Naar een circulaire economie met circulaire waardecreatie

Thema:
Circulaire waardecreatie

Met circulaire waardecreatie geven we duiding en richting aan de implementatie van een meer circulaire economie. We kwantificeren en modelleren de impact van circulaire en duurzame technologieën, strategieën en beleid. Daarbij richten we ons op impactanalyses, waardecreatie, verbinding met circulaire hubs en versnelling van de transitie naar een circulaire economie.

Sectoren en stakeholders

We richten ons op 3 sectoren met hun respectievelijke transitieagenda's:

Belangrijke maatschappelijke stakeholders zijn (inter)nationale en lokale overheden en autoriteiten. Zij zijn vaak ook 'launching customer'. Dat wil zeggen, de klant die cruciaal is bij een succesvolle marktintroductie. We adviseren beleidsmakers en beleidsuitvoerder en ondersteunen implementatie en adoptie door de industrie.

Programmalijnen

Onze inhoudelijke programmalijnen zijn:

Impact assessment

Met technische, sociale en economische expertise helpen we overheden en bedrijven op weg naar verdere verduurzaming. We hebben een integrale blik op mogelijke scenario’s en directe lijnen met de meest uiteenlopende expertisegebieden die TNO rijk is. Daarmee vinden we op elke vraag het passende antwoord. Of het nu gaat om een dilemma rond beleid, of een technologische uitdaging.

De 4 R-en van circulaire economie

Circulaire economie is nog onvoldoende verankerd in bestaande analyses om milieu-impact in te schatten. Een voorbeeld is de levenscyclusanalyse (LCA). Om de impact te meten, ontwikkelen we daar criteria voor. We moeten ze toepasbaar maken op de 4 R-en: reduce (terugbrengen), recycle, reuse (hergebruiken) en remanufacture (herontwerpen). Op die manier maken we het mogelijk om variabelen zoals CO2-uitstoot te berekenen. En maken we de gevolgen van keuzes voor de toekomst inzichtelijk.

Oog op de toekomst

Met impact assessment focussen we ook op de toekomst. Hoe kunnen we bijvoorbeeld voor 2030 of 2050 de milieu-impact voorspellen van technologieën en innovaties, die ook nog eens in beweging zijn? Werkt de industrie bijvoorbeeld aan duurzaam beton? Dan moeten we doorrekenen wat het effect is van recycling en welke recyclemethoden in de veranderende wereld in de toekomst bestaan. We combineren diepgaande kennis over levenscyclusanalyses met domeinspecifieke kennis over bouw & infrastructuur, maakindustrie en consumptiegoederen. In de analyses nemen we elk aspect van de circulaire economie mee.

Ontwikkelen van circulaire ecosystemen

Het is van cruciaal belang dat we (overheden, kennisinstellingen en bedrijven) adequaat inspelen op maatschappelijke trends en vorm geven aan onze toekomst. Het vraagt om een benadering waarin innovatie en samenwerking centraal staan. Hoe ontwikkel je die innovatie? Wij hebben veel ervaring in het orkestreren van publiek-private samenwerkingen. Samen zoeken we naar oplossingen voor uitdagingen op het vlak van duurzaamheid en circulaire economie.

Businessmodel grondstofscanner

Ons doel is innovaties realiseren die een positieve bijdrage leveren aan onze samenleving en de uitdagingen waar we voor staan. Een vorm van innovatie waar wij ons op richten, is de creatie van nieuwe businessmodellen. Zo ontwikkelden we de grondstoffenscanner. Deze scanner laat bedrijven zien in hoeverre afhankelijkheid van grondstoffen een risico voor ze vormt.

Een circulaire economie is een noodzakelijk onderdeel van een duurzame samenleving. Het tempo waarmee de transitie naar een circulaire economie geïmplementeerd wordt moet echter behoorlijk omhoog. Belangrijk onderdeel hierin is de omslag van bedrijven en organisaties naar een circulair businessmodel. Bij een circulair businessmodel ligt de focus op het creëren van waarde rondom de strategieën van de  circulaire economie: het reduceren van grondstofgebruik, het optimaliseren van de levensduur van producten en materialen en het terugwinnen van materialen en grondstoffen. Op deze manier kan materiaalgebruik worden losgekoppeld van economisch succes en de impact van productie en consumptie op het milieu verminderen.

In een circulaire economie wordt op elk punt in de keten de waarde van een materiaal of product erkend. Dit zorgt voor nieuwe kansen en mogelijkheden voor bedrijven en organisaties om die waarde te oogsten. Toch lijkt voor veel bedrijven en organisaties het overstappen op een circulair businessmodel een grote stap en wordt dit ervaren als een risico. De verandering roept veel vragen op zoals: Hoe verandert mijn waardepropositie? Hoe komt mijn verdienmodel eruit te zien? Moet ik nieuwe samenwerkingen aangaan en hoe zet ik die op?

Om bedrijven te kunnen helpen de omslag te maken naar circulaire bedrijfsvoering heeft TNO een set aan aanpakken en tools ontwikkeld die organisaties kan ondersteunen - van kleine ondernemers tot aan netwerken van partijen in industriële waardeketens. Omdat verschillende organisaties tegen verschillende uitdagingen en vraagstukken aanlopen (bijvoorbeeld afhankelijk van de sector waarin je opereert, de fase van ontwikkeling waarin je je bevindt en je afhankelijkheid van andere partijen) worden deze aanpakken afhankelijk van de situatie passend gemaakt.

Loopt jouw organisatie ook tegen uitdagingen aan met de overstap naar circulaire bedrijfsvoering? Is de technologie er wel, maar loopt de organisatie spaak? Wil jij toe naar een circulaire waardepropositie maar weet je niet hoe? Neem dan contact op met TNO.

Zie voor meer informatie:

SBMI – Sustainable Business Modelling Framework

FRIS – Versnellen van de transitie van industriële waardeketens

Elisa Achterberg, Jeroen Hinfelaar, & Nancy Bocken. (2016). MASTER CIRCULAR BUSINESS WITH THE VALUE HILL. www.circle-economy.com

Laat je verder inspireren

15 resultaten, getoond 1 t/m 5

Mark Huijbregts brengt duurzaamheidsbeoordeling naar hoger niveau bij TNO

Informatietype:
Nieuws
3 april 2023

Prof. Dr. Mark Huijbregts, hoogleraar Integrated Environmental Assessment aan de Radboud Universiteit, treedt per 1 april parttime in dienst bij TNO als Principal Scientist. Hij zal deze nieuwe rol bij TNO combineren met zijn functie als hoogleraar bij het Radboud Instituut Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES), die hij sinds 2010 bekleedt.

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Grondstoffenschaarste neemt toe. Hoe stellen we Europa veilig van kritieke grondstoffen? Bij TNO werken we aan antwoorden met onderzoek.

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022

Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Dus toen het oude TNO Laboratorium voor energie- en materiaaltechnologie in Delft moest verdwijnen, werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt voor het nieuwe TNO Bouwinnovatie Lab.