Samen naar een duurzame chemische industrie

Thema:
Duurzame chemische industrie
18 mei 2022

Een duurzame chemische industrie die bijdraagt aan een duurzame samenleving. Daarvoor maken wij ons sterk. Met innovatief onderzoek in publiek-private samenwerking zetten we ons in voor de verduurzaming van zowel de chemische industrie als de producten die zij levert.

Uit welke grondstoffen maak je een product, hoe produceer je het en waarvoor pas je het toe? Wij vinden het belangrijk om de gehele waardeketen te verduurzamen. Daarom vertalen we de vraag van de industrie naar oplossingen op 3 gebieden:

Alternatieve grondstoffen

‘Feedstock flexibility’ gaat over welke grondstoffen we in een proces toepassen. En hoe we duurzame alternatieven ontwikkelen die de CO2-uitstoot helpen verminderen. Door onderzoek en ontwikkeling komen we tot alternatieve grondstoffen. Zo wordt de chemische industrie minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, zoals aardolie. Tegelijk zorgen we dat de producten die de industrie verlaten, duurzamer zijn.

Biorizon: een nieuwe weg naar aromaten

Een groot deel van het onderzoek naar feedstock flexibility doen we in Biorizon. Dit is een gedeeld onderzoekscentrum van VITO en TNO. De hoofdlocatie bevindt zich op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. In Biorizon ontwikkelen we technologieën om de commerciële productie van aromatische verbindingen uit biologisch afval in 2025 mogelijk te maken. We houden ons bezig met zowel het ontwikkelen als het opschalen van de technologie.

Kom naar Biorizon's 10e jaarevenement over bio-aromaten

Op 29 - 30 november komt de internationale gemeenschap in Rotterdam bijeen voor de laatste updates op het gebied van bio-aromaten.

Energie uit duurzame energiebronnen

Hoe organiseer je de omzetting van grondstoffen in duurzame alternatieven zo efficiënt mogelijk? Daarover gaat ‘efficient processing’. Wij bedenken oplossingen die ervoor zorgen dat de energie die het proces vergt, uit duurzame bronnen komt. Denk aan de zon of de wind. Daarnaast zorgen we dat de omzettingen tot een zo hoog mogelijke selectiviteit leiden, met zo min mogelijk bijproducten.

VoltaChem: elektrificatie in de chemische industrie

Onderzoek rond efficient processing doen we grotendeels in het gedeelde innovatieprogramma VoltaChem. Dit is een initiatief van ons en de topsector Chemie. In dit programma richten we ons op het gebruik van hernieuwbare energie voor de productie van warmte, waterstof en chemicaliën.

Ontdekken hoe we bijdragen aan een duurzame toekomst voor transport?

Download ons whitepaper ‘E-fuels: towards a more sustainable future for truck transport, shipping and aviation’.

Polymere materialen

Binnen ‘improved product functionality’ werken we aan het verduurzamen van applicaties via innovatieve oplossingen in polymere materialen. Neem de coating op een raam of de folie op gelamineerd glas die in de zomer de warmte buiten het gebouw houden. Zo hoeft de gebruiker minder te koelen. In de winter wil je dat de warmtestraling juist wel naar binnen komt. Een coating die zelf schakelt in de hoeveelheid gereflecteerde warmte, is een voorbeeld van een duurzame functionaliteit waarmee de gebruiker kosten bespaart.

Brightlands Materials Center: innovaties met polymere materialen

Het Brightlands Materials Center is een initiatief van TNO en de Provincie Limburg. Hier werken we met partners uit de industrie in gezamenlijke programma’s aan deze en andere toepassingen. Denk ook aan:

  • innovatieve polymere materialen voor 'additive manufacturing': het maakproces van voorwerpen uit 3D-modelgegevens
  • innovatieve coatings voor zonwerend glas
  • lichte, thermoplastische composieten voor de automobielindustrie

Naast de prestatie en het voorspellen van het gedrag van composiet voor de hele gebruiksfase, richten we ons op een ander belangrijk voordeel: de goede recyclebaarheid.

Samenwerking met bedrijfsleven

Haalbaarheidsonderzoeken, duurzaamheidsanalyses en het opstellen van ontwikkelingsplannen zijn belangrijke onderdelen van ons werk binnen de duurzame chemische industrie. We hebben een bewezen staat van dienst op het gebied van strategische bedrijfsanalyses en levenscyclusanalyses. We besteden veel aandacht aan het in kaart brengen van de benodigde context van innovaties. Dit doen we samen met het bedrijfsleven.

Partners

We zijn bijvoorbeeld partner in de publiek-private samenwerking Brightsite. Daarin werken we aan projecten die uiteenlopen van fundamenteel onderzoek tot het realiseren van pilotinstallaties. Waaronder chemische recycling van plastics. Zo helpen we Chemelot en de procesindustrie om hun duurzaamheids- en veiligheidsdoelstellingen te realiseren.

Ook bijdragen aan verduurzaming van chemische industrie in Nederland?

Met innovatieve oplossingen dragen we samen met het bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen bij aan de verduurzaming van de Nederlandse chemische industrie. Veel van de technologieën lenen zich ook uitstekend voor de ontwikkeling in de waardeketen. Zo maakt de Duitse automobielindustrie volop gebruik van Nederlandse toeleveranciers.

Heb je goede ideeën, zie je bijzondere kansen of wil je ook bijdragen aan de verduurzaming van de chemische industrie? Wij komen graag met je in contact!

MIDDEN-database

MIDDEN (Manufacturing Industry Decarbonisation Data Exchange Network) brengt de huidige productieprocessen van de meeste bedrijven onder EU ETS in kaart. Het geeft inzicht in de voorwaarden waaronder investeringen in decarbonisatie zullen plaatsvinden.

Laat je verder inspireren

16 resultaten, getoond 1 t/m 5

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024
West-Noord-Brabant wordt dé hotspot voor biobased bouwstenen. Met 11 partners werken we samen om van plantaardige reststromen duurzame bouwmaterialen te maken: denk aan gras dat verandert in lijm en suikerbietenpulp die wordt omgezet naar verf.

Nieuwe faciliteit voor ontwikkeling circulaire plastics op industriële schaal

Informatietype:
Nieuws
28 november 2023

Slimme ramen maken klimaatneutraal wonen beter bereikbaar

Informatietype:
Artikel

Klimaatneutraal wonen stap dichterbij met slimme energiezuinige ramen

Informatietype:
Nieuws
10 oktober 2023

Tijdmakers: Slimme ramen brengen klimaatneutraal wonen stap dichterbij

Informatietype:
Insight
10 oktober 2023