Op weg naar een inclusieve organisatie

Bij TNO vinden we dat iedereen, hoe verschillend ook, dezelfde kansen moet krijgen om mee te doen en zich te ontplooien. In de samenleving in het algemeen, en als werknemer en collega. Daarom wil TNO een plek zijn waar diversiteit en inclusie de normaalste zaak van de wereld is. Waar iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.

We zetten ons elke dag in voor een werkomgeving waarin iedereen erbij hoort en dit ook zo ervaart. Zo bieden we de ruimte aan diversiteit die hard nodig is om succesvol te kunnen innoveren. Door mensen met uiteenlopende achtergronden, perspectieven en ideeën samen te brengen, zijn we creatiever, innovatiever en impactvoller. Ook nemen we betere besluiten en presteren we op den duur beter. Zo dragen we samen bij aan de wereld van morgen.

Diverse en inclusieve organisatie

Dat we een diverse en inclusieve organisatie zijn, merk je op verschillende manieren:

  • We communiceren in het Nederlands en Engels, afhankelijk van waar de situatie om vraagt. Wie zijn vaardigheden in het Engels of Nederlands wil verbeteren, kan hierin trainingen volgen.
  • Bij de werving van talent streven we naar meer culturele diversiteit. Dit verrijkt ons onderzoek en biedt ons meer kansen in een grotere internationale afzetmarkt. Wist je dat zo’n 30 procent van onze Junior Scientists een niet-Nederlands paspoort heeft?
  • Onze organisatie telt 31 procent vrouwen en het percentage vrouwen groeit. Via mentoring en het Female Leadership Programma begeleiden we vrouwelijke collega’s actief bij het verwezenlijken van hun ambities. Op dit moment wordt de helft van de topfuncties van TNO (inclusief de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en Directeuren) bekleed door vrouwen.
  • We zijn trots op onze Diversiteit & Inclusie (D&I)-communities die door collega’s zelf zijn opgezet en extra aandacht geven aan vrouwelijke collega’s, internationale collega's en de LGBTQIA+ community van TNO.
  • Met ingang van 2022 meten we in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek ook de mate waarin TNO’ers zich geaccepteerd voelen, een gelijke behandeling ervaren en TNO een diverse organisatie vinden. Deze uitkomsten gebruiken we op alle niveaus in de organisatie om doelen te stellen en afspraken te maken.
  • Je kunt bij ons een training volgen waarin D&I-issues onder de aandacht worden gebracht. Op verzoek organiseren we trainingen voor management en medewerkers over het omgaan met onbewuste vooroordelen. In 2022 besteden we extra aandacht aan inclusief leiderschap; in 2023 aan inclusieve processen.

Diversiteit en inclusie bij TNO

Governance diversiteit en inclusie

Binnen TNO werken we aan diversiteit en inclusie door ons te richten op thema’s, zoals beleid, cultuur, het inclusiever maken van processen en communicatie. De medewerkersgroepen (Rainbow@TNO, Women@TNO en de culturele diversiteitgroep) leveren samen met de D&I officer support en feedback aan de D&I Board. De D&I Board heeft 5 werkgroepen: Beleid en strategie, Communicatie, Kennis en meten, Processen en Activiteiten.

Gender Equality Plan

Lees wat TNO doet om gendergelijkheid te vergroten en te borgen. Binnen de organisatie, in ons onderzoek en in de samenleving met onze innovaties.

Strategie 2022 - 2025

Diversiteit en inclusie is bij ons meer dan een project of programma. Het maakt deel uit van de TNO strategie voor 2022-2025 en is verankerd in de organisatie. We zijn er trots op dat we een D&I-board hebben, voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Een D&I officer is aangesteld om een diverse en inclusieve cultuur te creëren en het bewustzijn te vergroten. De D&I-projectgroep ondersteunt haar in de uitvoering. En ons D&I-forum denkt als een dwarsdoorsnee van de organisatie mee over het D&I-beleid en de uitvoering. Zo zijn we samen voortdurend aan het werk om van TNO een nóg mooiere werkplek te maken.

Neem contact met ons op: [email protected]