Direct naar de inhoud

Corporate Legal & Compliance

Brieven, verzoekschriften, vragen, klachten en juridische documenten

  • in het kader van juridische procedures, onder meer bezwaarschriften
  • in het kader van de Wet Open Overheid (Woo-verzoeken)
  • met betrekking tot een specifieke klacht over het handelen van TNO in zijn algemeenheid, of een medewerker van TNO in het bijzonder
  • met betrekking tot de juridische status van TNO
  • of enige andere juridische kwestie

kunnen schriftelijk worden gericht aan:

TNO Raad van Bestuur
t.a.v. de afdeling Corporate Legal & Compliance
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

dan wel per e-mail:

  • ten aanzien van Woo-verzoeken aan: [email protected]
  • ten aanzien van overige juridische brieven, verzoekschriften, vragen, klachten of juridische documenten aan [email protected]

Indien u kiest voor de schriftelijke route wordt geadviseerd uw brief, verzoekschrift, vraag, klacht of juridisch document per aangetekende post te verzenden.

Houd u er rekening mee dat indien u uw brief, verzoekschrift, vraag, klacht of juridisch document naar een andere afdeling stuurt dan hierboven aangegeven, of op een andere wijze verzendt zoals hierboven aangegeven, de termijn zoals genoemd in de bijbehorende wet pas aanvangt op het moment dat deze ontvangen is bij de Raad van Bestuur, afdeling Corporate Legal & Compliance.

Woo contactfunctionaris

Op grond van artikel 4.7 Woo heeft TNO Woo contactfunctionarissen aangewezen. Bij vragen over welke informatie beschikbaar is of over de behandeling van uw Woo-verzoek, kunt u met de Woo contactfunctionarissen contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected]

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO
Externe Klachtenregeling
Algemeen

Disclaimer TNO.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website TNO.NL (www.tno.nl) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Op andere websites van TNO... Lees verder
Algemeen

Privacystatement

Op deze pagina lees je wat TNO doet met jouw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees verder
Contact met TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.