Thermochemisch plastic recyclen

Thema:
Thermochemische recycling

Als mechanische en chemische recycling van plastics economisch niet haalbaar zijn, biedt thermochemische recycling mogelijk een duurzame oplossing. TNO ontwikkelt technologieën om plastics door pyrolyse thermisch te recyclen, zodat ze als nieuwe bouwstenen een geschikte grondstof vormen voor bestaande industriële installaties.

Thermochemische recycling maakt afvalplastics geschikt om opnieuw in te zetten als grondstof voor de chemische industrie. Het resultaat van het pyrolyseproces is een nieuwe grondstof die in de zogeheten kraakinstallatie (of in de zuiveringstrein ervan) kan worden toegepast. In een kraakinstallatie wordt een aardoliefractie omgezet in vooral etheen en propeen, de basis van de twee meest voorkomende type plastics: polypropeen (PP) en polyetheen (LDPE of HDPE).

Thermochemisch plastic recyclen in de praktijk

Thermochemische recycling van plastic

Met thermochemische recycling begint het bouwen van polymeren feitelijk opnieuw. Enerzijds vergt het proces een hoge temperatuur, duurdere units en meer energie. Anderzijds is het robuuster en geschikt voor gemengde en vervuilde plasticstromen. De methode speelt zeker ook een rol in de toekomst. Er blijft tenslotte altijd behoefte aan een mix van plastics en folies die via mechanische en chemische routes niet valt terug te winnen.

De belangrijkste toepassing van thermochemische recycling zijn plastics voor de voedingsmiddelenindustrie. Omdat thermochemische recycling monomeren en bouwstenen oplevert, en daarmee weer teruggaat naar het begin van het productieproces, moeten die dezelfde samenstelling hebben als de ‘virgin plastics’ uit fossiele grondstoffen. TNO ontwikkelt technologieën om dat mogelijk te maken, met als voordeel een reductie van fossiele grondstoffen die nodig zijn in het productieproces. Wel is het een uitdaging om gebruik te blijven maken van de bestaande en beproefde kraakinstallatie en infrastructuur.

Recyclebare composieten

Verder bouwen we in de publiek-private samenwerking Brightsite industriële demo’s op laboratorium- en pilotschaal, waarmee we bedrijven helpen om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren. Een van de ontwikkeling is het MILENA-proces waarin we verschillende stromen biomassa en plastics afval kunnen omzetten in bouwstenen voor de industrie.

Aan de basis van het onderzoek staan de technologieën die TNO de afgelopen twee tot drie decennia ontwikkelde voor de verwerking van biomassa in Petten. Geholpen door de goede ervaringen die we daarmee opdeden, optimaliseren we de technologieën nu voor plastics, huisafval en gemengde stromen. Aanvullend beschikken we over een goed overzicht van de andere technologieën die daarvoor mogelijk zijn.

Laat je verder inspireren

31 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biopolymeren ontwikkelen met machine learning

Informatietype:
Artikel
Circulaire economie in 2050 gebruikt afval, biomassa en CO2 voor materialen. Machine learning versnelt het ontwerpproces ondanks uitdagingen.

Toepassing dissolutie om ABS plastics circulair te recyclen

Informatietype:
Insight
8 maart 2024

Tijdmakers: Vieze voedselverpakkingen veilig recyclen

Informatietype:
Insight
11 januari 2024

Nieuwe faciliteit voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

Informatietype:
Nieuws
28 november 2023

Microplastics en verpakkingen: vermindering is haalbaar

Informatietype:
Insight
31 augustus 2023