Bij TNO denken we mee over de toekomst van de zorg voor de jeugd. Gemeenten zijn verantwoordelijk geworden voor een goed zorgaanbod, dat beantwoordt aan de vraag van kinderen, jongeren en ouders. De oplossing ligt in de gemeenschap: betrek kinderen, jongeren, ouders en de sociale omgeving bij het veilig en gezond opgroeien.

De projecten waaraan TNO werkt, zijn bedoeld om jongeren een goede start te geven. Als je mensen langs de kant laat staan, kost dat de samenleving alleen maar geld. TNO wil er samen met onze partners voor zorgen dat alle mensen kunnen participeren in de maatschappij.

Eén gezin, één plan

Van aanbodgerichte naar vraaggerichte zorg, afgestemd op multiprobleemgezinnen, dat is het doel van het project Eén gezin, één plan. Instellingen voor zorg en welzijn werken samen in wijkteams en bekijken welke hulp een kind nodig heeft en wie deze hulp het best kan bieden. TNO onderzoekt de mogelijkheden en voorwaarden om de jeugd, ouders en omgeving succesvol te betrekken bij de hulp.

Flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg

De zorg kan efficiënter als niet iedereen een standaardaanbod krijgt: het ene kind zou wat vaker langs moeten komen voor preventief gezondheidsonderzoek, de ouders van het andere kind zijn geholpen met een e-consult. Wij onderzoeken wat de effecten op lange termijn zijn van verschillende aanpakken: doen kinderen hierdoor vaker of minder vaak een beroep op de zorg, en zijn de ouders en zorginstanties tevreden?

Jongeren voorbereiden op de maatschappij

Sommige jongeren hebben een steuntje in de rug nodig om hun plaats in de maatschappij te vinden. Daarom werken we met scholen aan projecten om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een baan. Ook doen we bijvoorbeeld onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en organiseren we projecten op scholen om dat tegen te gaan.

Samenwerking

In al deze projecten is TNO onderzoekspartner. We participeren in een academische werkplaats: een proeftuin waarin partijen uit beleid, praktijk, onderwijs en onderzoek samen onderzoeksprojecten starten. Wilt u ook samenwerken? Hebt u bijvoorbeeld een idee om de zorg te verbeteren, dat u wilt laten onderzoeken? Of wilt u als gemeente via een kortdurend onderzoek snel antwoord op uw praktijkvraag? Neem dan contact met ons op.

Ons werk

Werkplaats SAMEN voor een betere zorg voor jeugd

De Werkplaats SAMEN is een samenwerkingsverband in de zorg voor jeugd dat bestaat uit (toekomstige) praktijkprofessionals, ouders, jongeren, docenten en lectoren van hogescholen, gemeenteambtenaren en... Lees verder

Contact

Dr. Symone Detmar

  • jeugdgezondheid
  • opvoeding
  • opgroeien
  • kwaliteit van leven