Onze kijk op een duurzame samenleving

Thema:
Duurzame samenleving

Bij TNO gaan we voor een duurzame samenleving. Een samenleving die bestand is tegen het veranderende klimaat en bijdraagt aan een circulaire economie. Een samenleving met een duurzame leefomgeving, duurzame energie en een duurzame industrie.

Van vooruitgang naar nieuwe uitdagingen

De afgelopen eeuw gingen we erop vooruit als het gaat om welvaart en welzijn. Maar dit heeft gevolgen voor onze leefomgeving en het milieu. Het klimaat verandert, natuurlijke hulpbronnen raken op, de bodem daalt en de biodiversiteit wordt bedreigd. Met als gevolg? Complexe uitdagingen en uiteenlopende belangen. We willen ruimte voor industrie, landbouw en mobiliteit. Maar ook de stikstofuitstoot terugdringen. We gaan voor duurzame energieopwekking en woningbouw. Maar ook voor landschapsbehoud. En de toepassing van circulaire grondstoffen staat soms pal tegenover de concurrerende 'low cost'-industrie.

3 bouwstenen van een duurzame samenleving

Om onze samenleving duurzaam te maken, moeten we minder schadelijke stoffen uitstoten. Dit staat ook vastgelegd in de klimaatdoelstellingen. Daarnaast moeten we bouwen aan een circulaire economie om evenwichtige keuzes te maken over het gebruik van grondstoffen. En we moeten voorbereid zijn op veranderingen in ons klimaat. Om dit te bereiken richten we ons bij TNO op een duurzame leefomgeving, duurzame energie en een duurzame industrie. Hierbij zoeken we naar integrale oplossingen op systeemniveau. Dit zijn oplossingen die de veranderende behoeften van samenleving, milieu en economie in balans brengen.

1. Duurzame leefomgeving

We zetten ons in om een leefomgeving met een goede leefbaarheid te realiseren. Hierin kunnen we wonen, werken en onszelf verplaatsen zonder dat dit ten koste gaat van het milieu. Bij TNO ontwikkelen we slimme en duurzame technologie gericht op veilige en efficiënte mobiliteit en logistiek zonder uitstoot van CO2. Ook ontwikkelen we concepten voor energieneutrale, gezonde en veilige gebouwen met een duurzame warmtevoorziening. Daarnaast onderzoeken we de mogelijke effecten van klimaatverandering op gebouwen, infrastructuur en op bestaande en nieuwe voorzieningen. Ook richten we ons op circulariteit. We onderzoeken hoe we ketens van grondstoffen in onze leefomgeving kunnen sluiten en hoe we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen vermijden.

2. Duurzame energie

Het energiesysteem van de toekomst is stabiel, voor iedereen toegankelijk en duurzaam. Om dit te bereiken en de toenemende klimaatverandering tegen te gaan is een versnelling van de transitie naar een energievoorziening zonder uitstoot cruciaal. Wij richten ons op de innovatieve mix van technologische oplossingen die dat mogelijk maken. Denk aan energieopwekking uit zon, wind, biomassa en geothermie. Maar ook de ontwikkeling van schone energiedragers, zoals groene waterstof, technologieën voor energieopslag en een betrouwbare energie-infrastructuur. Daarnaast ontwikkelen we ontwerpen voor een betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam energiesysteem.

3. Duurzame industrie

Een duurzame industrie is klimaatneutraal, zonder uitstoot van broeikasgassen en grotendeels circulair. Fabrieken halen hun energie uit duurzaam geproduceerde elektriciteit, groen gas en waterstof. Wij ontwikkelen technologie voor de productie van deze energie. Voor de chemische industrie richten we ons op het gebruik van hernieuwbare energie om warmte, waterstof en chemicaliën te produceren. Ook werken we aan het gebruik van hernieuwbare grondstoffen, zoals gerecyclede producten, biomassa en CO2. Daarnaast ontwerpen we producten en materialen die makkelijk te recyclen zijn en beter zijn voor het milieu.

Zo werken wij aan een duurzame samenleving

345 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Het Global Centre for Maritime Decarbonisation (GCMD), het Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) en Stena Bulk zijn vandaag begonnen met de eerste fase van het tweejarig, driefasig project REMARCCABLE om CO2 aan boord van een Stena Bulk-medium range (MR) tanker af te vangen. Het is 's werelds eerste end-to-end pilot voor het afvangen van CO2 aan boord.

TNO spin-off Cellcius wint prijs klimaatcoalitie Bill Gates

Informatietype:
Nieuws
4 oktober 2022

Cellcius, een spin-off van TNO die werkt aan de doortonwikkeling van warmtebatterijtechnologie voor energieopslag, wint Explorer Grant van Breakthrough Energy.

PV dagen

Informatietype:
Evenement

Speciaal voor de PV-sector organiseren de Nationale Consortia Zon in Landschap, Zon op Infra en TKI Urban Energy op 13 en 14 oktober de PV dagen.

Startdatum:
-
Locatie:
Hotel NH Eindhoven

Jubileum TNO: 90 jaar aan innovaties

Informatietype:
Nieuws
30 september 2022

Dit jaar bestaat TNO 90 jaar. Opgericht in 1932 om kennis toepasbaar te maken. Om zo bij te dragen aan maatschappelijke opgaven en het verdienvermogen van Nederland. In die negen decennia zijn talloze innovaties ontwikkeld, elk met hun eigen impact. Voor de komende jaren stelt TNO wederom ambitieuze doelen die ze samen met haar partners dit decennium wil realiseren.

Congres en vakbeurs 'Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit'

Informatietype:
Evenement

Ontmoet ons schoneluchtteam op donderdagmiddag 8 & 9 november tijdens de conferentie Geluid Trllingen en Luchtkwaliteit in EXPO Hoevelaken.

Startdatum:
-
Locatie:
Expo Hoevelaken, Koninginneweg 1