Units

TNO is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie. Doelgericht innoveren, dat is waar we voor staan. We ontwikkelen kennis niet om de kennis, maar om de praktische toepassing. We geloven in gezamenlijke creatie van waarde op maatschappelijk én economisch vlak en richten ons op innovaties voor 9 domeinen.

Bouw, infra en maritiem

Bouw, Infra en Maritiem innoveert volop, omdat bouw, infrastructuur, maritiem en 'offshore' essentieel zijn voor de economie en leefbaarheid van ons land.

Energietransitie

De ambitie van Energietransitie is om samen met kennisinstellingen, bedrijven en de overheid de energietransitie te versnellen.

Industrie

De Nederlandse industrie hoort bij de wereldtop. Innoveren is noodzakelijk om die positie te behouden én om de maatschappij verder te ontwikkelen.

Strategische analyses en beleid

Hoe versnellen we de energietransitie, hoe moet de innovatieagenda eruit zien en welk type jachtvliegtuig heeft onze krijgsmacht nodig? Bij het oplossen van grote maatschappelijk vraagstukken zijn veel partijen betrokken. Wij helpen overheid, sectoren en organisaties bij het nemen van besluiten.

Defensie en veiligheid

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Daarom zetten we onze kennis en technologie in om innovaties te creëren voor mensen die zich inzetten voor onze vrede en veiligheid.

Gezond leven

Ziekten en chronische aandoeningen gerelateerd aan onze leefstijl nemen toe. We moeten daarom op een andere manier naar gezondheid en zorg kijken. En preventie en behandeling combineren.

Informatie en communicatietechnologie

ICT biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en zorgt voor innovatie en economische groei.

Mobiliteit en logistiek

We leven in een veranderende wereld vol uitdagingen. Denk aan urbanisatie, vergrijzing, digitalisering, automatisering en de energietransitie. Het is onze ambitie om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten en het welzijn van de maatschappij te verbeteren door de veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid van mobiliteit en logistiek te verhogen.

Circulaire economie, milieu en duurzame chemische industrie

We moeten toe naar een volledig duurzame en circulaire economie in 2050. Dat vraagt om hergebruik van materialen, werken aan een schoner milieu én minder uitstoot van CO2.