Direct naar de inhoud

Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

De TNO Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden die zonder last of ruggespraak bij Koninklijk Besluit worden benoemd. Bij de voorzitter en drie leden gebeurt dit op voordracht van de Minister Economische Zaken en Klimaat (waarvan één op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad). Drie leden worden op voordracht van de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen benoemd.

Van links naar rechts: Jolanda Lamse-Minderhoud, Baptiest Coopmans, Hester Bijl, Peter van Laarhoven, Louise Verheij van Wijk, Gijs de Vries en Peter-Paul Verbeek.

De huidige samenstelling van de TNO Raad van Toezicht is:
Mr. P.G. (Gijs) de Vries (voorzitter)
prof. dr. ir. drs. H. (Hester) Bijl
ir. J.B.P. (Baptiest) Coopmans
Dr. ir. P.J.M. (Peter) van Laarhoven (vicevoorzitter)
J.D. (Jolanda) Lamse-Minderhoud RA
Ir. L. (Louise) Verheij van Wijk
Prof. dr. ir. P.P.C.C. (Peter-Paul) Verbeek

Dr. mr. ir. W.C.A.  (Aloys) Maas, secretaris

Reglement TNO Raad van Toezicht
Organisatie
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.