Anna Schwarz

Functie:
Medior scientist innovator circulaire economie voor plastic

Ik ben een milieuonderzoeker gespecialiseerd in de circulaire economie voor kunststoffen. In mijn werk richt ik me op plastic recycling, plastic en microplastic vervuiling. Onderzoeksinstrumenten die ik gebruik zijn levenscyclusanalyses en materiaalstroomanalyses.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht