Van kunststof afval naar circulaire kunststoffen

Thema:
Circulaire plastics

Minder plastic afval, minder CO2-uitstoot en minder gebruik van fossiele grondstoffen. Om dat te bereiken doen wij onafhankelijk onderzoek naar circulaire plastics. Van innovaties voor nieuwe ontwerpen van plastic producten tot duurzame technologieën om plastics te recyclen. Met circulaire plastics dragen we bij aan een duurzamere toekomst.

De voor- en nadelen van hedendaags plastic

Toename gebruik plastic

Door de veelzijdige eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit en laag gewicht blijft gebruik van plastics toenemen. Tussen nu en 2050 neemt het gebruik naar verwachting toe van 350 miljoen ton naar meer dan 1 miljard ton. Onder meer door:

  • de bevolkingsgroei en welvaartstoename in Afrika en Azië
  • het gebruik van meer en kleinere verpakkingen
  • sociale ontwikkelingen, zoals urbanisatie en gezinssamenstelling.

Dat leidt tot grote uitdagingen, zoals plastic afval, gebruik van fossiele grondstoffen en CO2-uitstoot. Daarom is een systeemtransitie noodzakelijk. Wij dragen graag bij aan innovatieve oplossingen met onderzoek naar circulaire plastics.

Toename microplastics

Door de toename van plastics ontstaan ook steeds meer microplastics. Deze vaste deeltjes, kleiner dan 5 millimeter, ontstaan door slijtage, tijdens gebruik en worden gevormd door degradatie van plastic afval aanwezig in het milieu.

Microplastics zijn potentieel schadelijk voor mens en milieu. Om deze reden wordt door de overheid het voorzorgsprincipe toegepast, waarmee we gebruik, vorming en verspreiding van microplastics moeten minimaliseren.

In 2022 hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar microplastics en hebben we de grootste veroorzakers van microplastics en maatregelen om microplastics te reduceren in kaart gebracht.

Lees waarom minder microplastics nodig en haalbaar is

Project

Circulaire plastics

Voor de transitie naar circulaire plastics nemen we de gehele keten onder de loep. Van de invloed van scenario’s op de CO2-uitstoot en het materiaalgebruik tot gezondheid en economische haalbaarheid. Daarvoor combineren we onze expertise in levenscyclusanalyses en levenscycluskosten met technologische kennis van recyclingtechnieken. We maken de juiste (systeem)keuzes op basis van effectbeoordelingen. Daarbij zijn economisch, ecologisch en sociaal waardebehoud in de keten leidend.

Laboratoriumonderzoek en advies

Omdat succesvol recyclen begint met een goed ontwerp, ontwikkelen we korte-, midden- en langetermijnplannen voor circulaire plastics. Dat doen we met een combinatie van laboratoriumonderzoek, pilot-tests en advies. Ook ontwikkelen we technologieën om het sorteren en de mechanische recycling te verbeteren. In het Brightlands Materials Center ontwikkelen we nieuwe verpakkingen die beter recyclebaar zijn. En in de publiek-private samenwerking Brightsite realiseren we bijvoorbeeld industriële demo’s op het gebied van chemische recycling.

Chemische en fysische recycling van plastics

Verder ontwikkelen we technologieën om plastics chemisch te recyclen. Dit doen we door depolymerisatie en fysisch door dissolutie. Zo scheiden we monomeren of polymeren van hulpmiddelen zoals brandvertragers.

Meer weten?

Download ons whitepaper 'Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan.'

Laat je verder inspireren

18 resultaten, getoond 1 t/m 5

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Plastic afval in Indonesië krijgt waarde in 2 nieuwe P4G projecten

Informatietype:
Nieuws
22 juni 2022
In het "Plastics in Circles"-partnerschap van P4G werkt TNO in twee nieuwe projecten aan het gezamenlijk terugdringen van plastic afval in Indonesië.

8 oplossingen voor plastic in een circulaire economie

Informatietype:
Insight
2 juni 2022
Hoe komen we tot een circulaire economie voor plastic? Wij stellen ons oplossingen voor die de transitie aanzienlijk zullen versnellen. Lees meer.

Polymeren oplossingen

Informatietype:
Artikel
Hoe verduurzamen we kunststoffen? Door verlenging van de gebruiksduur. Daarom onderzoeken we degradatie van polymeren en creëren we innovatieve oplossingen.