Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden (vlnr.), Wim Nagtegaal (COO), Jos Keurentjes (CSO), Cis Marring (CFO) en Paul de Krom (CEO).

De leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd, de voorzitter en één lid op voordracht van de Minister van Economische Zaken, één lid op voordracht van de Minister van Defensie.

Organisatie

Dr. mr. ir. Aloys Maas

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.