Hoogwaardige optische componenten

Thema:
Hoogwaardige optische componenten

TNO heeft een unieke expertise op het gebied van hoogwaardige optische componenten, oftewel High-End Optics Manufacturing. Wij maken klantspecifieke componenten, zoals spiegels en lenzen, die in innovatieve en compacte systemen worden geïntegreerd en zo leiden tot nieuwe producten voor bijvoorbeeld de ruimtevaart.

Waar de optische werkplaats in Delft van oudsher met name benut werd voor intern gebruik, is het TNO Centre for Optics Manufacturing nu ook partner en leverancier voor internationale instituten en bedrijven. 'We zijn in staat om hoogwaardige optische componenten te maken en deze in te bouwen in complete optische systemen – een unieke combinatie', legt Merijn Voets uit, business developer Optics Manufacturing TNO. ‘ Het gaat daarbij om procesontwikkeling, het maken van prototypes en one-offs. We ontwikkelen innovatieve oplossingen en (eenmalige) high-end toepassingen. We maken geen series. Daarom zijn we ook geen concurrent van de industrie.’

Freeform optics

De focus ligt op vrijevormoptiek, oftewel freeform optics. Waar conventionele lenzen en spiegels met een eenvoudige (bolle of holle) vorm hun beperkingen hebben, kunnen asferische of freeform lenzen en spiegels dankzij hun complexere oppervlak – bijvoorbeeld een lens in de vorm van een banaan of paardenzadel – wel bepaalde lichtstraalgangen voor elkaar krijgen. Wat voorheen met meerdere lenzen werd bewerkstelligd, kan nu met één of enkele speciale freeform lenzen. Door deze nieuwe componenten toe te passen, is het bovendien mogelijk om hoge resolutie optische systemen te ontwikkelen, met gelijke of betere prestaties, die kleiner, compacter en lichter zijn. Dat is een grote plus voor bijvoorbeeld ruimtevaartinstrumenten.

Nauwkeurig maken en meten

Freeform lenzen en spiegels zijn door hun bijzondere vormen lastiger te maken, testen en meten. Daarom investeren we ook in apparatuur om optische componenten nauwkeurig te meten. Naast next generation-meetapparatuur heeft TNO de beschikking over apparatuur voor het extreem hoogwaardig afwerken van het optische oppervlak – onder meer MRF polishing (Magnetorheological finishing) – en het aanbrengen van speciale coatings, waaronder een innovatieve zilvercoating.

‘Onze specifieke expertise op het vlak van optica in de combinatie met de juiste apparatuur stelt ons in staat bijzondere, complexe en nauwkeurige instrumenten te ontwikkelen voor extreme omstandigheden en ze te meten’, benadrukt Voets, ‘Dat kunnen niet veel bedrijven of kennisinstituten. Daarnaast kunnen we advies geven over maakbaarheid en productkosten. Met dit complete pakket aan vaardigheden helpen we onze klanten en de (Nederlandse) industrie vooruit.’

Toepassingen

Het TNO Centre for Optics Manufacturing werkt op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, meten en het uiteindelijk bouwen van unieke optische producten samen met allerlei partners. Naast componenten voor ruimtevaarttoepassingen worden ook in ziekenhuis-, lithografie- en communicatieapparatuur freeform optics verwerkt. Zo is lasersatellietcommunicatie een nieuwe markt. We werken bijvoorbeeld aan zogenoemde optische Satcom-systemen waarin een door TNO ontwikkelde vrijevormspiegel zit: een FSM (Fine Steering Mirror).

Laat je verder inspireren

20 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO-blik op 2030: Grip op klimaatverandering vanuit de ruimte

Informatietype:
Insight
14 november 2022

Broeikasgasuitstoot is een belangrijke oorzak van klimaatverandering en moet daarom snel worden teruggedrongen. En dat is niet makkelijk, want het blijkt lastig om de grootste vervuilers met zekerheid aan te wijzen. TNO werkt aan nieuwe satelliettechnologie die dat wél mogelijk maakt.

Aardobservatie: onze planeet in beeld

Informatietype:
Artikel

Met satellieten voor aardobservatie brengen we onze planeet in beeld. TNO kent een lange geschiedenis in ontwikkelen van instrumenten die onze planeet bekijken.

SmallCAT lasercommunicatiesysteem geleverd voor integratie in Noors ruimtevaartuig NORSAT-TD

Informatietype:
Nieuws
26 september 2022

SmallCAT gebruikt nieuwe optische communicatietechnologie om via satellieten informatie naar de aarde te verzenden. Deze technologie, die werkt met onzichtbare lichtsignalen, maakt veel snellere gegevensoverdracht mogelijk dan de radiofrequenties die momenteel overal voor communicatie worden gebruikt.

Data succesvol verstuurd via lasercommunicatie tussen optische grondstations over 10 km afstand

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022

Geslaagde veldproef met optische lasercommunicatieverbinding over 10 km. Bij laser-satellietcommunicatie wordt gebruik gemaakt van satellieten die informatie verzenden naar de aarde in de vorm van onzichtbare lichtsignalen.

Aardobservatie biedt duidelijkheid in stikstofprobleem

Informatietype:
Nieuws
23 juni 2022

TNO is bezig met de ontwikkeling van een satellietinstrument dat voor het eerst de uitstoot en verspreiding van ammoniak nauwkeurig kan meten. Ammoniak is verantwoordelijk voor het grootste deel van Nederlandse stikstofemissie en -depositie. De satelliet kan in 2025 operationeel zijn. Deze innovatie kan bijdragen aan de verfijning van metingen van stikstof. Door satellietinformatie toe te voegen aan het huidige meet- en rekensysteem, kunnen emissies direct bij de bron worden gemeten en kan beter gemonitord worden wat het effect is van de maatregelen om de stikstofdepositie te verlagen. Zo kunnen op termijn kosten worden bespaard.