Real-time geluidsoverlast meten

Thema:
Geluidshinder

Geluidsoverlast of hinderlijk geluid heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid, bijvoorbeeld stress. De vele bronnen in onze omgeving maken het lastig om daar grip op te krijgen. En ook het vaststellen van gezondheidseffecten is een belangrijke uitdaging. Met 'real-time' meten van geluidsoverlast dragen we bij aan oplossingen.

Geluid is overal om ons heen. Technologieën om dat geluid te meten zijn er meer dan genoeg. Van 'hightech sonar' om een duikboot of torpedo op te sporen, tot een goedkope sensor die geluid in een woonhuis meet. Wij ontwikkelen datamodellen om nog meer informatie uit geluid te halen.

Geluidsoverlast in kaart

Met de informatie uit geluid bouwen we modellen. We bieden informatie op persoonlijk niveau door real-time geluidskaarten te creëren van de omgeving. En door de bronnen van het geluid te herkennen. Handig voor werknemer, werkgever én de overheid:

  • Werknemers in de industrie kunnen zich beter beschermen tegen geluidsoverlast en daarmee gezondheidseffecten verminderen.
  • Werkgevers kunnen door het duiden van geluidsbeleving werken aan een gezondere omgeving.
  • Overheden kunnen door herkenning van de specifieke bronnen geluidsoverlast voorkomen.

Hoe we geluidstechnologie toepassen

Geluidstechnologie is interessant om bijvoorbeeld afgestoken vuurwerk op te sporen in de dagen voor oud-en-nieuw. Vooral met het oog op zwaar vuurwerk. Door zo'n vier of vijf meetpunten in een stad te plaatsen, zien handhavers in een app waar ze naartoe moeten om de vuurwerkafsteker aan te spreken.

Ook in de industrie zijn nuttige toepassingen te bedenken. Werknemers van een olieraffinaderij dragen geluidsbescherming op basis van de geluidskaart van hun werkplaats. Maar misschien is zo’n kaart verouderd, draait ergens een tijdelijke generator of wordt net het isolatiemateriaal vervangen. Dan neemt de geluidsbelasting toe, terwijl dit niet op de geluidskaart te zien is.

Door op elk moment van de dag de geluidssterkte te meten, kunnen werknemers zich beter beschermen. Wij ontwikkelen de rekenkracht die hiervoor nodig is. En maken de modellen zo dat werknemers eerder kunnen handelen.

Nog meer informatie uit geluid

Informatie leveren om eerder te kunnen handelen is één aspect. Maar de vervolgvraag is, welke informatie nog meer in het geluid verscholen zit. Waar komt het vandaan? Wat is er aan de hand? Een lekkende leiding in een fabriek gaat sissen. Ook dat geluid valt te traceren. Zo is het mogelijk om veel informatie uit geluid te halen. Wij hebben de expertise in huis om algoritmes door te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we geluidsopnames en events die de koppeling tussen oorzaak en gevolg aantonen.

Ook het effect op de omgeving is belangrijk. Door de verplaatsing van geluid door het weer en de omgeving te modelleren, weten we waar het vandaan komt. Reikt het geluid van een lossende container zo ver dat het tien woningen bereikt? Dan geven we gericht aan wat de transporteur eraan kan doen of wat een beter moment is om te lossen.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Zonder extra beleid dreigt overlast houtrook door kachels te gaan stijgen

Informatietype:
Insight
20 maart 2023

We zien een forse toename van houtstook door hoge energieprijzen. In onze 3 verkennende scenario’s laten we zien dat er bij toename van het houtverbruik echt beleid op het bestaande kachelpark nodig is. De natuurlijke uitfasering door verkoop van ‘schone’ moderne kachels gaat niet snel genoeg.

Intensief stikstofonderzoek in en rond het Liefstinghsbroek

Informatietype:
Nieuws
10 maart 2023

Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond het Natura2000 gebied het Liefstinghsbroek.

Onderzoek naar mogelijkheden van satellieten voor modellering stikstofdepositie

Informatietype:
Nieuws
23 december 2022

Een consortium van KNMI (Koninklijk Meteorologisch Instituut), TNO, CML (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden), WUR (Wageningen University & Research)en RIVM onderzoekt de komende vier jaar wat de toegevoegde waarde van satellietwaarnemingen is bij het berekenen van de stikstofdepositie op Nederlandse natuurgebieden.

Klimaat- en Energieverkenning 2022: Hogere klimaatambitie vergt snellere uitvoering en meer beleid

Informatietype:
Nieuws
1 november 2022

Een snellere uitvoering van de bestaande plannen én formulering van aanvullend beleid zijn nodig om het Nederlandse klimaatdoel in 2030 te halen. Het kabinet heeft in het coalitieakkoord een flink pakket aan klimaatmaatregelen aangekondigd. Lees de conclusies uit het Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2022 die vandaag werd gepubliceerd.

Sturen op emissies biedt uitweg uit stikstofproblematiek

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022

Nederland zoekt naar oplossingen in stikstofimpasse. De knoppen om aan te draaien zitten aan de emissiekant. Dit blijkt uit TNO's recentste analyse.