Bij [email protected] vieren we een community waarin we kwesties rond genderbalans kunnen aankaarten en bespreken, met elkaar (sociale) activiteiten kunnen ondernemen en elkaar kunnen helpen.

Doelen en activiteiten [email protected]

Als [email protected] vieren we een gemeenschap waar we kwesties op het gebied van gendergelijkheid kunnen aankaarten en bespreken, met elkaar kunnen deelnemen aan (sociale) activiteiten en elkaar kunnen helpen. Ons netwerk is opgezet en geleid door TNO-medewerkers die nauw samenwerken met het D&I Office en het D&I Bestuur.

[email protected] wordt geraadpleegd om de top van TNO te informeren over gendergelijkheid. We werken samen om gendergelijkheid en leren over gendergelijkheid dagelijkse kost te maken. De ruggengraat van ons netwerk wordt gevormd door onze interne chatgroep en er worden diverse activiteiten georganiseerd variërend van BBQ's tot seminars.

Maak kennis met de ambassadeurs van [email protected]

Momenteel leiden twee ambassadeurs het netwerk [email protected]: Swarna Kumarswamy-Das en Fieke Beemster. Swarna werkt als Scientist Innovator bij de Unit ICT, Strateygy & Policy (ISP). Swarna is ambassadeur van het netwerk geworden omdat het bevorderen van een meer gendergelijke werkomgeving belangrijk voor haar is, waaraan ze actief wil bijdragen.

Fieke werkt als plaatsvervangend Research Manager Sustainable Urban Mobility & Safety bij de Unit Mobility & Built Environment (MBE). “Ik heb zoveel gehad aan het programma [email protected], in deze rol als ambassadeur wil ik graag een nieuwe generatie helpen gelijke kansen te krijgen.”