Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) Bescherming

Thema:
BC-protection

Wereldwijd zien we bij militaire en civiele autoriteiten steeds meer behoefte aan de beste technologie ter voorkoming en bestrijding van en bescherming tegen aanvallen met chemische of biologische (CB-)wapens. Daarnaast zijn ze op zoek naar efficiënte methoden om die technologie operationeel in te zetten ter bescherming van mensen en materieel. Binnen TNO biedt de afdeling Chemische, Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN) Bescherming wetenschappelijke ondersteuning en advies over detectiesystemen, ontsmettingsoplossingen, diagnostiek en medisch-chemische tegenmaatregelen. Wij helpen onze klanten om hun organisatie en mensen te beschermen tegen chemische en biologische oorlogsvoering, waar ze zich ook bevinden en onder alle omstandigheden.

Bestrijding van CB-aanvallen

Ondanks een veelheid aan internationale verdragen en overeenkomsten die de productie en het gebruik van chemische en biologische (CB) wapens moeten tegengaan, is de inzet van deze wapens in de afgelopen decennia alleen maar toegenomen. Voorbeelden van CB-aanslagen en de gevolgen daarvan zijn de afgelopen maanden en jaren veelvuldig in het nieuws geweest. En hoewel het risico van een aanslag met zeer krachtige chemische of biologische wapens uiterst klein is en er wereldwijd relatief weinig slachtoffers vallen, is de maatschappelijke en economische impact van zo'n aanslag extreem groot.

Partners en belanghebbenden

De CBRN-afdeling is een strategische onderzoekspartner van Defensie en werkt als internationaal gerenommeerde, onafhankelijke organisatie samen met overheden, internationale defensieorganisaties en de Europese Unie (Europees Defensie Agentschap (EDA)) om militairen en burgers te beschermen tegen een aanval met chemische en biologische wapens. TNO is ook een van de weinige specialistische laboratoria die door de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens is goedgekeurd en door haar wordt ingezet. De OPCW is gevestigd in Den Haag en strijdt voor de wereldwijde uitbanning van chemische wapens.

BC protection apparaat in lab

Uitvoeren van CB-tests: producten en diensten

De CBRN-afdeling van TNO verricht onderzoek en levert adviesdiensten in opdracht van commerciële partijen en partijen in de defensie-industrie. Bijvoorbeeld het testen en evalueren van biologische of chemische detectoren en daaraan verwante adviesdiensten en technologieontwikkeling. Ook vergelijken wij objectief producten en systemen die al op de markt zijn, zodat onze klanten een oplossing kunnen kiezen die het beste aansluit bij hun specifieke situatie.

Onafhankelijke CB-tests

TNO is internationaal toonaangevend als onafhankelijk test-, onderzoeks- en adviesinstituut op het gebied van CB. Vanuit onze brede technologische kennis en brede selectie testfaciliteiten kunnen wij innovatieve oplossingen ontwikkelen voor alle mogelijke operaties, van ‘situational awareness’ tot tegenmaatregelen. TNO beschikt over geavanceerde faciliteiten, zoals een High Tox Lab, Aerosol Test Chamber, BSL3- testlab en een windtunnel voor het testen van (volledige) systemen. Deze faciliteiten zorgen ervoor dat we veilig met biologische en chemische stoffen omgaan.

Expertise

TNO CBRN Bescherming biedt wetenschappelijke ondersteuning en diensten voor alle onderdelen van de CBRN-beschermingsketen:

Dreigingsanalyse:

  • Expertise op het gebied van chemische strijdmiddelen (Chemical Warfare Agents;CWA's) en giftige industriële chemicaliën (Toxic Industrial Chemicals; TIC's), wat betreft synthese en toxicologie
  • Expertise op het gebied van biologische wapens (bacteriologisch en virologisch)
  • Uitgebreide kennis van synthetische biologie en blootstellingsscenario's

Opsporing, identificatie, meting:

  • Testen en evalueren van chemische detectoren op CWA's of TIC's en biodetectiesystemen

Persoonlijke beschermingsmiddelen/collectieve beschermingssystemen:

  • Expertise in het evalueren van de werking van persoonlijke beschermingsmiddelen en collectieve beschermingssystemen

Ontsmetting:

  • Testen en evalueren van oplossingen en procedures voor het ontsmetten van oppervlakken en/of huid: in-vitro-evaluatie (inclusief reactiekinetiek) en evaluatie van de effectiviteit van ontsmettingsmiddelen tegen micro-organismen

Diagnostiek en medisch-chemische tegenmaatregelen:

  • Ontwikkeling en evaluatie van methoden voor het diagnosticeren van blootstelling aan chemische wapens en aanverwante verbindingen
  • Ontwikkeling en evaluatie van nieuwe concepten voor medische behandeling bij chemische blootstelling

Nieuwe technologieën en methoden

Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe ontwikkelingen en CB-dreigingen, zoals nieuwe verspreidingsmethoden voor chemische/biologische agentia. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze test- en onderzoeksfaciliteiten gelijke tred houden met de meest recente mondiale ontwikkelingen op het gebied van CB-bescherming.

De toekomst van de CB-bescherming

Met onze geavanceerde onderzoeks- en testfaciliteiten en technologische expertise kunnen wij innovatieve oplossingen leveren, zoals lage TRL-concepten, waardoor op termijn een betere CB-bescherming mogelijk is, het testen en evalueren van apparatuur en systemen en advisering over architectuurontwerp en inkoop. Vanzelfsprekend beoordelen wij ook de praktische aspecten van de werking en functionaliteit van producten en systemen. Zo zijn bruikbaarheid en optimale inzetbaarheid in het veld gegarandeerd.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe helpt TNO om ons te beschermen tegen hypersonische wapens?

Informatietype:
Insight
17 juni 2024
TNO werkt binnen het EU-project HYDIS2 aan technologieën om hypersonische wapens te onderscheppen. Ze onderzoeken de eindballistiek, waarbij ze de impact van onderschepping op deze wapens analyseren.

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel