Energie-infrastructuur voor de industrie

Willen we een toekomst zonder broeikasgassen? Dan zal de energie-infrastructuur voor de industrie moet veranderen en uitbreiden. Ontdek hoe wij hieraan bijdragen.

Sparren over dit onderwerp?

Rene Peters gaat graag met je in gesprek.

Volg de laatste ontwikkelingen

4 resultaten, getoond 1 t/m 4

Versneld uitbreiden energie-infrastructuur noodzakelijk

Informatietype:
Artikel
We doen onderzoek naar de knelpunten en adviseren overheden en bedrijven over de gewenste aanpak voor uitbreiding van de energie-infrastructuur.

Plannen industrie voor uitstootvermindering vragen forse en tijdige uitbreiding energie-infrastructuur

Informatietype:
Nieuws
15 november 2021
TNO PBL en RVO doen een reflectie op de energiestrategieën en benadrukken de knelpunten. TNO adviseert overheden en bedrijven over de gewenste aanpak voor uitbreiding van energie-infrastructuur

Snel actie nodig voor toekomstige energie-infrastructuur

Informatietype:
Nieuws
29 september 2020

Om de klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen zou het goed zijn als de overheid snel het voortouw neemt om knopen te kunnen doorhakken rond de benodigde infrastructuur. Dat is een van de aanbevelingen van TNO aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. Er is op korte termijn een duidelijke visie nodig op de toekomstige infrastructuur en systeemintegratie.

Kabinet versterkt onderzoeksfaciliteiten gericht op energietransitie

Informatietype:
Nieuws
24 september 2020
Het kabinet maakt €18,3 miljoen vrij voor versterking van de onderzoeksfaciliteiten gericht op de energietransitie. Deze middelen worden verleend aan TNO EnergieTransitie om samen met partners uit het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen vijf onderzoekslaboratoria te realiseren.