Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Thema:
Protection, munitions and weapons

Chemie kan gevaarlijk zijn. Denk aan gevaarlijke reagentia, energetische reacties en/of riskante procesomstandigheden. De industriële productie van chemicaliën , de opslag, het transport en het eindgebruik daarvan moeten veilig, betrouwbaar en efficiënt gebeuren. Inzicht hebben in de chemische interacties en het gedrag van gevaarlijke stoffen is hiervoor van groot belang en het doel van ons werk.

TNO heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van veel tests en criteria op het gebied van gevaarlijke chemische stoffen. De ‘gekleurde boeken’ van TNO worden wereldwijd gebruikt als referentiemateriaal voor veiligheidsstudies en als basis voor softwaremodellen.

Binnen TNO zet de groep Process Safety Solutions haar erkende expertise op het gebied van gevaarlijke chemische stoffen, kennis over explosieveiligheid en zeer gespecialiseerde infrastructuur in voor een veilige omgang met chemicaliën en verbetering van de procesprestaties.

Chemie onder extreme omstandigheden

Unieke problemen vragen om unieke expertise en capaciteiten. Process Safety Solutions heeft een bewezen staat van dienst in het testen van processen en materialen onder extreme omstandigheden in opdracht van klanten. Wij kunnen hen helpen vaststellen of bepaalde materialen, apparaten of processen bestand zijn tegen extreme temperaturen, druk of explosies. Onze zuurkasten, analyseapparatuur en testinfrastructuur bevinden zich in versterkte bunkers. Zo kunnen wij experimenten uitvoeren onder extreme omstandigheden. Zoals bij temperaturen van -180°C tot 1000°C, een druk van 0 tot 2000 bar, van ongevaarlijk tot zeer explosief, en van laboratorium- tot pilotschaal. We zijn experts op het gebied van:

 • waterstof, ammoniak, koolwaterstoffen, reactieve chemicaliën, composietmaterialen
 • experimenten onder cryogene omstandigheden, hoge temperaturen, hoge druk
 • permeabiliteits- en compatibiliteitstests met hoge druk en/of gevaarlijke chemicaliën
 • explosiebeveiliging
 • op hol geslagen reacties

Vanuit dit brede pallet aan mogelijkheden kunnen onze klanten nieuwe materialen en toepassingen ontwikkelen, innovatieve productieroutes verkennen of hun huidige processen intensiveren zonder op veiligheid in te leveren. Download het document met voorbeelden hier (engels) (pdf).

Classificatie en testen van gevaarlijke goederen

Bij Process Safety Solutions hebben we uitgebreide kennis van teststandaarden en criteria op het gebied van de afhandeling, het transport en de classificatie van gevaarlijke materialen. We kennen de achtergrond en kunnen tests en classificaties op korte termijn efficiënt en effectief uitvoeren. Gezien de tientallen jaren ervaring met het testen en classificeren van materialen voor diverse sectoren, zijn wij bij uitstek in staat om specialistische studies uit te voeren naar de veiligheid van chemicaliën. Een greep uit onze werkzaamheden:

 • classificatie van gevaarlijke goederen (volgens het Handboek Beproevingen en Criteria van de VN, ADR, IMDG-code, CLP, enz.)
 • thermische stabiliteitstests (DSC, TGA in combinatie met FTIR/MS, HFC)
 • gevoeligheidstests (gevoeligheid voor vonk, wrijving, schok of detonatie)
 • detonatie- en deflagratietests
 • reactie op verhitting of ontsteking in afgesloten ruimtes (Koenen, DPVT, TPT)
 • testen gedrag bij verbranding

Deze analyses spelen een belangrijke rol bij het signaleren van potentiële risicofactoren bij de verwerking, handling en opslag van gevaarlijke materialen en ter voorkoming van incidenten in industrie, logistiek en opslag. Process Safety Solutions voert deze tests doorlopend uit en onze expertise betreft materialen als:

 • ontplofbare stoffen en objecten
 • meststoffen op basis van ammoniumnitraat
 • vuurwerk
 • organische peroxiden en zelfreactieven
 • zelfverhittende stoffen
 • thermisch instabiele stoffen
 • farmaceutische producten

Naast het uitvoeren van tests werken wij ook mee aan de ontwikkeling van nieuwe regelgeving en testmethoden, nemen we deel aan internationale panels van deskundigen en hebben wij uitstekende contacten met diverse nationale onderzoeks- en testinstituten over de hele wereld. Zo zijn wij altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en kunnen we onze klanten optimaal ondersteunen bij hun ontwikkelprocessen. Je vindt een overzicht van onze testmogelijkheden in dit document (pdf).

Klantfocus

Onze brede klantenkring omvat grote bedrijven in de chemische, farmaceutische en voedingsmiddelenindustrie, MKB-bedrijven, nationale overheden en verzekeraars. Dit betekent dat wij ons goed kunnen verplaatsen in de specifieke focus van onze klanten, partners en stakeholders. Het Process Safety Solutions-team bestaat uit multidisciplinaire specialisten die hun expertise kunnen inzetten om een oplossing te vinden voor iedere specifieke uitdaging.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel

Welke verwondingen zijn te verwachten na een kogelinslag op een helm? Wat zijn de effecten van een kogel, explosie of granaat (IED) op de mens?

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Tijdens missies en bij de ontwikkeling van platformen voor wapens is lichter altijd beter. Een nieuwe stimulans daarbij is de toenemende behoefte aan meer duurzaamheid en minder ecologische impact.

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.

Chemische, biologische, radiologische en nucleaire bescherming

Informatietype:
Artikel

Experimenteel onderzoek en fundamentele kennis van alle onderdelen van de CBRN-verdedigingsketen, geeft TNO de juiste expertise in R&D voor defensie.