Explosievenbestrijding

Thema:
Countering explosive threats

Explosieven vormen een bedreiging voor mensen en materieel, zowel militair als civiel. Het gaat dan om een breed scala aan situaties. Iedere kwaadwillende kan op internet informatie vinden over hoe je een bom moet bouwen. De dreiging breidt zich daarmee uit van oorlogsgebieden en onrustige regio's tot alledaagse situaties in steden over de hele wereld. De grootste uitdaging op dit punt is de race tegen de klok, waarbij we de daders vóór moeten blijven en dreigingen tijdig signaleren en tegengaan. Daarom kijkt ons CET-team continu vooruit, om te voorspellen wat de volgende dreiging is en hoe die kan worden bestreden.

Dreiging

Binnen TNO is het CET-team (Countering Explosive Threats) gespecialiseerd in dreigingsdetectie en het onschadelijk maken van explosieven. Zoals IED's (Improvised Explosive Devices) en zelfgemaakte explosieven die in een gebouw of op straat worden achtergelaten. Dit zijn voor opstandelingen en terroristen strategisch belangrijke wapens, die veel slachtoffers maken bij het leger, de politie en onder de burgerbevolking. Wij doen onderzoek naar de diverse dreigingen die uitgaan van diverse soorten explosieven en bedenken, ontwikkelen en testen manieren om die dreigingen tegen te gaan. Onze focus daarbij is het vinden van explosieven en voorkomen dat deze ontploffen. Wij doen dit voor onze klanten: organisaties en overheidsinstellingen over de hele wereld, zoals in Nederland de Nationaal Coördinator voor Veiligheid en Terrorismebestrijding en Defensie. Maar ook voor buitenlandse ministeries van defensie, NAVO-landen, EU-instellingen, multinationals en mkb-bedrijven.

Effectieve dreigingsdetectie

Gezien de snelle veranderingen in het type dreigingen investeert TNO fors in onderzoek naar en ontwikkeling van technologieën waarmee dreigingen opgespoord en bestreden kunnen worden. We zetten daarbij diverse instrumenten in. Voor een goede dreigingsdetectie heb je slimme sensoren nodig en moeten data zodanig gestructureerd en gevisualiseerd worden dat in het veld een afgewogen beslissing kan worden genomen over hoe je een potentiële dreiging het beste kunt uitschakelen. Meestal is een combinatie van technologieën nodig om een dreiging te onderkennen. In een drukke omgeving, zoals een groot treinstation, moeten de in te zetten acties de doorstroming zo min mogelijk belemmeren en de veiligheid van de mensen waarborgen.

TNO adviseert beleidsmakers en eindgebruikers over de optimale inzet van detectie- en neutralisatiesystemen, waarbij veiligheid en operationele aspecten zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Explosief onschadelijk maken

Op militair gebied doet TNO onderzoek naar alle drie de pijlers van de NAVO-aanpak voor de bestrijding van IED's: Attack the Network, Defeat the Device, and Prepare the Force. Onze focus ligt primair op het onschadelijk maken van het explosief: de dreiging opsporen, identificeren en neutraliseren vóórdat schade wordt aangericht. Kort gezegd, ontwikkelen en testen wij high-end technologieën en onderdelen die nodig zijn voor de opsporing en bestrijding van dreigingen. En verlenen wij onze klanten advies ter zake.

Unieke testfaciliteiten

TNO is een aantrekkelijke partner voor klein- en grootschalige onderzoeks- en testprojecten. Dankzij onze jarenlange ervaring en investeringen kunnen wij onze klanten een breed pallet aan high-end R&D- en testfaciliteiten bieden. Hier voeren wij onafhankelijke tests en validaties uit van detectieapparatuur met échte explosieven (ook zelfgemaakte explosieven) en wapens in (gesimuleerde) real-life scenario's. Het ontwikkelen van robuuste testprotocollen maakt deel uit van het testproces. TNO fungeert ook als geaccrediteerd testcentrum voor beveiligingssystemen in de luchtvaart. Commerciële klanten vragen ons dan om hun beveiligingsproducten grondig te testen. We verzamelen ook gegevens die deze producten nog beter kunnen maken.

Multidisciplinaire aanpak

TNO is een bijzonder sterke, multidisciplinaire speler. Een deskundige ‘one-stop shop’ met specialistische kennis en kunde van elke schakel in de keten. Onze specifieke expertisegebieden:

Wij werken nauw samen met collega-organisaties, , kenniscentra en klanten en eindgebruikers over de hele wereld. Zo zorgen we ervoor dat onze kennis actueel blijft en kunnen we onze klanten de juiste oplossingen blijven bieden.

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe helpt TNO om ons te beschermen tegen hypersonische wapens?

Informatietype:
Insight
17 juni 2024
TNO werkt binnen het EU-project HYDIS2 aan technologieën om hypersonische wapens te onderscheppen. Ze onderzoeken de eindballistiek, waarbij ze de impact van onderschepping op deze wapens analyseren.

Verwerken van stuw-, spring- en pyrotechnische stoffen

Informatietype:
Artikel

Procesveiligheid en gevaarlijke goederen

Informatietype:
Artikel

Geavanceerde materialen en beschermingsconcepten

Informatietype:
Artikel

Ballistische prestaties en persoonlijke bescherming

Informatietype:
Artikel