De energietransitie moet sneller

Thema:
Transitie naar een duurzaam energiesysteem
22 maart 2022

De energietransitie moet en kan in een hogere versnelling om de klimaatdoelstellingen daadwerkelijk te halen. De actuele geopolitieke ontwikkelingen en de wens om sneller onafhankelijk van gas te worden onderstrepen de urgentie van een versnelde energietransitie. Daarvoor is er op vele fronten actie nodig.

In een whitepaper schetst TNO voor een aantal dominante sectoren belangrijke opties waarmee de huidige ontwikkeling kan worden versneld. Duidelijk is dat de energietransitie veel meer vergt dan technologische oplossingen. Minstens zo belangrijk zijn kosten, gedrag en de beschikbaarheid van vakmensen.

Overzicht per sector

In de whitepaper richt TNO zich op de sectoren elektriciteit, industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, samen verantwoordelijk voor meer dan 80% van de Nederlandse broeikasgasemissies. Ook wordt aandacht besteed aan de brandstoffen voor de internationale lucht- en scheepvaart en aan het verminderen van consumptie als aangrijpingspunt voor reducties in de onderzochte sectoren.

De studie biedt per sector een overzicht wat er nodig is om de energietransitie te versnellen: waar zijn er al oplossingen voorhanden, waar zijn ze geïdentificeerd maar nog niet in gang gezet en op welke punten moeten er nog oplossingen worden ontwikkeld.

Bekijk in één oogopslag de graphic: overzicht van uitdagingen voor de diverse sectoren.

Katharina Andrés, hoofdauteur van de whitepaper: “De whitepaper is gebaseerd op eerdere TNO-onderzoeken en advies- en onderzoeksrapporten van andere partijen. In de paper hebben we ons beperkt tot 3 belangrijke maatregelen per sector ook al zijn er natuurlijk meer oplossingen dan wij nu schetsen.”

Maatregelen om te versnellen

Het oplossen van het gebrek aan mensen om de transitie te realiseren in de elektriciteitssector en in de gebouwde omgeving is cruciaal om de energietransitie te versnellen. Verder moet in de elektriciteitssector een nieuw marktmodel voorkomen dat de overgang naar zonne- en windenergie stagneert. In de gebouwde omgeving kan het verduurzamingstempo omhoog door slimmer te renoveren. Voor de verduurzaming van de industrie en de lucht- en scheepvaart is nog veel nieuwe technologische innovatie nodig. In de elektriciteitssector en voor de elektrificatie van de mobiliteit is het versneld aanleggen van netwerk- en laadcapaciteit een manier om sneller over te schakelen op schone energie.

Voor alle sectoren is ook de reductie van de consumptie belangrijk om sneller te verduurzamen, door een combinatie van gedrags- en systeemverandering. Ook het vroegtijdig en serieus betrekken van burgers bij klimaatbeleid, energieprojecten in de leefomgeving en de verduurzaming van huizen kan de transitie versnellen.

Integrale aanpak en kenniscoalitie

De whitepaper geeft beleidsmakers en experts bij overheden en bedrijfsleven een beknopt maar concreet overzicht van oplossingen waarmee de transitie versneld kan worden en laat zien wat daar voor nodig is. “Veel bij de energietransitie betrokkenen zijn wel deskundig op hun eigen terrein, maar missen vaak de samenhang met andere sectoren”, verduidelijkt Andrés.

“Een integrale aanpak met aandacht voor de samenhang met ook de circulaire economie is de basis voor een succesvolle energietransitie. We werken ook aan een kenniscoalitie energietransitie om samen een platform te realiseren waar relevante kennis toegankelijk wordt gemaakt voor alle bij de energietransitie betrokken partijen.”

Download de whitepaper: 'De energietransitie moet sneller'

Dit is nodig om de klimaatdoelstelling te halen

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Groep huishoudens met brandstofauto kwetsbaar in transitie naar duurzame mobiliteit

Informatietype:
Nieuws
13 februari 2024
Tussen de 113 en 270 duizend huishoudens in Nederland hebben een laag inkomen en hoge brandstofkosten. De meeste daarvan bevinden zich in middelgrote steden.

Onafhankelijk van Russisch gas? Een overzicht van opties | TNO

Informatietype:
Nieuws
3 juni 2022

Sturing elektriciteitsvraag veelbelovende optie voor toekomstige behoefte flexibiliteit van elektriciteitssysteem

Informatietype:
Nieuws
13 mei 2022

Ambitieuze scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem

Informatietype:
Nieuws
21 april 2022

Bouwinnovatie Lab geopend op TU Delft Campus

Informatietype:
Nieuws
6 oktober 2021