Medische instrumenten

Thema:
Biomedische en digitale gezondheid
Medische instrumenten

Demografische veranderingen leiden tot een toename van leeftijd-gerelateerde ziektes zoals diabetes, hart- en vaatziekten, infectieziekten en neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson. Technische innovaties zijn nodig voor een betere, betaalbare en bemensbare gezondheidszorg. Op licht gebaseerde technologieën bieden uitkomst: Medische Fotonica.

Gezond blijven met medische instrumenten

In de toekomst zal steeds meer nadruk liggen op gezond blijven, preventie en vroegdiagnostiek om zo dure behandelingen te voorkomen en mensen optimaal te laten participeren in de maatschappij. TNO ontwikkelt innovatieve, op fotonica gebaseerde medische instrumenten in samenwerking met universiteiten en bedrijfsleven. Deze innovatieve instrumenten vinden toepassing in zowel het ziekenhuis, in de 1e lijn als ook in de thuisomgeving.

Licht-weefsel-interactie

TNO heeft een sterke kennispositie op het gebied van licht-weefsel-interactie. Met niet-invasieve en minimaal invasieve fotonische systemen kunnen metingen worden verricht aan levende weefsels van mensen. De ontwikkeling van ‘photonics-based medical devices’ start met de kennis van de ziekteprocessen. Deze kennis wordt vervolgens vertaald naar optisch meetbare biomarkers. TNO ontwerpt innovatieve optische instrumenten voor het meten van deze biomarkers. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van analyses met behulp van complexe licht-weefsel interactie modellen om robuuste algoritmes te ontwikkelen die kwantitatief de biomarkers kunnen meten.

Tissue Optics Monte Carlo Analysis

TNO beschikt over een uitgebreide Monte Carlo optische analyse tool om de licht-weefselinteractie spectraal te modelleren. Met onze gevalideerde optische weefsel modellen kunnen we de spectrale respons van het weefsel bij specifieke optische sensor configuraties analyseren. Hierdoor wordt het mogelijk om het optisch ontwerp te optimaliseren.

Een groot voordeel hierbij is de mogelijkheid om de invloed van de inter- en intrapersoonlijke variaties in weefsels te analyseren en zo bij het optimale sensorontwerp een zo robuust mogelijk sensoralgoritme te realiseren. Zo hebben we bijvoorbeeld de optische respons van een sensor op tienduizenden verschillende huidconfiguraties gesimuleerd. Deze Monte Carlo analyses worden ook ingezet als service voor bedrijven ter ondersteuning van hun fotonische sensor ontwikkeling.

We richten ons binnen de medische fotonische instrumenten onder andere op de domeinen: retinal imaging, wearables (bijvoorbeeld photonic health patches en smart bandages) en ultragevoelige optische ultrasound transducenten.

Retinal Imaging

TNO ontwikkelt innovatieve retinal imaging devices met nieuwe diagnostische functies gebaseerd op multi-spectrale weefseloptica.

Het oog is de enige plek in het lichaam waar je direct zicht hebt op bloedvaten en zenuwstructuren. Naast het verbeteren van diagnostiek van oogziektes wordt daarom ook gewerkt aan de detectie van systemische ziektes zoals Alzheimer en Parkinson en cardiovasculaire aandoeningen.

Daarnaast wordt gewerkt aan compacte, draagbare oplossingen voor een snelle diagnose door bijvoorbeeld de huisarts en ambulancepersoneel. Zie ook de startup Retinascope.

Integrated photonic ultrasonic transducers

Bij geïntegreerde fotonica wordt licht op (zeer) kleine silicium chips gemanipuleerd om zeer compacte en gevoelige systemen en sensoren te maken. Bij TNO worden innovatieve geïntegreerde optische sensoren ontwikkeld voor medische ultrasound toepassingen. Het wordt hiermee mogelijk om met zeer grote gevoeligheid de akoestische signalen op te vangen. Dankzij de grotere gevoeligheid wordt het mogelijk om afbeeldingen dieper in het weefsel te maken of afbeeldingen met een hogere resolutie te maken met behulp van hogere ultrasound frequenties.

Photonic health patches en wearables

De technologische ontwikkelingen op het gebied van dunne, flexibele elektronica en lichtbronnen maken de ontwikkeling van innovatieve kleine, handzame en goedkope fotonische wearables en health patches mogelijk. Te denken valt aan op fotonica gebaseerde sensoren die gezondheidsparameters monitoren en de gebruiker feedback geven over hun gezondheidstoestand met daarbij een advies over te nemen maatregelen om hun gezondheid te bevorderen.

Een voorbeeld is het monitoren van de zuurstofsaturatie van het bloed in een optische pleister bij een coronapatiënt, of het monitoren van de wondgenezing na een borstamputatie door middel van sensoren in het verband.

Man die health patch op zijn borst draagt
Photonic health patch

Ring resonator biosensing

Ring resonators zijn zeer gevoelige geïntegreerde fotonica sensoren. Het point of care meten van de biomarkers in (bloed)samples wordt mogelijk gemaakt door Ring Resonator technologie te combineren met biochemische assays. Op een silicium chip van slechts 1 mm2 kunnen tientallen gevoelige sensorringen worden geplaatst die ieder afzonderlijk kunnen worden uitgelezen: multiplexen. Zo wordt het mogelijk om in een zeer klein sample veel biomarkers te meten. In 2018 is er op het gebied van deze technologie een TNO spin-off bedrijf opgericht: Delta Diagnostics.

Flyer TOMCA

Bij het ontwerp van optische sensoren in wearables, smartwatches en netvliescamera’s is kennis over de licht-weefselinteractie cruciaal. Met TOMCA simuleert TNO hoe het licht door het weefsel gaat en ontwikkelt op basis daarvan inclusieve robuuste algoritmes.

Flyer QRI Device

Het oog is de enige plek in het menselijk lichaam waar je directe visuele toegang hebt tot zowel neurale als vasculaire structuren. TNO’s innovatieve netvliescamera QRI beeldt, onder andere, de verdeling van zuurstof in het netvlies af om zo vroegtijdig ziektes te detecteren.

Flyer Model Eyes

Voordat prototypes van netvliescamera’s op mensen getest worden, worden deze eerst uitvoerig getest op modelogen. TNO ontwerpt geavanceerde modelogen voor de validatie van netvliescamera’s.

Laat je verder inspireren

17 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO Semicon Innovation Day 2024

Informatietype:
Evenement
TNO Semicon Innovation Day op 17 april 2024 is bedoeld als aanjager van technologische vooruitgang en samenwerking binnen het ecosysteem.
Startdatum:
Locatie:
Conference Centre, High Tech Campus Eindhoven

Een partnerschap om de EUV-droom te verwezenlijken

Informatietype:
Insight
22 december 2023

Samenwerking TNO en Airbus voor ontwikkeling van een grondstation voor uitwisseling quantumsleutels in de ruimte

Informatietype:
Nieuws
15 november 2023

TNO-blik op 2030: Quantumtechnologie luidt nieuw tijdperk in

Informatietype:
Insight
29 augustus 2023

Duurzame, betaalbare medische apparatuur

Informatietype:
Insight
14 februari 2023