Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

De TNO Raad van Toezicht bestaat uit 7 leden die zonder last of ruggespraak bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Bij de voorzitter en 3 leden gebeurt dit op voordracht van de Minister Economische Zaken en Klimaat (waarvan één op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad). 3 leden worden op voordracht van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen benoemd.

tno-raad_van_toezicht_edv1239_09022022_1200_627

Samenstelling RvT tot 1 mei 2022. Van links naar rechts: Jolanda Lamse-Minderhoud, Baptiest Coopmans, Hester Bijl, Peter van Laarhoven, Louise Verheij van Wijk, Gijs de Vries en Peter-Paul Verbeek.

De huidige samenstelling van de TNO Raad van Toezicht is:

  • Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)
  • Prof. dr. ir. drs. H. (Hester) Bijl
  • Ir. J.B.P. (Baptiest) Coopmans
  • Prof. dr. M.P. (Marko) Hekkert (m.i.v. 1 mei 2022)
  • Dr. ir. P.J.M. (Peter) van Laarhoven (vicevoorzitter)
  • J.D. (Jolanda) Lamse-Minderhoud RA
  • Ir. L. (Louise) Verheij van Wijk
  • Dr. mr. ir. W.C.A.  (Aloys) Maas, secretaris