Early Research Programs: Incubator voor veelbelovende innovaties

De maatschappij en het bedrijfsleven staan voor grote uitdagingen en transities. TNO levert een bijdrage aan de aanpak daarvan. In onze Early Research Programmes (ERP’s) bouwen wij de daarvoor benodigde kennis op en leggen we de basis voor veelbelovende innovaties.

Onze ERP’s zijn meerjarige onderzoeksprogramma’s die zich richten op onderwerpen waar TNO al een sterke positie in heeft. En waarin we het verschil kunnen maken door kennis vanuit verschillende disciplines samen te brengen.

Impactvolle innovaties realiseer je niet alleen. Daarom werken onze excellente onderzoekers in ERP’s nauw samen met bedrijven, overheden en andere kennisinstellingen. De onderzoeksprogramma’s krijgen een vervolg in bijvoorbeeld vraaggestuurde programma’s, samenwerkingsverbanden, start-ups en/of een-op-een samenwerking met individuele klanten.

ERP’s:

  • richten zich op het ontwikkelen van kennis waar in de toekomst grote maatschappelijke en economische effecten mee gemoeid zijn.
  • zorgen voor kennis die tot uiteenlopende toepassingen kan leiden, maar waarbij een beoogde eerste toepassing richtinggevend is.
  • richten zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën, methoden of combinaties daarvan.
  • zorgen voor continuïteit in de vroege kennisopbouw van TNO.

Benieuwd naar onze Early Research Programmes?

Bekijk de ERP-plannen van 2024 (pdf) en lees de ERP-resultaten van 2022 (pdf).

Een greep uit onze afgeronde ERP's

Sturen op brede welvaart met WISE Policy Making

Project

Exposense: vermindering van fijnstof

Project

Wil je betrokken zijn bij een van onze ERP’s? Of zie je nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de kennis die hier wordt ontwikkeld? We gaan graag in gesprek.