Agnieszka Bigaj-van Vliet

Agnieszka Bigaj-van Vliet

Functie:
Senior scientist integrator
Agnieszka Bigaj-van Vliet

Hallo ik ben Agnieszka Bigaj-van Vliet, senior expert betonconstructies werkzaam bij de afdeling Structural Reliability van de TNO Unit Buildings & Infrastructure. Je kan bij mij terecht met vraagstukken op het gebied van constructieve veiligheid, duurzaamheid en circulariteit van betonconstructies en andere vragen gerelateerd aan verduurzaming, vernieuwing en vervanging, en klimaatadaptatie in gebouwde omgeving.

Dr.ir. Agnieszka Bigaj-van Vliet is een senior expert op het gebied van ontwerp, beoordeling en life-cycle management van betonconstructies. Ze is al meer dan 20 jaar betrokken bij toegepast onderzoek en innovatieprojecten van TNO, met name op het gebied van infrastructuur en gebouwen.

Ze is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van verschillende onderzoeksprogramma's bij TNO, waaronder 2020-24 ERP Circular Structures (ontwerp van duurzame betonconstructies met niet-traditionele circulaire oplossingen op basis van recycling en hergebruik van bouw- en sloopafval) en 2015-2018 ERP Structural Integrity (beoordeling van betonnen bruggen ondersteund door Structural Health Monitoring en Digital Twins).

Zij is betrokken bij het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), onder andere in de commissie "Degradatie in Tunnels" en in de commissie "Instrumentarium voor SHM van Tunnels" en in onderzoekssamenwerking met RWS, Deltares en Marin in kader van Kennisprogramma Natte Kunstwerken (KPNK).

Vanaf 2019 is zij coördinator van de EU Horizon 2020 CSA IM-SAFE, dat gericht is op het formuleren van een EC-mandaat aan de Europese Commissie voor Standaardisatie (CEN) voor het opstellen van een nieuwe regelgeving voor monitoring van transportinfrastructuur voor optimaal onderhoud en beoordeling van constructieve veiligheid.

Agnieszka is lid van het Presidium van de International Federation for Structural Concrete (fib), lid van de fib Technical Council en hoofd van de Nederlandse Nationale Delegatie bij fib. Ze is co-chair van de fib TG10.1 Modelcode voor Betonconstructies, lid van fib Commissie 8 Duurzaamheid en fib Commissie 10 Model Codes. Ze is ook lid van subcommissie 318-L, International Liaison, van het American Concrete Institute ACI Committee 318-25, Structural Concrete Building Code.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft