Steven Dhondt

Steven Dhondt

Functie:
Senior scientist at TNO and Professor at KU Leuven on Workplace Innovation
Steven Dhondt

Ik houd me voornamelijk bezig met de impact van de nieuwste technologieën op organisaties en op de bestaande werkwijzen. Bij TNO coördineer ik het onderzoeksprogramma Smart Working, dat inzichten ontwikkelt over de invloed van de toepassing van robotica en digitalisering op de dagelijkse praktijk van organisaties.

Leerstoel

Workplace innovation (KU Leuven).

Onderzoeksgebied

In de media wordt veel gesproken over de platformeconomie, cobotisering van de industrie en andere nieuwe ontwikkelingen binnen de (Nederlandse) economie. Het meeste van dit onderzoek hangt samen met het werk van mijn team. In de afgelopen jaren heb ik de ontwikkeling op het gebied van AI in de industrie.

Smart Working houdt in dat er nieuwe werkwijzen worden ingevoerd in organisaties en in de samenleving, op basis van slimme systemen en slimme werknemers. Ik zie het als een uitdaging om deze omschakeling mogelijk te maken. Ook geloof ik dat innovatie op de werkplek de enige manier is waarop we deze slimme omschakeling kunnen maken. Naast mijn onderzoekswerk coördineerde ik in de afgelopen vier jaar ook het European Workplace Innovation Network (EUWIN) en in het bestuur van Scientific Professors voor de Technical University of Dortmund (Sozial Forshungstelle).

Belangrijkste publicaties

  • Dhondt, S., Eekhout, I., Kraan, K., Goudswaard, A., Zoomer, T. (2023) Predictieve waarde van drie methoden om de toekomst van banen te schatten. Analyse op basis van de Werkbaarheidsmonitor en de LFS. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 39.1 91-106
  • https://doi.org/10.5117/TVA2023.1.008.DHON Dhondt, S. (2022) The positive employment impact of the Liideri programme European Journal of Workplace Innovation. Volume 7, Issue 1, April 2022, 20-28, DOI: 46364/ejwi.v7i1.907Dhondt, S., Dessers, E. (red.) (2022). Robot zoekt collega. Roeselaere: KRITAK.
  • .Oprins, E.,’t Hart, M., S. Dhondt (2022). Doorbraak in schreeuwend personeelstekort vraagt nieuw perspectief. Holland Management Review, 203/Juli-september, 36-50 (also part of NPOV for TNO Board of Directors)
  • Dhondt, S., Kraan, K.O. & Bal, M. (2021) Organisation, technological change and skills use over time: a longitudinal study on linked employee surveys. New Technology, Work and Employment, 1–20. (Published: 31 December 2021)

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden