TNO ondersteunt Uruguay in gebruik satellietdata bij voorspelling luchtkwaliteit

Thema:
Ruimtevaart en wetenschappelijke instrumentatie
16 januari 2024

Vanaf vandaag wordt Nederlandse kennis en expertise in emissiemonitoring gedeeld met Uruguay om hen te ondersteunen bij het meten van de luchtkwaliteit en lokale emissies. TNO doet dit in opdracht van het Uruguayaanse Ministerie van Milieu. Nederland heeft een wereldwijd erkende toppositie op het gebied van emissiemonitoring, dankzij het succes van het Nederlandse TROPOMI satellietinstrument dat dagelijks wereldwijd luchtvervuiling meet. Het uiteindelijke doel van deze samenwerking is het opzetten van een systeem waarmee de luchtvervuiling in Uruguay continu gemonitord en voorspeld wordt. Eerder beschreef TNO in een paper dat de opgebouwde expertise kansen biedt voor Nederland om een gidsland te worden op het gebied van internationale emissiemonitoring.

tno_edv5893

TNO heeft veel ervaring in de ontwikkeling van satellietinstrumenten en het meten van emissies aan de hand van satellietdata en atmosferische simulaties. We zijn verheugd dat we deze expertise kunnen inzetten om Uruguay bij te staan in hun specifieke behoeften op het gebied van emissiemonitoring.

Anton Leemhuis

Directeur Aardobservatie, TNO

Luchtvervuiling is een wereldwijd gezondheidsprobleem. Om effectief beleid tegen luchtvervuiling te maken, is nauwkeurige data van essentieel belang. Over het algemeen doen landen dit via landelijke meetnetten op de grond. Voor landen die echter over minder grondmeetinfrastructuur beschikken, biedt de vrij beschikbare data van satellieten, bijvoorbeeld van het TROPOMI-instrument van de Sentinel-5p-satelliet van ESA, uitkomst.

Bringing_air_pollution_into_focus
Luchtverontreiniging meten vanuit de ruimte

Hoge concentraties luchtvervuiling in Uruguay

In het project met het Uruguayaanse Ministerie van Milieu onderzoekt TNO de mogelijkheden om satellietgegevens te gebruiken voor landelijke detectie van hoge concentraties luchtvervuiling in Uruguay. Verder traint TNO ook de medewerkers van het ministerie in het gebruik van haar LOTOS-EUROS simulatiemodel voor luchtkwaliteit. Dit model kan naast satellietgegevens worden gebruikt om voorspellingen te maken over de luchtkwaliteit. Momenteel wordt dit model actief gebruikt voor dagelijkse luchtkwaliteitsvoorspellingen als onderdeel van de Copernicus Atmosphere Monitoring service, een gezamenlijk initiatief van het Europees Comité en het Europese ruimtevaartagentschap (ESA). "Door grondmetingen, satellietwaarnemingen en modellen van gerapporteerde emissies te combineren, kunnen we de luchtkwaliteit van een land het best voorspellen," aldus Leemhuis.

Nederlandse expertise

Nederland heeft veel ervaring in het realiseren van aardobservatiemissies voor het monitoren van luchtvervuiling, stikstof en broeikasgassen. Dit komt onder andere door de wetenschappelijke samenwerking van TNO met partners KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), SRON (Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek) en de Technische Universiteit Delft in het Clear Air consortium. Een concreet voorbeeld is het Nederlandse satellietinstrument TROPOMI, waarvan het optische hart voor een groot deel door TNO is ontworpen. Sinds 2017 meet deze baanbrekende innovatie 24/7 wereldwijd de atmosfeer, inclusief stikstofdioxide, methaan, fijnstof en ozon. Leemhuis: "Dit project met onze partners in Uruguay illustreert hoe de Nederlandse kennisbasis leidt tot praktische toepassingen en nieuwe mogelijkheden, zowel voor overheidsinitiatieven als in de particuliere sector. Het toont aan hoe onze expertise waardevol kan zijn binnen internationale ontwikkelingen.”

Meer lezen over Nederlands expertise in ruimtevaart

Laat je inspireren

30 resultaten, getoond 1 t/m 5

Space systems engineering

Informatietype:
Artikel
28 juni 2024
TNO Space systems engineering ontwikkelt ontwerpen, prototypes en vluchthardware voor optische satellietsystemen en optische systemen voor wetenschappelijke instrumenten.

Nederland stap dichterbij ecosysteem voor lasersatellietcommunicatie

Informatietype:
Nieuws
13 maart 2024

ESA kiest Nederlands satellietsysteem voor lokale emissiemonitoring

Informatietype:
Nieuws
21 februari 2024

Nederlands satellietinstrument verstuurt voor het eerst data via laser naar aarde

Informatietype:
Nieuws
24 januari 2024

Onderzoekers pleiten voor gidsrol Nederland in wereldwijde methaanmonitoring

Informatietype:
Nieuws
30 november 2023