Ondersteuning beleidsvorming circulaire economie overheden

Thema:
Overheden

Overheden willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een duurzame leefomgeving. Stapsgewijs maken we de overgang naar een circulaire economie. Deze transitie moet efficiënt en positief verlopen. Maar welke kansen en bedreigingen zijn er? Hoe voorkomen we waardevernietiging van goederen? En welke circulaire businessmodellen zijn mogelijk? Wij onderzoeken het.

Overkoepelend doel circulaire economie?

Anders dan bij de klimaatopgave bestaat er voor de transitie naar een meer circulaire economie geen overkoepelend doel. Denk aan reductie van CO2-emissies. Een meer circulaire economie draagt in ieder geval bij aan efficiënter grondstoffengebruik. En zal tegelijkertijd ook van invloed zijn op milieu-, economische- , en sociale impact.

Transitie versnellen

Wij willen de transitie naar een circulaire economie versnellen. Dit doen we door richting te geven aan ontwerp en ontwikkeling van de circulaire economie. Denk daarbij aan:

 • ecosystemen
 • beleid
 • beloningen
 • business modellen
 • impact assessments
 • technologie
 • infrastructuur
 • producten
 • co-creatie of concrete oplossingen van producten en technologieën

We beschikken over een modelinstrumentarium om zowel het grondstoffengebruik en de materiaalstromen te analyseren. Ook modelleren we daarmee de milieu-, economische- en sociale effecten.

De Integrale Circulaire Economie Rapportage

We zijn onderdeel van het consortium van instellingen dat werkt aan de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER). De ICER geeft de stand van zaken weer van de overschakeling naar een circulaire economie in Nederland. Het bevat handreikingen voor het kabinetsbeleid voor de transitie naar een circulaire economie. Het rapport beschrijft:

 • de acties van maatschappelijke partijen
 • de middelen die zij hiervoor inzetten
 • de interventies van de overheid

Ook geeft het rapport een samenvattend beeld van het Nederlandse grondstoffengebruik. En de daaraan verbonden milieudruk en sociaaleconomische effecten. De ICER zal tweejaarlijks verschijnen.

Partners

Wij werken hierin samen met:

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • Centrum voor Milieuwetenschappen (Universiteit Leiden)
 • Copernicus Instituut (Universiteit Utrecht)
 • Centraal Planbureau (CPB)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Rijkswaterstaat (RWS)

Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie

Al deze instellingen dragen bij aan het meerjarige Werkprogramma Monitoring en Sturing Circulaire Economie. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) leidt dit programma. Wij dragen aan dit programma bij vanuit onze activiteiten op het gebied van impact assessment circulaire economie.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

Zonder grondstoftransitie geen energietransitie

Informatietype:
Insight
10 augustus 2023

Vier voorbeelden die laten zien hoe TNO aan alternatieve grondstoffen en productieprocessen werkt voor nog betere batterijen, elektrolysers voor waterstof, zonnepanelen en windmolens.

Mark Huijbregts brengt duurzaamheidsbeoordeling naar hoger niveau bij TNO

Informatietype:
Nieuws
3 april 2023

Prof. Dr. Mark Huijbregts, hoogleraar Integrated Environmental Assessment aan de Radboud Universiteit, treedt per 1 april parttime in dienst bij TNO als Principal Scientist. Hij zal deze nieuwe rol bij TNO combineren met zijn functie als hoogleraar bij het Radboud Instituut Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES), die hij sinds 2010 bekleedt.

Grondstofschaarste: maakt schaarste de energietransitie fataal?

Informatietype:
Artikel

Grondstoffenschaarste neemt toe. Hoe stellen we Europa veilig van kritieke grondstoffen? Bij TNO werken we aan antwoorden met onderzoek.

EntoBreed: AgriTech startup voor duurzame meelwormenkweek

Informatietype:
Insight
30 januari 2023

EntoBreed is een innovatieve agri-tech start-up die zich richt op de duurzame kweek van eetbare meelwormen. Hun doel? Een volledig circulair product te creëren.

ICER 2023: Circulaire doelen liggen nog ver buiten bereik

Informatietype:
Nieuws
27 januari 2023

Er is de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt bij het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050 en een halvering van het abiotisch grondstoffengebruik in 2030.