dreiging uitgaat. Geïmproviseerde explosieven en raketgranaten zijn effectieve ‘cheap kils’.

Overlevingsvermogen en schadebeperking

TNO speelt een voortrekkersrol bij de ontwikkeling en toepassing van innovatieve modellen en instrumenten om marineschepen minder kwetsbaar te maken en de mogelijkheden voor het bestrijden van schade na een aanval te verbeteren. Het overlevingsvermogen kan op vele manieren worden vergroot. De constructie van een schip kan zo worden ontworpen dat de doorgifte van schokbelastingen aan gevoelige componenten zo veel mogelijk wordt beperkt. Bijvoorbeeld door het schokvrij monteren van apparatuur en het beschermen van belangrijke ruimtes met explosie- en fragmentatiebestendige deuren en schotten. Wanneer een licht gewicht of een kleinere signatuur van belang is, kunnen we composietmaterialen toepassen die elk hun eigen specifieke ontwerpuitdagingen kennen. TNO beschikt over unieke instrumenten voor het voorspellen van het falen van zowel stalen als composieten constructies.

Expertise in ontwerp en evaluatie

De expertise van TNO kan niet alleen worden ingezet in de vroege ontwerpfase, maar ook bij de evaluatie van een schip dat gereed is om te water te worden gelaten of al in de vaart is. De maatregelen die we aanbevelen, zijn gericht erop gericht om de gevolgen van een calamiteit beperkt te houden en het schip zo snel en volledig mogelijk weer operationeel te krijgen. Een betere weerstand tegen wapeninslag kan al in het ontwerp worden ingebouwd, net als automatische herstelmaatregelen. Escalatiebeperkende maatregelen ná een calamiteit - al dan niet in het ontwerp geïntegreerd - zijn een andere optie. Deze kunnen worden geautomatiseerd  of de vereiste functionaliteit kan handmatig worden hersteld. Meer aandacht voor bescherming in de vroege ontwerpfase kan in ieder geval voorkomen dat er in een later stadium forse kosten ontstaan en dat er sprake is van gewichtstoename door toevoegingen achteraf. Onze specifieke expertisegebieden:

Faciliteiten voor grootschalig testen

TNO levert ondersteuning bij grootschalige tests in de open lucht en beschikt over een uniek lab voor het testen van scheepsmaterieel tegen diverse schokbelastingen. Eén van onze sterke punten is dat we theoretisch onderzoek, numerieke simulaties en testen combineren, zowel op locatie als in onze labs. Bij schokproeven registreren we bijvoorbeeld honderden versnellings- en druksignalen om de reactie van een schip te analyseren. Zo voeren we niet alleen tests uit, maar kunnen we ook onze eigen, geavanceerde simulatietools valideren en doorontwikkelen. Vanuit onze decennialange ervaring met testen en certificeren en onze kennis van internationale standaarden en regelgeving zetten wij onze labapparatuur in voor het uitvoeren van schoktesten op materieel, constructies en scheepssystemen. Dat doen we volgens internationaal erkende standaarden. Zo zorgen we ervoor dat een schip aan alle mogelijke eisen voldoet en uitermate geschikt is voor het beoogde doel.

Internationale samenwerking

TNO is een aantrekkelijke partner voor klein- en grootschalige onderzoeks- en testprojecten. We zijn een vertrouwde partner van het Ministerie van Defensie, de defensie-industrie en NAVO-partners. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut verlenen wij ook diensten aan andere ministeries van defensie en aan de internationale defensie-industrie.

TNO is een partner voor kleine en grootschalige onderzoeks- en testprojecten. We werken nauw samen met het Ministerie van Defensie en NAVO-partners. Als onafhankelijk onderzoeksinstituut verlenen wij ook diensten aan andere ministeries van defensie en aan de internationale defensie-industrie. TNO helpt partners en klanten om marinematerieel te allen tijde veilig en operationeel te houden, waar dan ook.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Chemie kan gevaarlijk zijn. Voorbeelden zijn gevaarlijke reagentia, energetische reacties en/of riskante procesomstandigheden.

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel

Welke verwondingen zijn te verwachten na een kogelinslag op een helm? Wat zijn de effecten van een kogel, explosie of granaat (IED) op de mens?

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Tijdens missies en bij de ontwikkeling van platformen voor wapens is lichter altijd beter. Een nieuwe stimulans daarbij is de toenemende behoefte aan meer duurzaamheid en minder ecologische impact.

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.