Thermochemisch plastic recyclen

Thema:
Thermochemische recycling

Als mechanische en chemische recycling van plastics economisch niet haalbaar zijn, biedt thermochemische recycling mogelijk een duurzame oplossing. TNO ontwikkelt technologieën om plastics door pyrolyse thermisch te recyclen, zodat ze als nieuwe bouwstenen een geschikte grondstof vormen voor bestaande industriële installaties.

Thermochemische recycling maakt afvalplastics geschikt om opnieuw in te zetten als grondstof voor de chemische industrie. Het resultaat van het pyrolyseproces is een nieuwe grondstof die in de zogeheten kraakinstallatie (of in de zuiveringstrein ervan) kan worden toegepast. In een kraakinstallatie wordt een aardoliefractie omgezet in vooral etheen en propeen, de basis van de twee meest voorkomende type plastics: polypropeen (PP) en polyetheen (LDPE of HDPE).

Thermochemisch plastic recyclen in de praktijk

Thermochemische recycling van plastic

Met thermochemische recycling begint het bouwen van polymeren feitelijk opnieuw. Enerzijds vergt het proces een hoge temperatuur, duurdere units en meer energie. Anderzijds is het robuuster en geschikt voor gemengde en vervuilde plasticstromen. De methode speelt zeker ook een rol in de toekomst. Er blijft tenslotte altijd behoefte aan een mix van plastics en folies die via mechanische en chemische routes niet valt terug te winnen.

De belangrijkste toepassing van thermochemische recycling zijn plastics voor de voedingsmiddelenindustrie. Omdat thermochemische recycling monomeren en bouwstenen oplevert, en daarmee weer teruggaat naar het begin van het productieproces, moeten die dezelfde samenstelling hebben als de ‘virgin plastics’ uit fossiele grondstoffen. TNO ontwikkelt technologieën om dat mogelijk te maken, met als voordeel een reductie van fossiele grondstoffen die nodig zijn in het productieproces. Wel is het een uitdaging om gebruik te blijven maken van de bestaande en beproefde kraakinstallatie en infrastructuur.

Recyclebare composieten

Verder bouwen we in de publiek-private samenwerking Brightsite industriële demo’s op laboratorium- en pilotschaal, waarmee we bedrijven helpen om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Een van de ontwikkeling is het MILENA-proces waarin we verschillende stromen biomassa en plastics afval kunnen omzetten in bouwstenen voor de industrie.

Aan de basis van het onderzoek staan de technologieën die TNO de afgelopen twee tot drie decennia ontwikkelde voor de verwerking van biomassa in Petten (de businessunit EnergieTransitie). Geholpen door de goede ervaringen die we daarmee opdeden, optimaliseren we de technologieën nu voor plastics, huisafval en gemengde stromen. Aanvullend beschikken we over een goed overzicht van de andere technologieën die daarvoor mogelijk zijn.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.

TNO-blik op 2030: 50% van het plastic circulair

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Onze ambitie voor 2030: 50% plastics circulair geproduceerd. Momenteel wordt nog 70% van de plastics verbrand. Dit kan snel beter. Ontdek hoe.

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

Informatietype:
Insight
12 juli 2022
Fijnstof is een containerbegrip voor alles wat in de lucht zweeft en kleiner is dan 10 mu. Maar wat maakt het zo gevaarlijk? Expert Paula legt het uit.