Biobased bouwen; NEXT level

De noodzaak om biobased en circulair te gaan bouwen is groot, maar de bouwsector staat voor flinke uitdagingen. TNO helpt de sector om de transitie naar duurzame bouw te versnellen. ​

Duurzaam bouwen: de uitdagingen

  • Een duurzame toekomstbestendige bouwsector vraagt om een andere manier van bouwen.
  • Er is een groot woningtekort, we moeten flink gaan bouwen en dit kan door bouwactiviteiten te verduurzamen. ​
  • Om die transitie te versnellen is nieuwe bouwregelgeving nodig die innovatie stimuleert.
  • Er is een noodzaak om biobased/circulair te gaan bouwen, maar de beschikbare materialen zijn onvoldoende uitontwikkeld. ​

Tijd voor actie!

  • Tijd voor een versnelling van de woningbouw door toepassing duurzame bouwmaterialen en -methoden.​
  • Tijd om goede biobased materialen beschikbaar te stellen die voldoen aan alle eisen zoals levensduur, brandveiligheid en akoestiek.

3 juli 2024 | Event Biobased bouwen; NEXT level

TNO nodigt bouwbedrijven, producenten en leveranciers uit voor een inspirerend event inclusief rondleiding. Als enige partij in Nederland beschikken wij over state-of-the-art faciliteiten in ons lab om te innoveren met biobased bouwmaterialen. Samen werken we aan oplossingen voor de uitdagingen in de markt:

  • Ontdek de nieuwste ontwikkelingen in Biobased bouwen. Experts delen hun kennis en inzichten.
  • Krijg een rondleiding in ons lab: We testen biobased materialen integraal op bouw KPI’s, zoals akoestiek, levensduur en isolatiewaarden.
  • We brengen de hele keten samen: Ontmoet bouwbedrijven, producenten van duurzame biobased bouwmaterialen en TNO-experts.

Productontwikkeling​

Daarom TNO: Innovatieve (door-) ontwikkeling van biobased materialen​

TNO richt op productontwikkeling van biobased materialen voor producenten van isolatie/plaatmaterialen die voldoen aan alle eisen.

Procesoptimalisatie​

Daarom TNO

TNO richt zich op procesoptimalisatie teneinde het bouwproces (ketenbreed) te versnellen.

Beoordelen KPI's en producten of schades

Daarom TNO

TNO richt zich op het stellen/ toetsen van eisen aan biobased bouwmaterialen voor toezichthouders en sector en beoordelen van schades voortkomend uit biobased bouwproces.

Biobased Prefab gevels

Biobased gevelelementen die off-site geproduceerd kunnen worden, versnellen de nieuwbouw- en renovatieopgave en dragen bij aan de emissiereductie. Technisch en kwalitatief zijn we al zover, nu is het aan de markt en de beleidsmakers.

Hergebruik van afvalhout door integrale ketensamenwerking

De vraag naar circulaire, biobased grondstoffen voor de bouw neemt sterk toe. Om voldoende aanbod te houden, vormt hout uit reststromen een interessante bron. Maar hoe organiseer je dat met alle partijen binnen de keten?

Van land tot wand: Stro, bouwmateriaal van de toekomst?

"Bij biobased bouwen wordt vaak alleen gedacht aan hout. Maar hout is relatief schaars en tijdrovend om te verbouwen. Stro daarentegen is een snelgroeier die op veel plekken hout kan vervangen", vertelt Rob van Nistelrooij aan.

Laat je verder inspireren

46 resultaten, getoond 1 t/m 5

Natuurinclusief bouwen: kansrijk van nature

Informatietype:
Insight
29 mei 2024
Bij biobased bouwen denk je vaak aan hout, maar Moeder Natuur biedt tal van materialen om onze gebouwde omgeving duurzamer te maken.

Betaalbaar en emissieloos bouwen

Informatietype:
Insight
29 mei 2024

West-Noord-Brabant wordt hotspot voor biobased bouwstenen voor de bouwsector

Informatietype:
Nieuws
21 mei 2024

Nederland op weg naar schoon en emissieloos bouwen

Informatietype:
Nieuws
7 mei 2024

Hergebruik van afvalhout door integrale ketensamenwerking

Informatietype:
Insight
15 april 2024