Nederland veiliger met data en intelligence

Thema:
Nationale veiligheid

TNO ontwikkelt innovatieve technologie en methoden om de intelligence-positie van veiligheidsorganisaties te verbeteren. Intelligence is geanalyseerde informatie en kennis waarop geacteerd kan worden. Eerder, sneller en beter inzicht en overzicht bij complexe situaties en risicovolle beslissingen door integratie van technologie, werkprocessen en mensen.

Informatie en data gelden als ’het nieuwe goud‘. Intelligente sensoren, verantwoorde kunstmatige intelligentie en privacy-bevorderende technologieën, maken het mogelijk Nederland veiliger te maken. Dit doen we door de intelligence-positie van veiligheidsorganisaties te verbeteren. Met informatieprofielen van personen en gedrag kunnen voortvluchtigen sneller worden opgespoord en witwaspraktijken beter worden geïdentificeerd. Door data uit sensoren en meerdere bronnen slim te combineren, kan eerder, sneller en beter besloten worden in noodsituaties. In complexe situaties met veel onzekerheid, waarbij de risico’s hoog zijn, ondersteunt intelligence het nemen van goed gefundeerde beslissingen.

Missie

De missie van TNO is om dé partner van intelligence-onderdelen van veiligheidsorganisaties te zijn. We helpen onze partners en klanten op een zichtbare en impactvolle manier hun informatie- en intelligence proces te innoveren. Het veiligheidsonderzoek draagt bij aan het beantwoorden van relevante kennis-, innovatie- en transformatievragen.

Hoe doen we dat?

TNO verbindt behoeftes en wensen van veiligheidsorganisaties met haar eigen kennis en kunde. We hebben actuele academische en technische kennis om intelligenceprocessen, methoden en technologieën te snappen én vernieuwen. Met kennis van sensorsystemen, verantwoorde kunstmatige intelligentie, privacy-bevorderende technologieën en de menselijke factor, laten we innovaties renderen bij veiligheidsorganisaties. Ook dankzij kennis van de intelligence-processen van veiligheidsorganisaties, zoals politie en defensie. Voorts hebben we goed zicht op de technologieën, producten en diensten in het veld.

Real-time risicotaxatie

Samen met de politie zijn diverse projecten en programma’s gestart om informatie- en intelligenceprocessen te verbeteren. Een voorbeeld is het project Risicotaxatie. Hierin onderzoekt TNO of risicotaxatie-instrumenten toegevoegde waarde hebben in het real-time meldkamerproces. Is er op basis van beschikbare informatie en kennis een geweldsrisico te verwachten bij deze persoon?

Dynamisch Draaiboek

Een ander voorbeeld is het Dynamisch Draaiboek. Dit is een applicatie voor Operationele Centra en de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO). Hiermee kunnen risico’s, scenario’s en maatregelen voor evenementen worden voorbereid. Met drukte- en ontruimingsmodellen wordt de besluitvorming ook in het geval van een incident ondersteund.

Andere veiligheidsonderzoeken

Ook werkt TNO aan een generieke aanpak voor het geautomatiseerd analyseren van potentieel frauduleuze ondernemingen. We ontwikkelen hiertoe tools en fenomeenduiding.

Andere veiligheidsonderzoeken betreffen:

  • Video-analyse op grote hoeveelheden data
  • intelligence in het snelle proces
  • visualisatieregie voor besluitvorming in het gouden uur
  • interventiekracht door sensing
  • burgerparticipatie
  • intelligence bij gemeenten
  • van spraakherkenning naar automatische analyse
  • nieuwe manieren van informatiedeling
  • AI for justice
  • AI voor surveillance

Laat je verder inspireren

23 resultaten, getoond 1 t/m 5

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

Tussen 2019 en 2022 heeft TNO in samenwerking met het NCSC een viertal vraaggestuurde onderzoeken uitgevoerd. De onderwerpen komen uit de NCSC onderzoeksagenda: herstelvermogen, cyber foresight, supply chain risk en kwantificeren van cyberrisico's.

TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Informatietype:
Nieuws
9 maart 2023

TRESSPASS, een Europese onderzoeksproject naar risicogestuurde grenscontroles. Het blijkt dat er in vergelijking met de huidige manier van grenscontrole meer mogelijkheden zijn om het proces van grenscontrole te optimaliseren met voordelen voor reizigers en grenswachters.

Naar een toekomst bestendig bewaken en beveiligen

Informatietype:
Nieuws
2 november 2022

In Doorn kwamen ruim honderd mensen bijeen om de tussenresultaten te delen van het vierjarige programma “Adaptief Bewaken & Beveiligen in stedelijk gebied”. In dit programma dat in 2020 is gestart, onderzoekt TNO,  samen met de Koninklijke Marechaussee én de Nationale Politie hoe de praktijk van Bewaken en Beveiligen meer toekomstbestendig kan worden.

Handboek voor hulp bij opsporing

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Iedereen kan een bijdrage leven aan opsporing. Maar hoe kunnen politie en burger(organisaties) samen onze veiligheid en rechtvaardigheid garanderen? Het nieuwe TNO handboek ‘Eerste Hulp bij Opsporing – Handboek Burgerdetectives’ biedt hulp.

Cybersecurity uitdagingen en innovaties

Informatietype:
Artikel

Voor welke cybersecurity uitdagingen staat Nederland nu en in de (nabije) toekomst? TNO werkt aan de technologieën en innovaties voor vandaag én morgen.