Corporate Legal

Brieven, verzoekschriften, klachten en juridische documenten

  • in het kader van juridische procedures, onder meer bezwaarschriften
  • in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • met betrekking tot een specifieke klacht over het handelen van TNO in zijn algemeenheid, of een medewerker van TNO in het bijzonder

dienen schriftelijk te worden gericht aan:

TNO Raad van Bestuur
t.a.v. de afdeling Corporate Legal
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

Elektronisch (e-mail, fax, etc.) verzonden klachten en informatieverzoeken, zoals een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), worden niet in behandeling genomen. Alleen indien deze schriftelijk zijn ingediend, kunnen deze worden beantwoord.

Daarnaast zal indien u verzoekschriften in het kader van bestuursrechtelijke vragen naar een andere afdeling stuurt dan hierboven aangegeven, de termijn zoals genoemd in de betreffende wet pas aanvangen op het moment dat deze ontvangen is bij de Raad van Bestuur, het bestuursorgaan van TNO.

Bij vragen, specifieke verzoeken en opmerkingen met betrekking tot de juridische status van TNO en overige juridische kwesties kunt u naast schriftelijk ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Corporate Legal 088 866 62 94 of per e-mail.

TNO Computer Incident Response Team (CERT)

TNOCert coördineert de oplossing van IT-security-incidenten in verband met TNO. Lees verder

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites TNO.NL (www.tno.nl) en TNOTIME (time.tno.nl) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Op... Lees verder

Privacystatement

Op deze pagina leest u wat TNO doet met uw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze u uw rechten op basis van de privacywetgeving kunt uitoefenen. Lees verder
Contact

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.