Esther Zondervan-van den Beuken

Esther van den Beuken

Functie:
Clustermanager
Esther Zondervan-van den Beuken

Esther zet zich in om de transitie naar het gebruik van circulaire kunststoffen te versnellen en heeft een duidelijke visie op hoe die doelen bereikt kunnen worden. Haar werk aan complexe vraagstukken vereist dat ze intensief samenwerkt met kleine en grote bedrijven in de hele waardeketen, maar ook met nationale en Europese brancheorganisaties en overheidsinstanties.

Tijdens haar 20-jarige loopbaan bij TNO heeft Esther vaak geopereerd op het snijvlak van publiek-private innovatie en maatschappelijke thema's. Als senior consultant initieert zij Nederlandse en Europese publiek-private samenwerkingen en draagt ze bij aan de systeemtransitie door maatschappelijke en technologische innovaties met elkaar te verbinden. Daartoe maakt Esther gebruik van haar vaardigheden en kennis om een stip op de horizon te zetten en de juiste mensen in te zetten om de taken op te pakken.

Esther geeft als programmamanager van de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA-CE) binnen de Topsector Chemie richting aan circulaire kunststoffen op nationaal niveau. Daarnaast is ze secretaris van het Nationaal Platform Kunststof Recycling en neemt zij deel in de Transitieagenda Kunststoffen en Plastic Pact NL. Ook op Europees niveau staat Esther hoog aangeschreven om haar visie op circulariteit. Dit blijkt uit haar functies als werkgroepleider voor het ECP4 Chemical Recycling Programme en als lead coördinator in het H2020 project PLAST2bCLEANED (recycling van elektronica kunststoffen). Verder adviseert Esther over strategische projecten voor brancheorganisaties en is zij deelnemend lid van de Circular Plastics Alliance en het European Plastics Pact.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht