Militaire wapensystemen en munitie

Thema:
Ammunition safety

Militairen moeten erop kunnen vertrouwen dat hun wapensystemen tijdens de inzet effectief en veilig zijn. Dat geldt ook voor de munitie. Munitie wordt wereldwijd tijdens operaties blootgesteld aan allerlei ongunstige omstandigheden. Ook onder die omstandigheden is het essentieel dat de munitie veilig blijft. TNO levert als 'one-stop shop’ gecombineerde multidisciplinaire expertise met een integrale visie op oplossingen voor munitieveiligheid. Wij doen dit voor onze klanten en partners, Defensie, andere ministeries van defensie in landen zowel binnen als buiten de NAVO en voor grote spelers in de internationale defensie-industrie.

TNO helpt munitie veilig en geschikt te maken voor het beoogde doel. Binnen ons munitieveiligheidsportfolio doen wij breed onderzoek naar munitieveiligheid. Onze R&D-activiteiten richten zich op het veilig gebruik van alle munitiesystemen, inclusief raketten, tijdens de hele levensduur. We ondersteunen onze klanten, partners en stakeholders bij het kosteneffectief realiseren van een maximale munitieveiligheid. De R&D-activiteiten betreffen onder meer:

  • Munition Health Management en levenscycluskosten
  • Kwalificatie van energetische materialen
  • Werking en veiligheid van munitie
  • Impact van gebruikte munitie op mens en milieu
  • Demilitarisering
  • Niet-ontplofte munitie

We doen dit vanuit onze specifieke expertises

  • Energetische materialen
  • Explosions, Ballistics and Protection
  • CBRN
  • Acoustics and Sonar

Beoordeling NAVO-richtlijnen

Vanwege de voortdurende veranderingen in de wereld en regelgeving die steeds strenger wordt, dient munitie ontwikkeld, getest en gevalideerd te worden conform de NAVO-richtlijnen. TNO-experts nemen namens Defensie deel aan diverse NAVO-activiteiten om deze internationaal erkende richtlijnen te helpen ontwikkelen en implementeren.

Als kennisinstituut heeft TNO een lange, succesvolle staat van dienst wat betreft het ondersteunen van de ontwikkeling, het testen en het valideren van munitie conform deze richtlijnen. Met technologische innovaties, specifieke expertise, krachtige simulatietools en unieke labfaciliteiten levert TNO een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de munitieveiligheid.

Technologie en innovatie

De uitdaging op dit moment is het inzetten van sensoren en dataloggers bij de munitie. Zo kunnen we gegevens over de milieutechnische en mechanische omstandigheden verzamelen, opslaan en interpreteren. Zo wordt Munition Health Management mogelijk, met inbegrip van track & trace-functies. De laatste jaren is veel energie gestoken in de ontwikkeling van voorspellende modellen om Munition Health Management mogelijk te maken.

Binnen R&D richten we ons op sensoren en dataloggers om relevante parameters mee te verzamelen. Zo ondersteunen wij onze klanten bij een optimale inzet –  het vertalen van kennis en kunde naar de praktijk, waar het er écht op aankomt. TNO laat zien dat kostenefficiëntie en munitieveiligheid samen kunnen gaan, door de toepassing van slimme technologie en tools. Door technologie en innovatie hebben verschillende soorten munitie - ook dure raketten - inmiddels een langere levensduur. Dit levert forse kostenbesparingen op.

Werking en veiligheid

TNO doet al jaren onderzoek op het gebied van de werking en veiligheid van munitie. Daardoor hebben wij een enorme expertise opgebouwd op het gebied van ongevoelige munitie. Dit is munitie die minder gevoelig is voor allerlei soorten externe dreigingen, zoals inslagen van kogels of fragmenten.

We ondersteunen de industrie en ministeries van defensie in de vorm van innovatieve materialen voor munitieonderdelen en verpakkingen. We helpen onze klanten ook door het uitvoeren van gestandaardiseerde tests en de validatie van munitiegedrag. Dit alles conform de NAVO-richtlijnen.

Klantfocus

Door onze brede kennis en ervaring op het gebied van munitieveiligheid tijdens de hele levensduur, kunnen wij goed inspelen op de specifieke focus van onze klanten, partners en stakeholders.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Chemie kan gevaarlijk zijn. Voorbeelden zijn gevaarlijke reagentia, energetische reacties en/of riskante procesomstandigheden.

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Tijdens missies en bij de ontwikkeling van platformen voor wapens is lichter altijd beter. Een nieuwe stimulans daarbij is de toenemende behoefte aan meer duurzaamheid en minder ecologische impact.

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel

Welke verwondingen zijn te verwachten na een kogelinslag op een helm? Wat zijn de effecten van een kogel, explosie of granaat (IED) op de mens?

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.