Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

De TNO Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die zonder last of ruggespraak bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Bij de voorzitter en drie leden gebeurt dit op voordracht van de Minister Economische Zaken (waarvan één op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad). Drie leden worden op voordracht van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen benoemd.

De huidige samenstelling van de TNO Raad van Toezicht is:
Dr. C.A. Linse (voorzitter)
Prof. dr. J.M. Bensing
jkvr. ir. I.H.J. Vanden Berghe
Dr. ir. P.J.M. van Laarhoven
Mw. J.D. Lamse-Minderhoud
I.G.C. Faber MBA
Prof.dr.ir. P.P.C.C. Verbeek

Dr. mr. ir. Aloys Maas, secretaris

Organisatie

Dr. mr. ir. Aloys Maas

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.