Nederland veiliger met data en intelligence

Thema:
Nationale veiligheid

TNO ontwikkelt innovatieve technologie en methoden om de intelligence-positie van veiligheidsorganisaties te verbeteren. Intelligence is geanalyseerde informatie en kennis waarop geacteerd kan worden. Eerder, sneller en beter inzicht en overzicht bij complexe situaties en risicovolle beslissingen door integratie van technologie, werkprocessen en mensen.

Informatie en data gelden als ’het nieuwe goud‘. Intelligente sensoren, verantwoorde kunstmatige intelligentie en privacy-bevorderende technologieën, maken het mogelijk Nederland veiliger te maken. Dit doen we door de intelligence-positie van veiligheidsorganisaties te verbeteren. Met informatieprofielen van personen en gedrag kunnen voortvluchtigen sneller worden opgespoord en witwaspraktijken beter worden geïdentificeerd. Door data uit sensoren en meerdere bronnen slim te combineren, kan eerder, sneller en beter besloten worden in noodsituaties. In complexe situaties met veel onzekerheid, waarbij de risico’s hoog zijn, ondersteunt intelligence het nemen van goed gefundeerde beslissingen.

Missie

De missie van TNO is om dé partner van intelligence-onderdelen van veiligheidsorganisaties te zijn. We helpen onze partners en klanten op een zichtbare en impactvolle manier hun informatie- en intelligence proces te innoveren. Het veiligheidsonderzoek draagt bij aan het beantwoorden van relevante kennis-, innovatie- en transformatievragen.

Hoe doen we dat?

TNO verbindt behoeftes en wensen van veiligheidsorganisaties met haar eigen kennis en kunde. We hebben actuele academische en technische kennis om intelligenceprocessen, methoden en technologieën te snappen én vernieuwen. Met kennis van sensorsystemen, verantwoorde kunstmatige intelligentie, privacy-bevorderende technologieën en de menselijke factor, laten we innovaties renderen bij veiligheidsorganisaties. Ook dankzij kennis van de intelligence-processen van veiligheidsorganisaties, zoals politie en defensie. Voorts hebben we goed zicht op de technologieën, producten en diensten in het veld.

Real-time risicotaxatie

Samen met de politie zijn diverse projecten en programma’s gestart om informatie- en intelligenceprocessen te verbeteren. Een voorbeeld is het project Risicotaxatie. Hierin onderzoekt TNO of risicotaxatie-instrumenten toegevoegde waarde hebben in het real-time meldkamerproces. Is er op basis van beschikbare informatie en kennis een geweldsrisico te verwachten bij deze persoon?

Dynamisch Draaiboek

Een ander voorbeeld is het Dynamisch Draaiboek. Dit is een applicatie voor Operationele Centra en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). Hiermee kunnen risico’s, scenario’s en maatregelen voor evenementen worden voorbereid. Met drukte- en ontruimingsmodellen wordt de besluitvorming ook in het geval van een incident ondersteund.

Andere veiligheidsonderzoeken

Ook werkt TNO aan een generieke aanpak voor het geautomatiseerd analyseren van potentieel frauduleuze ondernemingen. We ontwikkelen hiertoe tools en fenomeenduiding.

Andere veiligheidsonderzoeken betreffen:

  • Video-analyse op grote hoeveelheden data
  • intelligence in het snelle proces
  • visualisatieregie voor besluitvorming in het gouden uur
  • interventiekracht door sensing
  • burgerparticipatie
  • intelligence bij gemeenten
  • van spraakherkenning naar automatische analyse
  • nieuwe manieren van informatiedeling
  • AI for justice
  • AI voor surveillance

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe wetenschap helpt in strijd tegen ondermijnende criminaliteit

Informatietype:
Artikel

Criminelen pakken door 'crimineel' te denken. Dit is het uitgangspunt van het Ondermijningslab, een samenwerkingsprogramma van TNO en alle RIEC’s in Nederland.

Elektronische verdediging

Informatietype:
Artikel

De afdeling Elektronische verdediging specialiseert zich in het gebruikmaken en het misbruiken van het elektromagnetische spectrum.

Terrorismebestrijding verbeteren met technologie

Informatietype:
Artikel

Bij TNO dragen we bij aan internationaal veiligheidsonderzoek naar terrorismebestrijding en een veilig Nederland. Ontdek hoe we dit doen.

Rechtsstaat en opsporing

Informatietype:
Artikel

TNO vertaalt kennis van wetenschappers in concrete tools en werkwijzen voor professionals in de strafrechtketen. Dit draagt bij aan een veilig Nederland.

Veilig data delen

Informatietype:
Artikel

Ontdek hoe je veilig en privacyproof cybersecurity data kunt delen met andere organisaties om je eigen cybersecurity te verbeteren.