Onze kijk op een duurzame samenleving

Thema:
Duurzame samenleving

Bij TNO gaan we voor een duurzame samenleving. Een samenleving die bestand is tegen het veranderende klimaat en bijdraagt aan een circulaire economie. Een samenleving met een duurzame leefomgeving, duurzame energie en een duurzame industrie.

Van vooruitgang naar nieuwe uitdagingen

De afgelopen eeuw gingen we erop vooruit als het gaat om welvaart en welzijn. Maar dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving en het milieu. Het klimaat verandert, natuurlijke hulpbronnen raken op, de bodem daalt en de biodiversiteit wordt bedreigd. Met als gevolg? Complexe uitdagingen en uiteenlopende belangen. We willen ruimte voor industrie, landbouw en mobiliteit. Maar ook de stikstofuitstoot terugdringen. We gaan voor duurzame energieopwekking en woningbouw. Maar ook voor landschapsbehoud. En de toepassing van circulaire grondstoffen staat soms pal tegenover de concurrerende 'low cost'-industrie.

3 bouwstenen van een duurzame samenleving

Om onze samenleving duurzaam te maken, moeten we minder schadelijke stoffen uitstoten. Dit staat ook vastgelegd in de klimaatdoelstellingen. Daarnaast moeten we bouwen aan een circulaire economie om evenwichtige keuzes te maken over het gebruik van grondstoffen. En we moeten voorbereid zijn op veranderingen in ons klimaat. Om dit te bereiken richten we ons bij TNO op een duurzame leefomgeving, duurzame energie en een duurzame industrie. Hierbij zoeken we naar integrale oplossingen op systeemniveau. Dit zijn oplossingen die de veranderende behoeften van samenleving, milieu en economie in balans brengen.

1. Duurzame leefomgeving

We zetten ons in om een leefomgeving met een goede leefbaarheid te realiseren. Hierin kunnen we wonen, werken en onszelf verplaatsen zonder dat dit ten koste gaat van het milieu. Bij TNO ontwikkelen we slimme en duurzame technologie gericht op veilige en efficiënte mobiliteit en logistiek zonder uitstoot van CO2. Ook ontwikkelen we concepten voor energieneutrale, gezonde en veilige gebouwen met een duurzame warmtevoorziening. Daarnaast onderzoeken we de mogelijke effecten van klimaatverandering op gebouwen, infrastructuur en op bestaande en nieuwe voorzieningen. Ook richten we ons op circulariteit. We onderzoeken hoe we ketens van grondstoffen in onze leefomgeving kunnen sluiten en hoe we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen vermijden.

2. Duurzame energie

Het energiesysteem van de toekomst is stabiel, voor iedereen toegankelijk en duurzaam. Om dit te bereiken en de toenemende klimaatverandering tegen te gaan is een versnelling van de transitie naar een energievoorziening zonder uitstoot cruciaal. Wij richten ons op de innovatieve mix van technologische oplossingen die dat mogelijk maken. Denk aan energieopwekking uit zon, wind, biomassa en geothermie. Maar ook de ontwikkeling van schone energiedragers, zoals groene waterstof, technologieën voor energieopslag en een betrouwbare energie-infrastructuur. Daarnaast ontwikkelen we ontwerpen voor een betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam energiesysteem.

3. Duurzame industrie

Een duurzame industrie is klimaatneutraal, zonder uitstoot van broeikasgassen en grotendeels circulair. Fabrieken halen hun energie uit duurzaam geproduceerde elektriciteit, groen gas en waterstof. Wij ontwikkelen technologie voor de productie van deze energie. Voor de chemische industrie richten we ons op het gebruik van hernieuwbare energie om warmte, waterstof en chemicaliën te produceren. Ook werken we aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zoals gerecyclede producten, biomassa en CO2. Daarnaast ontwerpen we producten en materialen die makkelijk te recyclen zijn en beter zijn voor het milieu.

Zo werken wij aan een duurzame samenleving

448 resultaten, getoond 1 t/m 5

Datagedreven aanpak maakt wegonderhoud efficiënter en duurzamer

Informatietype:
Insight
5 juni 2023

Door de conditie van de draagkracht van alle rijkswegen gedetailleerd in kaart te brengen, kan onderhoud proactiever, efficiënter en duurzamer worden georganiseerd. Deze datagedreven aanpak van het wegennet is een van de projecten binnen het Afsprakenkader van IenW, Rijkswaterstaat en TNO.

Tijdmakers: 200 keer minder iridium nodig voor groene waterstof productie

Informatietype:
Insight
1 juni 2023

In deze aflevering van Tijdmakers, spreken we tijdmaker Lennart van der Burg, Cluster manager Green Hydrogen over de doorbraak ontwikkeling in elektrolysers, en over hoe we op grotere schaal groene waterstof kunnen produceren.

Van plasticvrij naar toekomstbestendige plastics

Informatietype:
Nieuws
1 juni 2023

De toenemende vraag naar plastics vereist een structurele verandering. Om dat te kunnen verwezenlijken presenteren we samen met Fraunhofer UMSICHT een whitepaper met vier strategische benaderingen voor een circulaire economie.

Nederland neemt voortouw in ontwikkeling derde generatie electrolyser

Informatietype:
Insight
31 mei 2023

In het project 'Derde-generatie electrolyzers' werkt een consortium onder leiding van TNO aan de ontwikkeling van een compleet nieuw type electrolyser. Dit nieuwe ontwerp zal hogere efficiency, lagere kosten en een circulair ontwerp bieden, met als doel het faciliteren van grootschalige productie van groene waterstof.

Gemeenten: ‘Behoefte aan nationale regie bij energiearmoedebeleid’

Informatietype:
Nieuws
31 mei 2023

Halfjaarlijkse monitoring TNO brengt gemeentelijke aanpak energiearmoede in beeld. Een gebrek aan nationale regie vormt voor veel gemeenten een barrière om te komen tot een middellange termijn aanpak. Lees de resultaten.