Onze rol in semicon en quantum

Thema:
Semicon en quantum

De industrie streeft elke dag naar kleinere, efficiëntere en krachtigere chips. De uitdaging is om deze chips ook zo kostenefficiënt mogelijk te produceren. We zijn de ideale partner bij het ontwerpen van deze 'semiconductor equipment', oftewel halfgeleiderapparatuur. We creëren nieuwe oplossingen die de ontwikkeling van onze industriële partners aanjagen. En we leggen nieuwe mogelijkheden bloot voor de semiconductor industrie van de toekomst.

Concepten voor metrologie en apparatuur

Voor fabrikanten van apparatuur ontwikkelen we nieuwe machineconcepten, waaronder optische lithografie, optische metrologie en scanning probe microscopy (SPM). In deze projecten combineren we onze kennis van de behoeftes in de halfgeleiderindustrie met haar ervaring in de systems engineering (zie ook de Space Systems Engineering-portfolio van TNO) en kennis van technologie die het resultaat is van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Quantumtechnologie in ontwikkeling

Quantumtechnologie is een sleuteltechnologie die nieuwe producten en diensten mogelijk maakt. De potentie van quantumcomputers, -simulators, -netwerken en -sensoren is enorm veelbelovend voor de samenleving, industrie en wetenschap. We staan daarmee aan de vooravond van een technologische revolutie die kan bijdragen aan oplossingen voor allerlei grote maatschappelijke uitdagingen.

Voorkomen verontreiniging ultravioletlithografie

TNO is specialist in verontreinigingsbeheersing voor extreem ultravioletlithografie (EUV). We ontwikkelen modules, onderzoeksapparatuur en strategieën voor de verontreinigingsbeheersing van EUV-lithografie scanners en materialen en zijn daarin al 20 jaar vaste partner van ASML en Carl Zeiss.

Wat wij doen voor de semiconductor industrie

Een overzicht van wat TNO doet voor de semiconductor industrie:

  • We waren naast Philips een van de vier architecten van apparatuur voor lithografie op basis van extreem ultraviolet licht (EUV-lithografie) in het consortium. Dit consortium werd geleid door ASML en Carl Zeiss.
  • We hebben meerdere eerste generatie-modules ontwikkeld (bijvoorbeeld de reticle handler, positiesensor). De designs hiervan zijn inmiddels doorontwikkeld door ASML en haar partners, maar zijn nog steeds goed herkenbaar.
  • We specialiseerden ons in de ontwikkeling van apparatuur (immersie & EUV lithografie, nieuwe metrologieconcepten), de realisatie van test- en kwalificatieapparatuur en onderzoek en innovatie (R&D) voor verontreinigingsbeheersing.
  • We investeren in quantumtechnologieën, heterogene integratie en geïntegreerde fotonica. Zo staan we klaar voor toekomstige vraagstukken van onze partners.

QuTech: Instituut voor quantumtechnologie

TNO gelooft in quantumtechnologie als uitbreiding op ontwikkelingen in nano- en halfgeleiderstechnologie. Samen met de Technische Universiteit Delft en met steun van de Nederlandse overheid heeft TNO QuTech opgericht. QuTech is een instituut voor de ontwikkeling van de eerste quantumcomputer en het quantuminternet. Samen met Microsoft en Intel, KPN, onze spin-off bedrijven en andere Europese RTO’s als Fraunhofer Gesellschaft en CEA werken bijna 300 wetenschappers en ingenieurs aan deze ambitie. Bekijk een eerste demonstratie van quantum computing bij Quantum Inspire of ga voor meer informatie naar QuTech. Daarnaast onderzoeken we nieuwe sensoren op basis van quantumtechnologie, is onderzoeksinfrastructuur opgezet, en worden partners 1-op-1 ondersteund. Verder onderzoeken we toepassingen van quantumtechnologieën op het gebied van ICT en defensie en security.

Nederlandse fabrikanten steunen

We willen Nederlandse fabrikanten helpen via sleuteltechnologie de informatiegedreven samenleving vorm te geven. Dit is nodig voor bijna alle duurzaamheidsdoeleinden en moet leiden tot duurzame banen en een groei van het BBP. We bieden een-op-eensupport en steunen de ontwikkeling van ecosystemen met een sterke positie in Nederland. TNO werkt samen met marktleiders wereldwijd om aangesloten te blijven op actuele trends en technologieën.

Partners in semiconductor equipment

We werken samen met grote technologiebedrijven zoals ASML, Carl Zeiss, Intel en Microsoft, en met Nederlandse innovatieve MKB's zoals Bronkhorst High-Tech B.V. Vaak in vertrouwelijke projecten, omdat dat de snelste route naar valorisatie is. Voor minder ontwikkelde technologieën werkt TNO samen in Europese consortia (zoals KDT projecten), nationale consortia (zoals PhotonDelta en QuantumDeltaNL) en zelfs via gedeelde ontwikkelingsprogramma's (zoals QuTech). Daarnaast wil TNO het Nederlandse MKB ondersteunen, met name via technologieoverdrachten zoals licentie- en spin-out activiteiten. TNO is er trots op dat innovatieve Nederlandse MKB-bedrijven gebruik maken of hebben gemaakt van TNO IP, zoals Delta Diagnostics, Hittech, LansEngineering, Mecal, Nearfield Instruments, Somni, Technobis, Technology of Sense, Valley Optics, FastMicro, Orange Quantum Systems en QBlox.

Samen de toekomst in

We willen fabrikanten van apparatuur en anderen in de semiconductor industrie nu en in de toekomst ondersteunen. De eisen aan deze apparatuur zijn steeds uitdagender. Zo vraagt mixed machine overlay om nauwkeurigere lithografiesystemen. Systemen worden duurder en dat verhoogt de eisen in productiviteit, levensduur en betrouwbaarheid. Om dat mogelijk te maken, ontwikkelen we technologie om steeds kleinere deeltjes en thermische besturingsconcepten te meten.

TNO en nieuwe technologieën

Kleinere features vragen om nauwkeuriger metrologische apparatuur. Daarom onderzoeken we nearfield-optica, metamaterialen en andere grensverleggende methodes om informatie te halen uit eigenschappen van nanometer formaat. Het ontwerpen van apparatuur vraagt om nieuwe benaderingen zoals STOP-analysis en kunstmatige intelligentie. En quantumtechnologie wordt geen nieuwe geïsoleerde markt, maar gaat meer nauwkeurige sensoren leveren voor de besturing van apparatuur. En op chipniveau wordt de bekende CMOS industrie verrijkt met fotonische geïntegreerde chips en High Performance Computing wordt uitgebreid met quantumcomputers. TNO is actief in al deze technologieën.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO intensiveert samenwerking Zuid-Korea en Japan Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility en Semicon

Informatietype:
Insight
3 juni 2024
De reis die TNO onlangs naar Zuid-Korea en Japan maakte, onderstreept de wederzijdse maatschappelijke uitdagingen en technologische kansen voor Nederland en beide bondgenoten op het gebied van onder andere Smart Cities, Smart & Sustainable Mobility, en chiptechnologie.

Een partnerschap om de EUV-droom te verwezenlijken

Informatietype:
Insight
22 december 2023

Samenwerking TNO en Airbus voor ontwikkeling van een grondstation voor uitwisseling quantumsleutels in de ruimte

Informatietype:
Nieuws
15 november 2023

TNO-blik op 2030: Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Informatietype:
Insight
29 augustus 2023

Duurzame, betaalbare medische apparatuur

Informatietype:
Insight
14 februari 2023