PRISM-model verkent circulaire plastics

Thema:
Circulaire modellering

Nederland heeft net als Europa het doel om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Dit is een zware taak, want het hele systeem moet worden aangepast. Deze transitie gaat gelijk op met – en vormt tegelijkertijd een versterking van – de energietransitie die de emissies van broeikasgassen drastisch moet verminderen. Om de mogelijkheden voor circulaire plastics én CO2-arme plastics te onderzoeken, werkt TNO aan een eigen Plastic Recycling Impact Scenario Model: PRISM.

Dit model maakt het mogelijk om toekomstscenario’s te maken voor de circulariteit van plastics. Met behulp van dit model heeft TNO een eerste verkenning uitgevoerd voor een maximaal circulair plastic systeem in 2050.

De basis voor dit scenario is onze prognose van de toekomstige samenstelling van plastic afval, gebaseerd op de marktgroei in de verschillende relevante sectoren (verpakking, bouw, mobiliteit, elektronica, etc.), de trends rond plastic toepassing in deze sectoren en de recyclebaarheid van de toegepaste plastics.

Vervolgens selecteert het PRISM-model de gewenste recyclingtechnologieën voor de verschillende (mengsels van) polymeren om de gewenste doelen in termen (levenscyclus) van CO2-uitstoot en materialenproductie (kwantiteit en kwaliteit) te behalen.

Circulair plastic scenario

Onze methodiek verschilt van de meeste andere modellen omdat we er van uit gaan dat dat het inzamelen en sorteren van het plastic dienovereenkomstig wordt aangepast. Het maximaal circulair plastic scenario is dus een verkennend en niet een voorspellend scenario en wordt getoond in het kader (samen met de belangrijkste aannames). Op dit moment wordt gewerkt aan uitbreiding van het model met kosten zodat ook economisch factoren in de scenario’s meegenomen kunnen worden.

Toekomstscenario circulaire economie in 2050

Het maximaal circulair plastic scenario 2050 wordt geïllustreerd aan de hand van het Sankey-diagram.

De eerste kolom (links) geeft de verschillende grondstoffen aan die door de chemische industrie worden gebruikt voor de productie van verschillende polymeren (tweede kolom). De derde kolom bevat de marktsegmenten van die polymeren en de vierde en vijfde kolom geven aan met welke methodiek deze plasticproducten worden ingezameld en gesorteerd, respectievelijk verwerkt (gerecycled, gereviseerd of verbrand) worden.

De laatste kolom (helemaal rechts) geeft de circulariteit van het systeem aan: in totaal kan in de orde van 87% van het plastic-afval worden verwerkt tot nieuwe producten (als input aan de linkerkant), van de resterende 12% wordt de energie teruggewonnen. Dit is op voorwaarde als het inzamel- en sorteersysteem efficiënt worden aangepast op de voorwaarden van de gebruikte recycling technologieën. Uit het systeem verdwijnt 1% als zwerfvuil, inclusief microplastics.

Sankey diagram

Het figuur laat een stroomdiagram (een Sankey diagram) zien dat weergeeft hoe plastics door onze samenleving kunnen ‘stromen’ in een circulaire economie in 2050, van grondstof tot einde leven. Elke kleur van de stroom weerspiegelt een ander proces, en de dikte van de stroom staat gelijk aan de grootte van de stroom. De flow chart begint bij grondstof, dit is ofwel fossiel (zoals olie), recyclaat (al gerecycled plastic) of bio-based (uit landbouwproducten). De volgende kolom presenteert het type polymeren die hiervan worden gemaakt. De derde kolom laat de verschillende productgroepen zien die van deze polymeren worden gemaakt, zoals verpakkingen of electronica. Kolom vier laat de stroom zien van verschillende methoden van plastic afval inzamelen en wat de optimale recyclingsoptie is in 2050. Kolom vijf laat vervolgens zien hoeveel nieuwe grondstof we kunnen produceren uit plastics door recycling toe te passen.

De belangrijkste aannames als input voor het PRISM-model zijn:

  • Het plastic afval in Nederland neemt tot 2050 met 50% toe.
  • Plastic in verschillende sectoren hebben een andere levensduur, waardoor plastic afval in verschillende hoeveelheden ontstaat.
  • Plasticproducten worden zo veel mogelijk hergebruikt of gereviseerd.
  • Het sorteren verloopt optimaal voor alle recyclingtechnieken, bij recycling gaat er hierdoor 50% minder materiaal verloren.
  • Het zwerfafval wordt teruggedrongen tot 50% van de huidige aandelen of efficiënt terug ingezameld.
  • Fossiele grondstoffen zijn gedeeltelijk vervangen door bio-based grondstoffen.
  • Er wordt niets meer gestort.

Transitie circulaire plastics economie

Onze PRISM-analyse van het plastic-ecosysteem laat zien dat een versnelde transitie van een lineaire naar een circulaire plastics-economie technologisch haalbaar is tot zo’n 87%. Naast de vanzelfsprekende focus op technologische ontwikkelingen op het gebied van sorteren en recycling, moet er ook aan eisen worden voldaan om deze enorme klus te klaren: standvastig beleid, acceptatie door de consument, verantwoordelijkheidsbesef van de producent en de volledige waardeketen. Deze zijn niet meegenomen in de analyse.

Download het whitepaper 'Verspil het niet!'

Verspil het niet! Pak de schaduwzijde van plastics met urgentie aan.

Laat je verder inspireren

21 resultaten, getoond 1 t/m 5

Circulaire economie door kwantificering van kunststofkwaliteit

Informatietype:
Insight
22 december 2022

De gamechanger in kunststofrecycling: TNO heeft een model ontwikkeld voor beter plastic recyclen: the Quality Model for Recycled Plastic.

TNO-blik op 2030: 50% van het plastic circulair

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Onze ambitie voor 2030: 50% plastics circulair geproduceerd. Momenteel wordt nog 70% van de plastics verbrand. Dit kan snel beter. Ontdek hoe.

Autobanden en landbouwplastic met verpakkingen verrassend grootste bronnen microplastics

Informatietype:
Nieuws
8 november 2022

TNO's microplasticmodel heeft de grootste veroorzakers van microplastics in kaart gebracht. Ook is er inzicht voor maatregelen tegen microplastics.

124 miljoen voor aanpak van circulaire plastics

Informatietype:
Nieuws
14 juli 2022

Het kabinet heeft de eerste fase van Circulaire Plastics NL definitief goedgekeurd en investeert 124 miljoen euro vanuit het Groeifonds. Met de uitvoering van Circulaire Plastics NL spannen de overheid, bedrijven en kennisinstellingen zich in voor het halen van de circulariteitsdoelen om 50% van alle plastics te recyclen in 2030. Ook streven ze ernaar dat er minder plastics naar de afvalverbranding gaan.

Fijnstof, een ongrijpbaar probleem, maar wat is fijnstof?

Informatietype:
Insight
12 juli 2022
Fijnstof is een containerbegrip voor alles wat in de lucht zweeft en kleiner is dan 10 mu. Maar wat maakt het zo gevaarlijk? Expert Paula legt het uit.