Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden (vlnr.), Paul de Krom (CEO), Cis Marring (CFO), Wim Nagtegaal (COO) en Jos Keurentjes (CSO).

De leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd, de voorzitter en één lid op voordracht van de Minister van Economische Zaken, één lid op voordracht van de Minister van Defensie.

Organisatie

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.