Real-time geluidsoverlast meten

Thema:
Geluidshinder

Geluidsoverlast of hinderlijk geluid heeft een negatief effect op de menselijke gezondheid, bijvoorbeeld stress. De vele bronnen in onze omgeving maken het lastig om daar grip op te krijgen. En ook het vaststellen van gezondheidseffecten is een belangrijke uitdaging. Met 'real-time' meten van geluidsoverlast dragen we bij aan oplossingen.

Geluid is overal om ons heen. Technologieën om dat geluid te meten zijn er meer dan genoeg. Van 'hightech sonar' om een duikboot of torpedo op te sporen, tot een goedkope sensor die geluid in een woonhuis meet. Wij ontwikkelen datamodellen om nog meer informatie uit geluid te halen.

Geluidsoverlast in kaart

Met de informatie uit geluid bouwen we modellen. We bieden informatie op persoonlijk niveau door real-time geluidskaarten te creëren van de omgeving. En door de bronnen van het geluid te herkennen. Handig voor werknemer, werkgever én de overheid:

  • Werknemers in de industrie kunnen zich beter beschermen tegen geluidsoverlast en daarmee gezondheidseffecten verminderen.
  • Werkgevers kunnen door het duiden van geluidsbeleving werken aan een gezondere omgeving.
  • Overheden kunnen door herkenning van de specifieke bronnen geluidsoverlast voorkomen.

Hoe we geluidstechnologie toepassen

Geluidstechnologie is interessant om bijvoorbeeld afgestoken vuurwerk op te sporen in de dagen voor oud-en-nieuw. Vooral met het oog op zwaar vuurwerk. Door zo'n vier of vijf meetpunten in een stad te plaatsen, zien handhavers in een app waar ze naartoe moeten om de vuurwerkafsteker aan te spreken.

Ook in de industrie zijn nuttige toepassingen te bedenken. Werknemers van een olieraffinaderij dragen geluidsbescherming op basis van de geluidskaart van hun werkplaats. Maar misschien is zo’n kaart verouderd, draait ergens een tijdelijke generator of wordt net het isolatiemateriaal vervangen. Dan neemt de geluidsbelasting toe, terwijl dit niet op de geluidskaart te zien is.

Door op elk moment van de dag de geluidssterkte te meten, kunnen werknemers zich beter beschermen. Wij ontwikkelen de rekenkracht die hiervoor nodig is. En maken de modellen zo dat werknemers eerder kunnen handelen.

Nog meer informatie uit geluid

Informatie leveren om eerder te kunnen handelen is één aspect. Maar de vervolgvraag is, welke informatie nog meer in het geluid verscholen zit. Waar komt het vandaan? Wat is er aan de hand? Een lekkende leiding in een fabriek gaat sissen. Ook dat geluid valt te traceren. Zo is het mogelijk om veel informatie uit geluid te halen. Wij hebben de expertise in huis om algoritmes door te ontwikkelen. Hierbij gebruiken we geluidsopnames en events die de koppeling tussen oorzaak en gevolg aantonen.

Ook het effect op de omgeving is belangrijk. Door de verplaatsing van geluid door het weer en de omgeving te modelleren, weten we waar het vandaan komt. Reikt het geluid van een lossende container zo ver dat het tien woningen bereikt? Dan geven we gericht aan wat de transporteur eraan kan doen of wat een beter moment is om te lossen.

Laat je verder inspireren

30 resultaten, getoond 1 t/m 5

Samen met burgers houtrook in kaart brengen voor gerichte beleidsmaatregelen

Informatietype:
Insight
1 februari 2024
Houtstook bevat schadelijke stoffen voor onze gezondheid. In een pilot met hulp van burgers onderzoeken we de individuele gezondheidsschade op wijkniveau.

Werkelijke methaanuitstoot schepen op LNG hoger dan huidige regelgeving veronderstelt

Informatietype:
Nieuws
25 januari 2024

Cabauw de atmosferische supersite voor beter begrip van lucht en klimaat

Informatietype:
Insight
24 januari 2024

Hoe innovatie en samenwerking de luchtkwaliteit in Eindhoven verbeteren

Informatietype:
Insight
21 december 2023

Luchtkwaliteit en Emissie Onderzoek

Informatietype:
Artikel