Innovatie voor optimale en veilige operaties aan het front

Thema:
Protection, munitions and weapons
13 juli 2022

Willen de strijdkrachten en first responders de samenleving goed kunnen beschermen tegen alle mogelijke bedreigingen in stedelijk gebied en op missie, dan hebben ze moderne beschermingsmiddelen, munitie en wapens nodig om hun missies doeltreffend uit te voeren. Zowel voor de uitrusting die wordt gedragen als voor de voertuigen waarmee wordt gereden en de strategieën die worden toegepast, geldt dat alleen het hoogste veiligheidsniveau voldoet. TNO is al meer dan 75 jaar toonaangevend op het gebied van innoverende Research en development-activiteiten op dit terrein.

Overlevingsvermogen

Het moderne slagveld en de moderne tegenstander zijn niet eenvormig. De grenzen tussen militaire operaties en civiele bescherming vervagen steeds meer en de dreigingen worden steeds complexer. Of het nu gaat om terrorisme of piraterij, om geopolitieke instabiliteit of de strijd om hulpbronnen, het dreigingslandschap vergt steeds meer van het leger, de politie en de hulpdiensten. Op onze beurt moeten wij hen hierop voorbereiden met het hoogst mogelijke beschermingsniveau. Op het land, op zee, in de lucht en zelfs in de ruimte.

Complexiteit

TNO zet haar expertise in om een integraal beschermingsconcept te creëren dat rekening houdt met zowel de materiële als de immateriële kanten van missies. Dankzij onze kennis, innovaties, evaluaties en middelen kunnen wij zorgen voor innovaties op het snijpunt van bescherming, missiedoelstellingen en kostenefficiëntie. Ons doel is om optimale persoonlijke en platformbescherming alsmede wapensystemen te bieden om missies tot een goed einde te brengen, de nevenschade tot een minimum te beperken en te zorgen voor een veilige terugkeer.

Expertise in de praktijk

TNO is al meer dan 75 jaar een toonaangevend, onafhankelijk instituut voor Research & Development op het gebied van bescherming, munitie en wapens (PMW). Wij ontwikkelen operationele methoden, strategieën en oplossingen ten behoeve van geavanceerde beschermings- en verdedigingstechnologieën tijdens missies en operaties.

Ook bereiden wij het leger en hulpdiensten voor op situaties waarbij het feitelijke risico van een incident of aanslag gering is, maar de maatschappelijke of economische impact enorm zijn. In deze gevallen spelen waakzaamheid en paraatheid een cruciale rol.

De mens centraal

Ons werk is in de eerste plaats gericht op het beschermen van de mensen die hun leven op het spel zetten om onze vrijheid te verdedigen. En dat begint met het ontwikkelen van persoonlijke fysieke beschermingsmiddelen om letsel en verlies van mensenlevens te beperken. Wij richten ons ook op oplossingen die de levenskwaliteit verbeteren van militairen en hulpverleners die gewond raken bij gewapende conflicten, zoals aanslagen met IED's.

Zowel de overheid als het bedrijfsleven moet investeren om ervoor te zorgen dat onze strijdkrachten sterker, beter voorbereid, goed uitgerust en flexibel genoeg zijn om de voortdurend veranderende uitdagingen aan te kunnen.

Louk Absil

Director Bescherming, munitie en wapens

Essentiële voorzieningen

We richten ons niet alleen op persoonlijke bescherming maar ook op innovaties op het gebied van infrastructuur en (wapen)platforms, zoals voertuigen. Wil een missie succesvol zijn, dan betekent dat immers dat de troepen veilig moeten worden vervoerd, de nevenschade tot een minimum wordt beperkt en de operatie onder moeilijke omstandigheden doeltreffend verloopt. Beschermingsmateriaal op deze platforms moet lichtgewicht zijn en zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Tegelijkertijd moet het betaalbaar blijven en natuurlijk effectief zijn. Het vermogen van voertuigen en andere platforms om na een aanval operationeel te blijven, is van het grootste belang voor het welslagen van de missie.

De samenleving is afhankelijk van kritieke infrastructuur, zoals gebouwen, industriële complexen, tunnels en bruggen, havens, openbare werken en openbaar vervoer. Deze infrastructuur moet worden beschermd tegen al dan niet opzettelijke vernietiging als gevolg van explosies of aanslagen.

TNO's werkzaamheden in het platformdomein zijn onderverdeeld in drie belangrijke gebieden:

  • Bij Bescherming en overlevingsvermogen van voertuigen ontwikkelen wij in onze gecertificeerde testfaciliteiten sterke, lichtgewicht materialen die de schade als gevolg van explosies en ballistiek tot een minimum beperken.
  • Bescherming en overlevingsvermogen van marineschepen richt zich op de complexe omstandigheden op zee: schepen moeten niet alleen blijven drijven maar ook operationeel blijven wanneer ze worden aangevallen.
  • Ten slotte richten we ons bij Bescherming en overlevingsvermogen van infrastructuur op het zoveel mogelijk beperken van de schade aan kritieke infrastructuur en verdedigingswerken, of het nu gaat om directe aanvallen of om een ongeluk.

Anticiperen op nieuwe bedreigingen

In een samenleving die continu verandert, kunnen nieuwe technologieën en conflicten een voedingsbodem zijn voor een aanval. Daarom ontwikkelen wij innovatieve systemen die zich kunnen aanpassen aan nieuwe bedreigingen, kunnen anticiperen op ongevallen en incidenten, en zorgen voor een snelle, effectieve reactie.

Ons werk levert op diverse terreinen een duidelijke bijdrage, zoals bij explosievenbestrijding en CBRN-bescherming maar bijvoorbeeld ook bij geavanceerde beschermingsmaterialen en oplossingen voor procesveiligheid. Ook hebben we veel kennis in huis over stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen.

Optimalisatie van wapens en munitie

Het gaat echter niet alleen om het beschermen van onze waardevolle menselijke en fysieke middelen. De beste verdediging is immers vaak een doeltreffende aanval. Daarom werkt TNO ook aan wapensystemen die zo nauwkeurig en effectief mogelijk zijn en proportionele schade toebrengen aan de tegenstander. En dat alles met zo min mogelijk nevenschade.

TNO streeft ernaar onze strijdkrachten uit te rusten met de meest effectieve middelen om missies tot een goed einde te brengen, te beginnen met het beheersen en analyseren van wapensystemen tot en met ballistisch onderzoek van wereldklasse. Daarbij gaat het onder meer om de vuurkracht voor optimale gevechtsprestaties en maximale munitieveiligheid.

Bovendien wordt verwacht dat de komende tien jaar nieuwe wapensystemen hun intrede zullen doen, zoals hypersonische wapens en high energy lasers. Op dit moment wordt gewerkt aan verdedigingssystemen tegen deze nieuwe wapens.

Geavanceerde faciliteiten

De wapen- en materiaaltestfaciliteiten van TNO behoren tot de meest geavanceerde in Europa. In onze uitgebreide en moderne faciliteiten krijgt ons onderzoek handen en voeten in de vorm van concrete en praktische oplossingen voor onze klanten.

Onze faciliteiten omvatten het Weapon Effects and Protection Center, met een testhal voor voertuigen, een centrum voor ballistische tests en het High-Energy Laser Lab voor testen in verband met laserwapentechnologie. Daarnaast kunnen we wapensystemen, beschermende onderdelen en voertuigen grondig en uitgebreid testen, evalueren en verbeteren dankzij ons ultramoderne BSL3 High Tox Laboratorium en faciliteiten voor het testen van energetische materialen.

Samenwerkingsverbanden voor een veiliger toekomst

Veiligheid houdt niet op bij de grens. Daarom werkt TNO niet alleen nauw samen met het Ministerie van Defensie en de civiele autoriteiten, maar ook met het Europees Defensie Agentschap (EDA), de NAVO en de OPCW om internationaal relevante oplossingen te vinden voor moderne defensie-uitdagingen.

Als onafhankelijke R&D-partner werken wij ook samen met buitenlandse ministeries van defensie en de internationale defensie-industrie (zowel grote bedrijven als het MKB) om doeltreffende oplossingen te ontwikkelen.

Wij helpen onze partners bij het kosteneffectief en veilig aanschaffen, onderhouden en gebruiken van beschermingsmateriaal, wapensystemen en munitie. Wij zijn ook actieve partners bij de ontwikkeling van nieuw en innovatieve beschermings- en wapensystemen.

Al onze partners profiteren mee van onze unieke kennisbasis, multidisciplinaire expertise, nieuwe perspectieven en inhoudelijke visie op de toekomst van wapensystemen en eventuele dreigingen. Zij vertrouwen op ons om hun innovaties te testen en te verbeteren, in een veilige, geavanceerde en beveiligde omgeving.

Disclaimer: voor al onze projecten en R&D gelden er exportbeperkingen vanuit de overheid.

Laat je verder inspireren

19 resultaten, getoond 1 t/m 5

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Maatschappelijke uitdagingen zoals geopolitieke verwikkelingen, toenemende mondiale spanningen, afhankelijkheid van het buitenland en materiaalschaarste nopen landen ertoe om te zorgen dat hun strijdkrachten optimaal zijn toegerust om zich te verdedigen, zowel nu als in de toekomst.

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Chemie kan gevaarlijk zijn. Voorbeelden zijn gevaarlijke reagentia, energetische reacties en/of riskante procesomstandigheden.

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel

Welke verwondingen zijn te verwachten na een kogelinslag op een helm? Wat zijn de effecten van een kogel, explosie of granaat (IED) op de mens?

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Tijdens missies en bij de ontwikkeling van platformen voor wapens is lichter altijd beter. Een nieuwe stimulans daarbij is de toenemende behoefte aan meer duurzaamheid en minder ecologische impact.

Staatssecretaris Van der Maat op bezoek bij TNO

Informatietype:
Nieuws
21 juli 2022

TNO en Defensie zijn al 75 jaar partners voor innovatie op het gebied van defensie en veiligheid. Staatssecretaris Van der Maat van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Generaal Eichelsheim brachten een bezoek aan TNO Ypenburg. Op deze locatie onderzoekt TNO onder andere het beschermingsniveau van de uitgestegen soldaat en voert kwetsbaarheidsanalyses uit aan militaire voertuigen, schepen en compounds. Het is een van de meest geavanceerde wapentestfaciliteiten in Europa.