Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden (vlnr.), Peter Werkhoven (CSO), Paul de Krom (CEO), Cis Marring (CFO) en Maarten Tossings (COO).

De leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd, één lid op voordracht van de Minister van Defensie en de overige leden (inclusief de voorzitter) op voordracht van de Minister Economische Zaken en Klimaat.

Organisatie
Contact

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.