skipttomaincontent

Corporate Legal

Brieven, verzoekschriften, klachten en juridische documenten

  • in het kader van juridische procedures, onder meer bezwaarschriften
  • in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
  • met betrekking tot een specifieke klacht over het handelen van TNO in zijn algemeenheid, of een medewerker van TNO in het bijzonder

dienen schriftelijk te worden gericht aan:

TNO Raad van Bestuur
t.a.v. de afdeling Corporate Legal
Postbus 96800
2509 JE Den Haag

Elektronisch (e-mail, fax, etc.) verzonden klachten en informatieverzoeken, zoals een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), worden niet in behandeling genomen. Alleen indien deze schriftelijk zijn ingediend, kunnen deze worden beantwoord.

Daarnaast zal indien u verzoekschriften in het kader van bestuursrechtelijke vragen naar een andere afdeling stuurt dan hierboven aangegeven, de termijn zoals genoemd in de betreffende wet pas aanvangen op het moment dat deze ontvangen is bij de Raad van Bestuur, het bestuursorgaan van TNO.

TNO kan voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van de Wob een vergoeding in rekening brengen. Voor informatie hierover wordt u verwezen naar het document 'Regeling tarieven Wob'.

Bij vragen, specifieke verzoeken en opmerkingen met betrekking tot de juridische status van TNO en overige juridische kwesties kunt u naast schriftelijk ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Corporate Legal 088 866 62 94 of per e-mail.

Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO
Externe Klachtenregeling
Algemeen

Disclaimer TNO.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website TNO.NL (www.tno.nl) van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO. Op andere websites van TNO... Lees verder
Algemeen

Privacystatement

Op deze pagina lees je wat TNO doet met jouw gegevens, hoe TNO deze beschermt en op welke wijze je jouw rechten op basis van de AVG kunt uitoefenen. Lees verder
Contact met TNO
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.