Onderzoek levert nieuwe mogelijkheden op voor flexibel bewaken en beveiligen

Thema:
Nationale veiligheid

De vraag naar bewaking en beveiliging van personen en gebouwen is de afgelopen tijd enorm toegenomen. De vraag is zo groot dat de aangewezen diensten voor een grote uitdaging staan. Er is meer ontwikkeling nodig om de beveiligers te ondersteunen en flexibel om te kunnen gaan met de groeiende behoefte. Door alle ingrijpende incidenten is duidelijk geworden dat de huidige werkwijzen niet meer volstaan, er is sprake van een nieuwe realiteit en er is snel ondersteuning van technologie nodig.

Snel kunnen inspelen op afwijkende situaties en nieuwe omgevingen is cruciaal

Afgelopen maandag heeft TNO haar onderzoeksresultaten gepresenteerd aan een groot gezelschap van Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Defensie en NCTV. Het vierjarig onderzoeksprogramma op gebied van Bewaken & Beveiligen is uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Nationale Politie.
Ewald Beld, portefeuille Bewaken & Beveiligen van de Nationale Politie, en Ruud van Ginkel, plaatsvervangend hoofd cluster bewaken en beveiligen bij de Marechaussee, gaven aan hoe belangrijk het is tijd te nemen voor onderzoek in relatie tot de uitdagingen waar ze voor staan. “Ook al gaat het werk gewoon door, het is van groot belang voor de politie en de Marechaussee om samen op te trekken in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden om snel in te kunnen spelen op afwijkende situaties en nieuwe omgevingen waarin we moeten werken”. Het inzetten van sensortechnologie en het effectief delen van informatie zijn hierin van grote toegevoegde waarde gebleken.

Presentatie van het onderzoek aan Koninklijke Marechaussee, Nationale Politie, Defensie en NCTV

Drie beproefde technologische ontwikkelingen

In het onderzoek zijn een drietal nieuwe technologische inzetmogelijkheden onderzocht en beproefd met verschillende teams van bewaken en beveiligen. Daarbij is tevens onderzoek gedaan naar organisatorische, juridische en ethische aspecten. Zoals de ontwikkeling van digitaal taggen, een methodiek om zwakke signalen eenvoudiger en real-life te delen tussen bewakers en beveiligers. Met digitaal taggen kan een collega de situatie later oppakken en opnieuw beoordelen en wel of geen actie ondernemen.
Als tweede ontwikkeling is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om binnen 24 uur een eerste normaalbeeld van een nieuwe locatie op te bouwen en daarmee sneller afwijkingen te kunnen detecteren. Met behulp van simulatiedata is een algemeen AI-model getraind dat snel aangepast kan worden aan een nieuwe situatie. Het wordt hierdoor mogelijk operators te ontlasten, omdat ze minder naar niet-relevante beelden hoeven te kijken en het wordt mogelijk om doelgerichter afwijkingen te detecteren.
Als derde ontwikkeling is onderzoek gedaan naar het meer benutten van het informatiepotentieel van verschillende organisaties, die allemaal ogen en oren kunnen zijn voor bewaken en beveiligen middels een Patroongedreven Samenwerkingsplatform. Dit is een samenwerkingssysteem en -methodiek die het mogelijk maakt om gecontroleerd, veilig en proportioneel informatie te kunnen ontvangen en te delen met publieke en private organisaties die actief zijn rondom beveiligde personen en objecten. Hierdoor kunnen eerder en sneller afwijkingen worden gedetecteerd en kan effectiever en efficiënter worden opgetreden.

Van ontwikkeling naar toepassing in de praktijk

Na de toelichting van de technologische mogelijkheden om de operatie van bewaken en beveiligen wendbaarder en effectiever te maken is er door de organisaties gesproken over de stap naar toepassing in de praktijk. Hierbij is gesproken hoe de koppelvlakken met andere trajecten kan worden gerealiseerd en dat zowel kennisinstellingen als het bedrijfsleven kunnen bijdragen om snel stappen te kunnen zetten.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Samen misdaad anders bestrijden

Informatietype:
Nieuws
3 april 2024
Misdaad bestrijden doe je niet alleen. Nieuwe kansen in Publiek-Private Samenwerking (PPS) zijn daarom belangrijk voor publieke organisaties zoals het Openbaar Ministerie, politie en andere bijzondere opsporingsdiensten (BOD's).

GPT-NL versterkt Nederlandse autonomie, kennis en technologie in AI

Informatietype:
Artikel

Migratie

Informatietype:
Artikel

Onderzoeksresultaten meerjarig vraaggestuurd cybersecurity onderzoeksprogramma 2019-2022

Informatietype:
Artikel

TRESSPASS: onderzoek naar risicogestuurde grenscontroles

Informatietype:
Nieuws
9 maart 2023