Steven Dhondt

Steven Dhondt

Functie:
Professor Workplace Innovation
Steven Dhondt

Ik houd me voornamelijk bezig met de impact van de nieuwste technologieën op organisaties en op de bestaande werkwijzen. Bij TNO coördineer ik het onderzoeksprogramma Smart Working, dat inzichten ontwikkelt over de invloed van de toepassing van robotica en digitalisering op de dagelijkse praktijk van organisaties.

Onderzoeksgebied

In de media wordt veel gesproken over de platformeconomie, cobotisering van de industrie en andere nieuwe ontwikkelingen binnen de (Nederlandse) economie. Het meeste van dit onderzoek hangt samen met het werk van mijn team. In de afgelopen jaren heb ik de ontwikkeling op het gebied van blockchain in de gezondheidszorg en het onderwijs op de voet gevolgd, aansluitend op de blockchain-initiatieven (Techruption) van TNO. Smart Working houdt in dat er nieuwe werkwijzen worden ingevoerd in organisaties en in de samenleving, op basis van slimme systemen en slimme werknemers. Ik zie het als een uitdaging om deze omschakeling mogelijk te maken. Ook geloof ik dat innovatie op de werkplek de enige manier is waarop we deze slimme omschakeling kunnen maken. Naast mijn onderzoekswerk coördineerde ik in de afgelopen vier jaar ook het European Workplace Innovation Network (EUWIN) voor de Europese Commissie (DG GROW).

Recente resultaten

Grote meerjarige projecten:

 • SBO Paradigms4.0-project (2018-2022; € 2,3 miljoen; hoofdcoördinator en schrijver van project). Samenwerking van KU Leuven (CeSO, HIVA, Engineering), Antwerp Management School, TNO
 • H2020 Beyond4.0 (2019-2023; € 3 miljoen; hoofdcoördinator en schrijver van project; nu wetenschappelijk coördinator). Samenwerking met acht belangrijke onderzoeksgroepen in Europa (waaronder prof. Marianna Mazzucato; IIPP London)
 • NWO-Min I&W SHAREHOUSE-project (2019-2023; € 3 miljoen; wetenschappelijk coördinator van voorstel). Samenwerking tussen STC, Erasmus Universiteit, verschillende hogescholen; 10 bedrijven
 • EU H2020 GI-NI (hoofdauteur) (€ 3 miljoen) (website in ontwikkeling) NWO LLEAD (€ 600.000)
 • TKI Dinalog – Sharehouse 2 – € 200.000

Belangrijke vertegenwoordigingen:

 • 2017: Benoeming tot de Wetenschappelijke raad voor het centrale wetenschappelijke onderzoekscentrum 'Sozialforshungsstelle Dortmund der TU Dortmund' (sfs-TU Dortmund Germany)
 • 2019: Door het DG for Research and Innovation uitgenodigd voor deelname aan een deskundigenpanel over Horizon Europe 2021-2017 als een van de drie deskundigen op het gebied van sociale wetenschappen, Brussel.
 • 8-4-2019: Uitgenodigd door de Nederlandse overheid en de overheid van Singapore als een van de vijftien toonaangevende Nederlandse vertegenwoordigers op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied voor een avond met ministers en vertegenwoordigers van Singapore.
 • 3-7-2019: Uitgenodigd door de Finse voorzitter van de Raad van de Europese Unie voor een presentatie tijdens de High Level Conferentie inzake concurrentievermogen (Helsinki, Finland) over 'Understanding new technology and work organisation. Workplace Innovation as a driving force for new technology adoption.'

Begeleiding van promovendi

 • Michiel Bal (SBO Paradigms4.0-project ; financiering voor 4 jaar)
 • Mirella Schrijvers (VP204 Future of Work + financiering Universiteit Utrecht)

Belangrijkste publicaties

 • Dhondt, S. (2019) Blockchain as a necessary building block for Integrated Care ecosystems? In: Mohr, B., Dessers, E. Designing Integrated Care Ecosystems: a socio-technical perspective. Springer (2019)
 • Huyse, L. & Dhondt, S. (red.). Onverwerkt verleden. Een update na dertig jaren. Leuven: Kritak (“Unfinished business. An update after thirty years.”) (September 2020) (Boek)
 • Dhondt, S. (2021). Workplace innovation: Concept and basic principles. In R. Kopp, R. Senderek & B. Dworschak (red.), Workplace innovation and leadership (pag. 41-54). Gevelsberg: Verlag Andreas Kohlhage.
 • Dhondt, S., Oeij, P.R.A., & Pot, F.D. (2021). Digital transformation of work: spillover effects of workplace innovation on social Innovation. In J. Howaldt, C. Kaletka, & A. Schröder (red.). A Research Agenda for Social Innovation (pag. 99-116). Edward Elgar Publishing.
 • Dhondt, S., Kraan, K.O. & Bal, M. (2021) Organisation, technological change and skills use over time: a longitudinal study on linked employee surveys. New Technology, Work and Employment, 1–20. (Gepubliceerd: 31 december 2021)

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden