Organisatiestructuur

TNO is in 1932 opgericht, bij wet de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek. Ons doel is om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke organisatie hebben we een onafhankelijke positie. Onze organisatie bestaat uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, Raad voor het Defensieonderzoek, services-organisatie en 6 units.

Raad van Toezicht

De TNO Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en deze met raad bij te staan.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

Raad voor het Defensieonderzoek

Naast de Raad van Bestuur staat de Raad voor het Defensieonderzoek. Deze bepaalt, met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur, het beleid ten aanzien van het defensiedeel van TNO.

Services-organisatie en units

TNO heeft een services-organisatie en units.

Services organisatie:

  • Human Resources (HR)

  • Business Information & Operations Services (BIOS)

  • Marketing & Communications (M&C)

  • Finance, Procurement, Legal (FP&L)

  • Strategy

Units:

Alle units beschikken over meerdere expertisegroepen.

Benieuwd wat ons drijft?

Lees onze missie en strategie.