Raad voor het Defensieonderzoek

De Raad voor het Defensieonderzoek bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO. Het defensiedeel omvat de 15 afdelingen van de unit Defensie en Veiligheid waarvoor defensieonderzoek de voornaamste activiteit vormt. Leden van de Raad worden benoemd en ontslagen bij Koninklijk Besluit.

TNO Raad voor het Defensieonderzoek en secretaris

De huidige samenstelling van de TNO Raad voor het Defensieonderzoek is:

  • Ir. M.G.L.H. (Maarten) Tossings, voorzitter
  • Mr. M. (Marc) Gazenbeek, vice-voorzitter
  • Genmaj A. (André) Steur
  • Ir. M.J. (Marja) Eijkman
  • Drs. A.P. (Auke) Venema
  • Ir. H.F. (Harold) Bousché, secretaris