Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de organisatie en heeft alle bevoegdheden, voor zover die niet bij of krachtens de TNO-wet aan andere organen is opgedragen.

De Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit drie leden (vlnr) Tjark Tjin-A-Tsoi (CEO), Susan Swarte (CFO) en Maarten Tossings (COO).

raad-van-bestuur-kleiner

Curriculum Vitae dr Tjark Tjin-A-Tsoi, Voorzitter Raad van Bestuur en CEO

dr T.B.P.M. (Tjark) Tjin-A-Tsoi (Paramaribo, Suriname, 31 januari 1966) is sinds 1 juni 2022 lid van de TNO Raad van Bestuur en Chief Executive Officer.

Curriculum Vitae Drs. Susan M. Swarte RC, Chief Financial Officer

Drs. S.M (Susan) Swarte RC (Noordoostpolder, 24 juli 1968) is sinds 1 mei 2021 lid van de TNO Raad van Bestuur en Chief Financial Officer.

Curriculum Vitae Maarten Tossings, Chief Operating Officer

Maarten Tossings, schout-bij-nacht, is sinds 15 maart 2019 lid van de Raad van Bestuur van TNO en Chief Operating Officer (COO). Voorts is hij voorzitter van de Raad voor het Defensieonderzoek (RDO).

Reglement Raad van Bestuur

Dit Reglement Raad van Bestuur regelt het collectief bestuur, samenstelling, verantwoordelijkheden en werkwijze van de Raad van Bestuur van de Organisatie, zoals bepaald in artikel 15 van de TNO-wet.

Reglement TNO Raad van Bestuur - Bijlage I: Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur