Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

De TNO Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden die zonder last of ruggespraak bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Bij de voorzitter en 3 leden gebeurt dit op voordracht van de Minister Economische Zaken en Klimaat (waarvan één op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad). 3 leden worden op voordracht van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen benoemd.

TNO Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht. Van links naar rechts: Baptiest Coopmans, Hester Bijl, Gijs de Vries, Louise Verheij van Wijk, Marko Hekkert, Peter van Laarhoven  en Jolanda Lamse-Minderhoud.

Van links naar rechts: Baptiest Coopmans, Hester Bijl, Gijs de Vries, Louise Verheij van Wijk, Marko Hekkert, Peter van Laarhoven  en Jolanda Lamse-Minderhoud.

De huidige samenstelling van de TNO Raad van Toezicht is:

  • Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)
  • Prof. dr. ir. drs. H. (Hester) Bijl
  • Ir. J.B.P. (Baptiest) Coopmans
  • Prof. dr. M.P. (Marko) Hekkert
  • Dr. ir. P.J.M. (Peter) van Laarhoven (vicevoorzitter)
  • J.D. (Jolanda) Lamse-Minderhoud RA
  • Ir. L. (Louise) Verheij van Wijk
  • Dr. mr. ir. W.C.A.  (Aloys) Maas, secretaris