Rechtsstaat en opsporing

Thema:
Rechtsstaat en opsporing

De bestrijding van criminaliteit wordt effectiever door toepassing van innovatieve methodes en middelen. Wetenschappers bieden meer zicht (observatie) op én beter inzicht (analyse) in fenomenen, netwerken en gedrag. TNO vertaalt deze kennis in concrete tools en werkwijzen voor professionals in de strafrechtketen. Dit draagt bij aan een veilig Nederland.

De bestrijding van criminaliteit vindt steeds meer informatiegestuurd plaats (intelligence-led policing) en ontwikkelt zich richting ‘predictive policing’. Dit betekent dat er in toenemende mate wordt gehandeld, gestuurd én geanticipeerd op basis van beter inzicht in criminele situaties en hoe deze zich lijken te gaan ontwikkelen.

Door misdaad effectiever te voorspellen, kan deze beter worden voorkomen, kan er vroegtijdig worden ingegrepen en kunnen netwerken worden ontmanteld en modus operandi worden beëindigd.

Daarom doet TNO onderzoek naar geavanceerde analyse- en modelleertechnieken met als doel: beter inzicht te krijgen in criminele fenomenen, netwerken en handelswijzen. We verdiepen ons echter ook in het specifieke individuele gedrag van bijvoorbeeld verdachten, slachtoffers en getuigen. Zodat we professionals tools kunnen bieden om dat gedrag beter te kunnen duiden en eventueel positief te kunnen beïnvloeden.

Samenwerken

Samenwerking tussen verschillende instanties binnen en buiten de strafrechtketen is essentieel bij een integrale aanpak van criminaliteit. Maar samenwerken blijkt in de praktijk vaak lastiger dan vooraf bedacht. Daarom kijkt TNO ook naar de organisatorische en psychologische aspecten van samenwerking in heterogene teams.

Daarnaast dragen we bij aan en het in hun samenhang kunnen meten en beoordelen van de effecten van interventies. Door samen te werken leren onze wetenschappers en de professionals in de praktijk welke inzet het beste werkt in welke situatie.

Zo heeft TNO in de periode van september 2019 tot en met maart 2020 een Systeemanalyse Zeehavens over criminaliteit in zeehavens opgesteld. Dit is gebeurd in opdracht van de Havendriehoek Zeeland West-Brabant. Er is samen gewerkt met Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland en de organisaties die deelnemen aan de Havendriehoek, te weten: gemeentes Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, het Openbaar Ministerie, Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en de havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

Burgerparticipatie

De politie werkt steeds vaker samen met burgers op het terrein van veiligheid en openbare orde. Burgers hebben meer dan alleen ogen en oren, en willen in toenemende mate meedenken en meedoen in het opsporingsproces. Denk aan meezoeken bij vermissingzaken of het speuren naar gestolen spullen op internet.

Ons onderzoek richt zich daarom op de vraag wanneer en hoe je als Politie en Openbaar Ministerie het beste kunt samenwerken met burgers, en wanneer niet. En welke tools we aan burgers daarvoor kunnen meegeven.

Smart surveillance

Criminelen doen hun best om hun ‘werk’ zo veel als mogelijk aan de waarneming van anderen te onttrekken. Om de activiteiten van criminelen toch te kunnen herkennen, langdurig te volgen of eventueel te verstoren is er een continue behoefte aan een innovatief en vaak ook geavanceerd instrumentarium.

Criminelen gebruiken namelijk steeds vaker zelf ook technologische hulpmiddelen en proberen tegelijkertijd het werk van de overheid onmogelijk te maken. Samen met onze opdrachtgevers werken we aan de transitie naar smart surveillance door onderzoek te doen naar nieuwe geavanceerde technieken en proof-of-concepts op dit gebied. Samen met de industrie ontwikkelen we die tot nieuwe producten en diensten.

Eerste hulp bij opsporing

Lees het handboek burgerdetectives

Laat je verder inspireren

1 resultaat

Ondermijningslab: Criminelen pakken door 'crimineel' te denken

Informatietype:
Insight
18 januari 2021
Om criminaliteit tegen te gaan, moet je denken als een crimineel. Bij het Ondermijningslab, een samenwerking van verschillende partijen, blijkt die aanpak effectief.