Sociale innovatie

Hoe krijgen we iedereen mee met de energietransitie? Sommige mensen verzetten zich tegen nieuwe technologieën voor CO2-opslag of het aardgasvrij maken van wijken. Anderen zijn enthousiaste voorlopers die zelf of met elkaar initiatieven ondernemen. Lees hoe sociale innovatie meespeelt in de energietransitie.

De sociale aspecten van de energietransitie

Hoe krijgen we iedereen mee met de energietransitie? We onderzoeken wat consumenten drijft of juist afremt en welke processen daar een rol in spelen.

Volg de laatste ontwikkelingen

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Informatietype:
Artikel

TNO heeft twee scenario’s uitgewerkt voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050. Lees de resultaten uit de scenariostudie om de energietransitie te versnellen

Energiearmoede voorkomen

Informatietype:
Artikel
Energiearmoede heeft invloed op de energietransitie. Hoeveel energiearmoede is er in Nederland? Lees ons onderzoek en bekijk de TNO energiearmoede kaart.

Burgerparticipatie in de energietransitie

Informatietype:
Artikel
Burgerparticipatie is nodig voor maatschappelijk draagvlak van de energietransitie. Kijk wat gemeenten kunnen doen om burgerparticipatie vorm te geven.

Windturbines en de impact op huizenprijzen

Informatietype:
Artikel
TNO onderzocht de invloed van toekomstige windturbines op huizenprijzen in Nederland tot 2030 en bracht het in kaart.

De sociale aspecten van de energietransitie

Informatietype:
Artikel
We onderzoeken wat consumenten drijft of juist afremt bij het meegaan met de energietransitie, en welke processen daar een rol in spelen.