In de toekomstige warmtevoorziening gaan slim ontworpen warmtenetten een grote rol spelen als vervanger van aardgas. Nu wordt slechts vijf procent van de woningen verwarmd via warmtenetten. De nieuwe netwerken, niet langer gevoed door gasgestookte centrales maar door duurzame energiebronnen, moeten op termijn tenminste een derde van de woningen van warmte voorzien. TNO levert hiervoor unieke kennis.

Succesvol overstappen op warmtenetten

In Nederland verwarmen we onze woningen vooral met Gronings aardgas. Maar in 2030 stopt de winning van aardgas en moet Nederland op zoek naar andere, liefst duurzame, manieren om onze huizen te verwarmen. De ambitie in het Ontwerp Klimaatakkoord is 1,5 miljoen bestaande woningen en gebouwen in 2030 aardgasvrij te maken.

Welke rol kunnen warmtenetten hierbij spelen en wat kan Nederland leren van Denemarken? TNO heeft een overzicht gemaakt van Nederlandse en buitenlandse successen en innovaties om een duurzame en betaalbare energietransitie voor iedereen te realiseren. Hiermee wil TNO de discussie over warmtenetten voeden. Essentiële vragen in de discussie zijn: Wat werkt? Waarom werkt het? En zou het ook hier in Nederland kunnen werken? Wat kunnen we leren?

Download de notitie

Wat kunnen we leren van de warmtenetten in Denemarken

Download

leren van het warmtenet in denemarken

In de notitie ‘Wat kunnen we in Nederland leren van warmtenetten in Denemarken?’. Vergelijkt TNO de warmtevoorziening in Nederland met Denemarken, beschrijft de verschillen in de praktijk, de rol van een warmtenet, de warmtemarkt en de regulering. Als het gaat om het verwarmen van woningen, is de situatie in Denemarken heel anders dan die in Nederland.

In Denemarken wordt 63% van de woningen verwarmd met een warmtenet, in Nederland is dat slechts 5%. Niet alleen verwarmen Denen en Nederlanders hun huizen op een andere manier, ook de marktordening is verschillend. In Denemarken zijn er veel warmtebedrijven én die zijn in eigendom van burgers. In deel 2 van de notitie beschrijven we de lessen die Nederland uit de situatie in Denemarken kan leren.

Nieuwe concepten voor warmtenetten

We werken daarom met partners aan nieuwe concepten voor warmtenetten. Niet alleen moeten die geschikt zijn voor verschillende soorten duurzame bronnen; ze moeten ook in staat zijn verschillende typen gebruikers, van woningen tot tuinbouw, van warmte te voorzien. Dat betekent dat er verschillen zijn in de warmtevraag. Bestaande bouw krijgt nog water op zeventig graden geleverd, terwijl veertig graden voor nieuwbouw volstaat.

Het warmtenet van de toekomst

Het gaat om warmtenetten van de toekomst, maar de plannen zijn in veel gemeenten en regio’s juist op dit moment in de maak. En dus is het zaak in de ontwerpen nu al rekening te houden met de complexe balans tussen aanbod sen afname van warmte. Er zal veel meer diversiteit en dynamiek gaan ontstaan. Er dienen zich tal van nieuwe spelers aan die in de transitie een rol van betekenis willen spelen. Hoe kunnen we slim verbinden tussen grootschalige regionale netwerken en lokale initiatieven van bewoners, VvE’s of woningcorporaties? Hoe gaan top-down projecten bottom-up initiatieven omarmen? Welke rol geven we aan duurzame elektriciteit in een warmtenet? Het is goed om in het ontwerp rekening te houden met al deze ontwikkelingen. Een ontwerp dat flexibiliteit levert wordt daarmee van groot belang.

samenwerken met partners


TNO ontwikkelt daarom samen met partners nieuwe ontwerpen voor slimme netwerken waarin verschillende typen warmtebronnen en gebruikers op een slimme manier zijn verbonden. Dat doen we samen met onder meer warmteproducenten, netbeheerders, energieleveranciers, gemeenten, en regionale samenwerkingsverbanden.

Unieke kennis TNO

TNO beschikt over unieke kennis van de verschillende duurzame bronnen, in het bijzonder geothermie. De rol van aardwarmte kan van 3 petajoule nu uitgroeien tot 250 PJ in 2050. Verder weten we veel van innovatief ontwerpen en slim aansturen van de nieuwe warmtenetten. Ook hebben we gedegen kennis over de warmtevraag in de gebouwde omgeving, over thermische systemen en het samenspel tussen technologie en markt. Zo helpen we warmtenetten te realiseren, die duurzaam, flexibel en betaalbaar zijn, en geven we invulling aan de toekomstige warmtevoorziening.

Contact

Dr. ir. Martijn Clarijs

  • Slimme Warmtenetten
  • Indoor Monitoring en Control voor Data Centers